ČSN EN ISO 204 (420351) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda

ČSN EN ISO 204 Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tečení (creep) je jev, který vykazují pomalu deformované materiály podrobené zatížení při zvýšené teplotě. Tato norma se zabývá metodou používanou ke kvantitativnímu stanovení takového chování materiálu. Po specifikaci zásad zkoušení se norma postupně zabývá zkušebním zařízením, zkušebními tělesy a jejich přípravou. Podrobně jsou rozebrány postupy zkoušení a jejich jednotlivé varianty. Uvedené přílohy se týkají měření teplot pomocí termočlánků a jejich kalibrace, zkoušení tečení na zkušebních tělesech s obvodovými V-vruby nebo zaoblenými (Bridgmanovými) vruby, odhadu nejistot měření, extrapolačních metod životnosti do lomu při tečení a informací o počítačové kompatibilní reprezentaci norem.

Označení ČSN EN ISO 204 (420351)
Katalogové číslo 507782
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135077823
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 204 (420351) z dubna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)