ČSN EN ISO 8384 (320120) Zrušená norma

Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník

ČSN EN ISO 8384 Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje termíny a definice vztahující se k bagrům se záměrem podat dostatečně jasné definice každého termínu, aby byl srozumitelný všem specialistům.
Tento dokument je platný pouze pro zařízení, které se používá pro výstavbu a údržbu vodních cest a těžbu zeminy a hornin.
Termíny specifikované v tomto dokumentu jsou určeny k použití ve všech druzích dokumentace. Určité normalizované termíny se také uvádějí ve zkrácené podobě; tyto termíny lze použít v těch případech, kdy nemůže nastat chybná interpretace.

Označení ČSN EN ISO 8384 (320120)
Katalogové číslo 507028
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135070282
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 8384 (320120)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8384 (320120) z dubna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)