ČSN EN 15308 (838028)

Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií

ČSN EN 15308 Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 2. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje kvantitativní stanovení sedmi kongenerů polychlorovaných bifenylů (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153 a PCB-180) v pevných odpadech metodou plynové chromatografie s vysokým rozlišením s detektorem elektronového záchytu nebo hmotnostní spektrometrií. Obsah této normy je v podstatě shodný s horizontální normou pro stanovení PCB, a proto lze normu použít také pro půdy, kaly a upravený bioodpad. Mez detekce a mez stanovitelnosti této metody závisí na odběru vzorku, na úrovni rušivých vlivů a také na možnostech přístroje. Za podmínek uvedených v této normě je v případě nepřítomnosti rušivých vlivů stanovitelná minimální koncentrace kongenerů obvykle rovna nebo vyšší než 0,01 mg/kg sušiny.

Označení ČSN EN 15308 (838028)
Katalogové číslo 502171
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2017
Datum účinnosti 1. 5. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135021710
Norma je platná do 1. 2. 2021
a bude nahrazena ČSN EN 17322 (838153)
Tato norma nahradila ČSN EN 15308 (838028) z srpna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)