ČSN EN 17322 (838153)

Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)

ČSN EN 17322 Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu kvantitativního stanovení sedmi vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 a PCB180) v půdách, kalech, sedimentech, upraveném bioodpadu a odpadech s použitím GC-MS a GC-ECD. Mez detekce závisí na jednotlivých analytech, na použitém vybavení, na kvalitě chemikálií použitých při extrakci vzorku a na čištění extraktu. Za podmínek uvedených v tomto dokumentu je možné dosáhnout meze stanovitelnosti od 1 µg/kg (v sušině) pro půdy, kaly a bioodpad do 10 µg/kg (v sušině) pro pevné odpady. U některých specifických vzorků nelze dosáhnout meze 10 µg/kg.

Označení ČSN EN 17322 (838153)
Katalogové číslo 511699
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2021
Datum účinnosti 1. 2. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135116997
Tato norma nahradila ČSN EN 15308 (838028) z dubna 2017
ČSN EN 16167 (838153) z března 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)