ČSN ISO 21676 (757599)

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku

ČSN ISO 21676 Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků a jejich metabolitů i dalších organických látek v pitné, podzemní a povrchové vodě a v čištěných odpadních vodách.
Dolní mez stanovitelnosti této metody se může měnit v závislosti na citlivosti používaného vybavení a na matrici vzorku. U většiny látek, pro které se používá tento dokument, je rozsah >= 0,025 µg/l pro pitnou, podzemní a povrchovou vodu a >= 0,050 µg/l pro čištěné odpadní vody.
Tuto metodu je možno používat také pro analýzu dalších organických látek nebo pro jiné druhy vod, pokud byla pro každý případ zkoušena a ověřena přesnost a pokud byly validovány podmínky uchovávání vzorků a referenčních roztoků.

Označení ČSN ISO 21676 (757599)
Katalogové číslo 507795
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135077953
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 21 676
  • ČSN ISO 21676:2019
  • ČSN ISO 21 676:2019