ČSN EN 13476-3 (646444) Aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

ČSN EN 13476-3 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část EN 13476, spolu s EN 13476-1, specifikuje požadavky a metody zkoušení pro trubky, tvarovky a systém pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě se strukturovanou stěnou uložené v zemi z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE). Používá se pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem označené jako typ B. Specifikuje zkušební metody, zkušební parametry a požadavky. Uvádí rozsah rozměrových řad trubek a tvarovek, materiálové vlastnosti, konstrukce trubek, třídy tuhosti, kódy oblasti použití, třídy tolerancí a poskytuje doporučení týkající se barev.
Tato část se používá pro:
a) trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou uložené v zemi mimo budovu; tyto výrobky se označují "U";
b) trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou, které jsou uložené v zemi jak mimo budovu (kód oblasti použití "U"), tak uvnitř budovy (kód oblasti použití "D"), tyto výrobky se označují "UD".
Tato část normy se používá pro trubky se strukturovanou stěnou a tvarovky s integrálním hrdlem nebo bez integrálního hrdla, jak se spoji s elastomerním těsnicím kroužkem, tak se svařovanými a polyfúzně svařovanými spoji.

Označení ČSN EN 13476-3 (646444)
Katalogové číslo 507972
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135079728
Tato norma nahradila ČSN EN 13476-3 +A1 (646444) z srpna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13476-1 (646444)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

ČSN EN 13476-1 (646444)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

ČSN EN 13476-2 (646444)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

ČSN EN 13476-2 ed. 2 (646444)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

ČSN EN 13476-3 +A1 (646444)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody