Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z března 2019

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
505915

ČSN EN IEC 62853 (010690) - březen 2019

Spolehlivost otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507051

ČSN EN ISO 50001 (011501) - březen 2019 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

550 Kč vč. DPH
506333

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - březen 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč vč. DPH
506797

ČSN ISO 2901 (014015) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní a návrhové profily

190 Kč vč. DPH
506798

ČSN ISO 2902 (014016) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Přehled

125 Kč vč. DPH
506799

ČSN ISO 2903 (014017) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Tolerance

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t


250 Kč vč. DPH
506800

ČSN ISO 2904 (014018) - březen 2019

Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
506796

ČSN ISO 725 (014019) - březen 2019

Palcové závity ISO - Základní rozměry

230 Kč vč. DPH
506793

ČSN EN ISO 286-1/Oprava 1 (014201) - březen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení

20 Kč vč. DPH
506794

ČSN EN ISO 286-2/Oprava 1 (014201) - březen 2019

Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

20 Kč vč. DPH
506792

ČSN ISO 965-1 (014314) - březen 2019

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Zásady a základní data

340 Kč vč. DPH
506332

ČSN EN ISO 21043-1 (019901) - březen 2019

Forenzní vědy - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506335

ČSN EN ISO 4042 (021008) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč vč. DPH
506334

ČSN EN ISO 10683 (021013) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
507053

ČSN EN ISO 888/změna Z1 (021025) - březen 2019

Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu

65 Kč vč. DPH
506525

ČSN ISO 76/změna Amd. 1 (024610) - březen 2019

Valivá ložiska - Statická únosnost

125 Kč vč. DPH
506337

ČSN EN ISO 9717 (038640) - březen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506944

ČSN EN IEC 60721-2-4 (038900) - březen 2019

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota

230 Kč vč. DPH
506945

ČSN IEC 721-2-4/změna Z1 (038900) - březen 2019

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Sluneční záření a teplota

Změna bude zrušena k 27. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506340

ČSN EN ISO 3690 (051105) - březen 2019 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507027

ČSN EN 60974-1 ed. 4/změna Z1 (052205) - březen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč vč. DPH
507026

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205) - březen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t


1 070 Kč vč. DPH
506748

ČSN EN ISO 9013 (053401) - březen 2019 aktuální vydání

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu

350 Kč vč. DPH
506343

ČSN EN 16436-1 +A2 (061840) - březen 2019

Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506344

ČSN EN 304 (075304) - březen 2019 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
507074

ČSN EN ISO 10156 (078310) - březen 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve

350 Kč vč. DPH
506921

ČSN EN 13480-3/Oprava 1 (130020) - březen 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

20 Kč vč. DPH
506734

ČSN EN 13480-5/Oprava 1 (130020) - březen 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

20 Kč vč. DPH
506346

ČSN EN 12516-1 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
506347

ČSN EN 12516-4 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506090

ČSN EN IEC 61987-92 (180410) - březen 2019

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení - Hledisko seznamu vlastností (LOP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506744

ČSN EN ISO 16092-1 (210705) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

590 Kč vč. DPH
506743

ČSN EN ISO 16092-3 (210705) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy

590 Kč vč. DPH
506795

ČSN ISO 3002-1/změna Amd. 1 (220011) - březen 2019

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky

125 Kč vč. DPH
506858

ČSN 26 9114/změna Z3 (269114) - březen 2019

Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

32 Kč vč. DPH
506774

ČSN EN 81-70 ed. 2 (274003) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

340 Kč vč. DPH
506775

ČSN EN 81-70/změna Z1 (274003) - březen 2019

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Změna bude zrušena k 31. květnu 2020.

32 Kč vč. DPH
506061

ČSN EN 16719 (274209) - březen 2019 aktuální vydání

Přepravní plošiny

570 Kč vč. DPH
506984

ČSN EN 12082 (280535) - březen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

440 Kč vč. DPH
506350

ČSN EN ISO 18541-5 (300558) - březen 2019

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 5: Zvláštní opatření pro nákladní automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
506361

ČSN EN 16603-10-24 (310540) - březen 2019

Kosmické inženýrství - Management rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506358

ČSN EN 16603-31-02 (310540) - březen 2019 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506357

ČSN EN 16603-60-21 (310540) - březen 2019

Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506354

ČSN EN 6049-001 (311711) - březen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506356

ČSN EN 6049-003 (311711) - březen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 003: Opletená, trubkovitá, roztažitelná - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506360

ČSN EN 3475-603 (311725) - březen 2019 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506359

ČSN EN 4652-002 (311828) - březen 2019

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 002: Specifikace parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506355

ČSN EN 4840-001 (311841) - březen 2019

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506353

ČSN EN 2475 (312132) - březen 2019

Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 100 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
507028

ČSN EN ISO 8384 (320120) - březen 2019 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník

440 Kč vč. DPH
506615

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506613

ČSN EN ISO 6185-3 (320840) - březen 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506612

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - březen 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506618

ČSN EN ISO 13590 (320880) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506621

ČSN EN ISO 12215-3 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506620

ČSN EN ISO 12215-4 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506619

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
506622

ČSN EN ISO 11812 (321250) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506616

ČSN EN ISO 15084 (323040) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506623

ČSN EN ISO 11547 (324150) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506610

ČSN EN ISO 8849 (325140) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506617

ČSN EN ISO 15083 (325141) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506611

ČSN EN ISO 8469 (325212) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506614

ČSN EN ISO 25197 (326614) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506761

ČSN 33 0050-603/změna Z2 (330050) - březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

32 Kč vč. DPH
506707

ČSN IEC 60050-617/změna A2 (330050) - březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

340 Kč vč. DPH
506736

ČSN IEC 60050-692 (330050) - březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav

945 Kč vč. DPH
506987

ČSN EN 60375/změna Z1 (330110) - březen 2019

Pravidla týkající se elektrických a magnetických obvodů

Změna bude zrušena k 12. červnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506986

ČSN EN IEC 60375 ed. 2 (330110) - březen 2019

Pravidla týkající se elektrických obvodů

350 Kč vč. DPH
507012

ČSN EN 61400-11 ed. 3/změna A1 (333160) - březen 2019

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

190 Kč vč. DPH
506768

ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) - březen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS

770 Kč vč. DPH
507019

ČSN EN 50126-2 (333502) - březen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti

590 Kč vč. DPH
506769

ČSN EN 50126/změna Z2 (333502) - březen 2019

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces

Změna bude zrušena k 3. červenci 2020.

32 Kč vč. DPH
507048

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2/změna A2 (334210) - březen 2019

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

230 Kč vč. DPH
507049

ČSN EN IEC 62676-5 (334592) - březen 2019

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení

770 Kč vč. DPH
507016

ČSN EN IEC 62746-10-3 (334915) - březen 2019

Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
507015

ČSN EN IEC 62325-503 (335000) - březen 2019

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
507077

ČSN EN 60695-6-2/změna Z1 (345615) - březen 2019

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

Změna bude zrušena k 10. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
507075

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (345615) - březen 2019

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč vč. DPH
506363

ČSN EN IEC 61788-23 (345685) - březen 2019

Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506963

ČSN EN 60404-13/změna Z1 (345884) - březen 2019

Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, resistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

Změna bude zrušena k 14. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506962

ČSN EN IEC 60404-13 ed. 2 (345884) - březen 2019

Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
507060

ČSN EN 60811-501/změna A1 (347010) - březen 2019

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

125 Kč vč. DPH
506839

ČSN IEC 60502-2 (347419) - březen 2019

Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV)

590 Kč vč. DPH
506976

ČSN EN 61204-3/změna Z1 (351536) - březen 2019

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Změna bude zrušena k 9. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506975

ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 (351536) - březen 2019

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

440 Kč vč. DPH
506974

ČSN EN 61800-3 ed. 2/změna Z1 (351720) - březen 2019

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

Změna bude zrušena k 9. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506973

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 (351720) - březen 2019

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

770 Kč vč. DPH
507022

ČSN EN IEC 62435-6 (358793) - březen 2019

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 6: Zapouzdřené nebo dokončené součástky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
506955

ČSN EN IEC 62969-4 (358801) - březen 2019

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 4: Metoda hodnocení datového rozhraní pro senzory automobilových vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507045

ČSN EN 60794-4-20/změna Z1 (359223) - březen 2019

Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)

Změna bude zrušena k 2. říjnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507044

ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2 (359223) - březen 2019

Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506969

ČSN EN 61753-1/změna Z1 (359255) - březen 2019

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

Změna byla zrušena k 19. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506968

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (359255) - březen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč vč. DPH
506954

ČSN EN IEC 61290-4-4 (359271) - březen 2019

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
506957

ČSN EN 61757-1 ed. 2/změna Z1 (359275) - březen 2019

Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 19. říjnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506956

ČSN EN IEC 61757 (359275) - březen 2019

Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
507025

ČSN EN 60900 ed. 3/změna Z1 (359704) - březen 2019

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

Změna bude zrušena k 25. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
507024

ČSN EN IEC 60900 ed. 4 (359704) - březen 2019

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

550 Kč vč. DPH
507035

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z49 (360340) - březen 2019

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč vč. DPH
507034

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z46 (360340) - březen 2019

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč vč. DPH
507033

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z47 (360340) - březen 2019

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč vč. DPH
506936

ČSN EN 12193 (360454) - březen 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506935

ČSN P CEN/TS 17165 (360470) - březen 2019

Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506959

ČSN EN 62442-1/změna Z1 (360515) - březen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Změna bude zrušena k 28. září 2021.

32 Kč vč. DPH
506981

ČSN EN 62442-2/změna Z1 (360515) - březen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
506958

ČSN EN IEC 62442-1 ed. 2 (360515) - březen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
506980

ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2 (360515) - březen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč vč. DPH
507036

ČSN EN 62612/změna A2 (360701) - březen 2019

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení

190 Kč vč. DPH
507013

ČSN EN 60705 ed. 2/změna A2 (361060) - březen 2019

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

230 Kč vč. DPH
507010

ČSN EN 50342-1 ed. 2/změna A1 (364310) - březen 2019

Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
507009

ČSN EN 50342-6/změna A1 (364310) - březen 2019

Olověné startovací baterie - Část 6: Baterie pro mikrocyklické aplikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
506961

ČSN EN 61993-2 ed. 2/změna Z1 (367826) - březen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506960

ČSN EN IEC 61993-2 ed. 3 (367826) - březen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
506972

ČSN EN 62040-2/změna Z1 (369066) - březen 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna bude zrušena k 9. červenci 2021.

32 Kč vč. DPH
506971

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066) - březen 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

440 Kč vč. DPH
506983

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - březen 2019 aktuální vydání

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky

190 Kč vč. DPH
506835

ČSN ISO/IEC 30107-1 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 1: Rámec

230 Kč vč. DPH
506824

ČSN ISO/IEC 30107-2 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty

340 Kč vč. DPH
506823

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862) - březen 2019

Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv

350 Kč vč. DPH
507029

ČSN ISO/IEC 19086-3 (369867) - březen 2019

Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 3: Základní požadavky pro shodu

230 Kč vč. DPH
507050

ČSN EN 1846-2 +A1/Oprava 1 (389301) - březen 2019

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

20 Kč vč. DPH
507014

TNI CEN/TR 16793/Oprava 1 (389672) - březen 2019

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

20 Kč vč. DPH
507080

ČSN ISO 13909-1/Oprava 1 (441314) - březen 2019

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

20 Kč vč. DPH
506369

ČSN EN 14298 (491110) - březen 2019 aktuální vydání

Řezivo - Stanovení kvality sušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506368

ČSN EN 13227 (492133) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506742

ČSN EN ISO 19085-4 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

440 Kč vč. DPH
506746

ČSN EN ISO 19085-6 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

590 Kč vč. DPH
506745

ČSN EN ISO 19085-8 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

440 Kč vč. DPH
506741

ČSN EN 1870-6 (496130) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo

590 Kč vč. DPH
506367

ČSN EN 16770 (496134) - březen 2019

Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
507008

ČSN EN ISO 3961 (588761) - březen 2019 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla

230 Kč vč. DPH
506977

ČSN EN 1453-1/Oprava 1 (643191) - březen 2019

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém

20 Kč vč. DPH
507031

ČSN EN ISO 15874-2/změna A1 (646415) - březen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

125 Kč vč. DPH
507030

ČSN EN ISO 15874-3/změna A1 (646415) - březen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky

125 Kč vč. DPH
507032

ČSN EN ISO 15874-5/změna A1 (646415) - březen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému

125 Kč vč. DPH
507047

ČSN EN ISO 4264 (656187) - březen 2019 aktuální vydání

Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných

230 Kč vč. DPH
507046

ČSN EN 15293 (656512) - březen 2019

Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
506370

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - březen 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506374

ČSN EN ISO 23900-4 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506372

ČSN EN ISO 23900-5 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506373

ČSN EN ISO 23900-6 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506371

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - březen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506283

ČSN EN 13445-1/změna A1 (695245) - březen 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

125 Kč vč. DPH
506282

ČSN EN 13445-1/změna A2 (695245) - březen 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

440 Kč vč. DPH
506376

ČSN EN 14596 (699036) - březen 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506375

ČSN EN 17110 (699039) - březen 2019

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506378

ČSN EN 1096-4 (701030) - březen 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
507042

ČSN EN 16907-1 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
507041

ČSN EN 16907-2 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507038

ČSN EN 16907-3 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 3: Stavební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507039

ČSN EN 16907-4 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
507040

ČSN EN 16907-5 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507043

ČSN EN 16907-6 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
507011

ČSN EN 1364-2 (730853) - březen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

340 Kč vč. DPH
507021

ČSN EN 15254-5 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč vč. DPH
507020

ČSN EN 15254-7 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč vč. DPH
506979

ČSN EN 13880-10 (736182) - březen 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování

190 Kč vč. DPH
506978

ČSN EN 13880-13 (736182) - březen 2019 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením

125 Kč vč. DPH
506845

ČSN 75 2106-2 (752106) - březen 2019

Hrazení bystřin a strží - Část 2: Navrhování konstrukcí a objektů hrazení bystřin a strží

440 Kč vč. DPH
506383

ČSN EN ISO 20700 (763001) - březen 2019

Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507017

ČSN EN 16844 +A1 (763104) - březen 2019 aktuální vydání

Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření

440 Kč vč. DPH
506385

ČSN EN 15507 (770620) - březen 2019 aktuální vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506384

ČSN EN ISO 17480 (770634) - březen 2019

Obaly - Přístupné konstrukční řešení - Snadné otevírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506386

ČSN EN ISO 11640 (793853) - březen 2019 aktuální vydání

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost při stírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506387

ČSN EN ISO 10750 (795256) - březen 2019

Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost připevnění zarážek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506388

ČSN EN 12130 (808807) - březen 2019 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování plnicí síly (plnicího objemu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506389

ČSN EN 12131 (808808) - březen 2019 aktuální vydání

Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506390

ČSN EN 13088 (808816) - březen 2019 aktuální vydání

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda pro stanovení celkové hmotnosti plněného výrobku a hmotnosti náplně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506393

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - březen 2019 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
506391

ČSN P CEN/TS 16675 (838019) - březen 2019 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507007

ČSN EN 16167 (838153) - březen 2019 aktuální vydání

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)

350 Kč vč. DPH
506930

ČSN EN ISO 18135 (838211) - březen 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Vzorkování

550 Kč vč. DPH
506931

ČSN EN ISO 18125 (838214) - březen 2019 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

550 Kč vč. DPH
507018

ČSN ISO 17069 (841002) - březen 2019

Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání

230 Kč vč. DPH
506394

ČSN EN ISO 18472 (855267) - březen 2019 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické a chemické indikátory - Zkušební zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506396

ČSN EN ISO 10555-1/změna A1 (855825) - březen 2019

Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506395

ČSN EN ISO 20749 (856309) - březen 2019

Stomatologie - Dentální amalgám v kapslích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506169

ČSN ETSI EN 303 423 V1.2.1 (872015) - březen 2019

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506950

ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506949

ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
506948

ČSN ETSI EN 319 522-4-1 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
506947

ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
506946

ČSN ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
506953

ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1 (874019) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 2: Sémantický obsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
506952

ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 (874019) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
506951

ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 (874019) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
506167

ČSN ETSI EN 300 440 V2.2.1 (875034) - březen 2019

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
506166

ČSN ETSI EN 302 454 V2.2.1 (875137) - březen 2019

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507023

ČSN EN 1116 (910115) - březen 2019 aktuální vydání

Nábytek - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení

230 Kč vč. DPH
506985

ČSN EN ISO 10582 (917801) - březen 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

340 Kč vč. DPH
506982

ČSN EN ISO 23999 (917822) - březen 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí

230 Kč vč. DPH
506399

ČSN EN 17115 (918114) - březen 2019

Zábavní technika - Specifikace pro návrh a výrobu hliníkových a ocelových nosníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506400

ČSN EN 13451-10 (940915) - březen 2019 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506401

ČSN EN 17093 (944307) - březen 2019

Zařízení k úpravě pitné vody v domácnosti, která nejsou připojena na vodovod - Konvice se systémem pro filtraci vody - Požadavky na bezpečnost a výkonnost, označování a poskytované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506402

ČSN EN ISO 19115-1/změna A1 (979834) - březen 2019

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH