Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 16719 Přepravní plošiny

8 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 16719 (274209) Nové vydání

Přepravní plošiny

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 2742 Výtahy - Hluk

ICS: 91.220 Stavební stroje a zařízení

Anotace obsahu normy

Dočasně instalované vedené a poháněné plošiny s pohonem hřebenem a pastorkem, které mají otavřenou plošinu a ovládače jízdy s trvalým stlačením ovládané školenými pracovníky na plošině.
Používané pro dopravu pověřených cestujících a materiálu svisle (nebo po dráze se sklonem 15° od svislice) s omezenou rychlostí, s minimální bezpečnostní vzdáleností a obsluhující pevné úrovně budovy nebo konstrukce pro stavbu, včetně činností souvisejících s renovací a údržbou.
Tato evropská norma se netýká:
a) hydraulických pohonů dopravních plošin;
b) lanových pohonů dopravních plošin;
c) řetězových pohonů dopravních plošin;
d) používání jako stožárové šplhací pracovní plošiny (viz EN 1495);
e) používání jako nákladní stavební výtahy s přístupnými plošinami (viz EN 12158-1);
f) používání jako stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi (viz EN 12159).
Tato evropská norma uvádí v kapitole 4 nebezpečí, která vznikají při různých fázích životnosti takového zařízení a popisuje způsoby pro odstranení nebo snížení těchto nebezpečí, když se používají způsobem stanoveným výrobcem.
Tato evropská norma nestanoví další požadavky na:
a) provoz v náročných podmínkách (např. při extrémním pdnebí, silných magnetických polích);
b) ochranu proti úderu blesku;
c) provoz za zvláštních předpisů (např.možné výbušné prostředí);
d) elekromagnetickou kompatibilitu (vyzařování, odolnost);
e) manipulaci s nákladem, který by mohl způsobit nebezpečné situace (např. roztavený kov, kyseliny, zásady);
f) radiační materiál, křehké náklady;
g) používání spalovacích motorů;
h) používání dálkového ovládání;
i) nebezpečí vyskytující se při výrobě;
j) nebezpečí vyskytující se jako výsledek pohybu;
k) nebezpečí vyskytující se při stavbě přes veřejné cesty;
l) zemětřesení;
m) hluk.
Tato evropská norma neplatí pro:
a) nákladní stavební výtahy pro dopravu materiálu (viz EN 12158-1);
b) stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi (viz 12159);
c) výtahy (viz EN 81-3 a EN 81-20);
d) nakloněná zdvihadla (viz EN 12158-2);
e) nakloněné výtahy (viz EN 81-22);
f) zdvihací stoly (viz EN 1570-1);
g) pracovní plošiny šplhající po stožáru (viz EN 1495);
h) pracovní klece zavěšené na zdvihacích zařízeních;
i) pracovní plošiny nesené vozíky s vidlicemi;
j) pracovní plošiny;
k) lanovky;
l) výtahy určené pro vojenské účely;
m) důlní výtahy;
n) divadelní zdvihadla;
o) speciální výtahy.
Tato evropská norma pojednává o zařízení dopravních plošin. Zahrnuje základní rám a ohrazení rámu s vyloučením navrhování betonových, skalních, dřevěných nebo jiných základů. Pojednává o vazbě na stožáry, ale bez navrhování kotevních šroubů k nosné konstrukci. Pojednává o šachetních brankách a jejich rámech, ale bez navrhování upevňovacích šroubů k nosné konstrukci.

Označení ČSN EN 16719 (274209)
Katalogové číslo 506061
Cena 570 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135060610
Tato norma nahradila ČSN EN 16719 (274209) z září 2018
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy