ČSN (normy i změny) z listopadu 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11843-5/změna Amd. 1 (010240) - listopad 2017

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace

65 Kč

ČSN ISO 13528 (010248) - listopad 2017

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

1 010 Kč

ČSN EN 61709 ed. 2/změna Z1 (010649) - listopad 2017

Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

Změna byla zrušena k 24. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61709 ed. 3 (010649) - listopad 2017

Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690) - listopad 2017 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

440 Kč

ČSN EN 60300-3-3/změna Z1 (010690) - listopad 2017

Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu

Změna byla zrušena k 3. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7010/změna A7 (018012) - listopad 2017

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - listopad 2017 aktuální vydání

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9606-1/Oprava 1 (050711) - listopad 2017

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13100-1 (056830) - listopad 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8304/Oprava 1 (078304) - listopad 2017

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

20 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - listopad 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-1/změna A1 (106010) - listopad 2017

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16946-1 (120555) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16947-1 (120556) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 5210 (133090) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5211 (133091) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62714-3 (184006) - listopad 2017

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 3: Geometrie a kinematika

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10939 (195007) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - listopad 2017 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15313 (280510) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži

770 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6075 (313893) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6076 (313894) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek pro hrdlo trubky s přímým závitem, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4801 (313960) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4802 (313961) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4803 (313962) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4808 (313967) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze slitiny niklu - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4810 (313969) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4811 (313970) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4812 (313971) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4813 (313972) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Víko ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4814 (313973) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubová spojka pro tlak do 21 000 kPa - Technická specifikace - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4816 (313975) - listopad 2017

Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu - Technická specifikace - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2285 (314860) - listopad 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2286 (314861) - listopad 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4727 (316840) - listopad 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Údaje o standardizovaných hmotnostech sedadel pro cestující

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12312-12 (319321) - listopad 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

230 Kč

ČSN EN 12312-13 (319321) - listopad 2017 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-300/změna A2 (330050) - listopad 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

65 Kč

ČSN 33 2000-7-718/změna Z1 (332000) - listopad 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

65 Kč

ČSN EN 62745 (332209) - listopad 2017

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení

350 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)

590 Kč

ČSN EN 50121-1 ed. 3/změna Z1 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

Změna byla zrušena k 7. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN 50121-2 ed. 3/změna Z1 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

Změna byla zrušena k 7. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

340 Kč

ČSN EN 50121-5 ed. 3/změna Z1 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

Změna byla zrušena k 6. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590) - listopad 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

405 Kč

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3/změna A2 (334210) - listopad 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 12. únoru 2022.

230 Kč

ČSN EN 55016-1-6/změna A1 (334210) - listopad 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 55014-2 ed. 2 (334214) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

340 Kč

ČSN EN 55014-2/změna Z3 (334214) - listopad 2017

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 25. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55032 ed. 2 (334232) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, A11 10.20t

855 Kč

ČSN EN 55032/změna Z3 (334232) - listopad 2017

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Změna byla zrušena k 5. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-1 ed. 2/změna A2 (334591) - listopad 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

230 Kč

ČSN CLC/TS 50134-7/změna Z1 (334594) - listopad 2017

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50134-7 (334594) - listopad 2017

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace

230 Kč

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000) - listopad 2017 aktuální vydání

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

570 Kč

ČSN EN 62325-351/změna Z2 (335000) - listopad 2017

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

Změna byla zrušena k 20. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62361-100 (335001) - listopad 2017 aktuální vydání

Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML

550 Kč

ČSN EN 62282-4-102 (336000) - listopad 2017

Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61851-23/Oprava 1 (341590) - listopad 2017

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

20 Kč

ČSN EN 61851-24/Oprava 1 (341590) - listopad 2017

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

20 Kč

ČSN EN 61375-2-3/změna A11 (342690) - listopad 2017

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 61375-3-4/změna A11 (342690) - listopad 2017

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60695-1-30 ed. 2/změna Z1 (345615) - listopad 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Všeobecné směrnice

Změna byla zrušena k 28. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615) - listopad 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (345615) - listopad 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč

ČSN EN 60695-11-5/změna Z1 (345615) - listopad 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

Změna byla zrušena k 16. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50620 (347012) - listopad 2017

Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

540 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000) - listopad 2017 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

230 Kč

ČSN EN 60034-12/změna Z1 (350000) - listopad 2017

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

Změna byla zrušena k 16. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62054-21/změna A1 (356121) - listopad 2017

Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače

125 Kč

ČSN EN 62056-8-6 (356131) - listopad 2017

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-6: Vysokorychlostní profil PLC ISO/IEC 12139-1 pro sousední sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 62830-1 (358794) - listopad 2017

Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 1: Sběr piezoelektrické energie založený na vibracích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61188-7 ed. 2 (359038) - listopad 2017 aktuální vydání

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61188-7/změna Z1 (359038) - listopad 2017

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD

Změna byla zrušena k 15. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62090 ed. 2 (359390) - listopad 2017 aktuální vydání

Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62090/změna Z1 (359390) - listopad 2017

Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky

Změna byla zrušena k 16. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50593 (361060) - listopad 2017

Elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 24. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60312-1 ed. 2 (361060) - listopad 2017 aktuální vydání

Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce

770 Kč

ČSN EN 60312-1/změna Z1 (361060) - listopad 2017

Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 2. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62841-2-10 (361510) - listopad 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na ruční míchadla

340 Kč

ČSN EN 61960 ed. 2/změna Z1 (364360) - listopad 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

Změna byla zrušena k 14. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61960-3 (364360) - listopad 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62619 (364362) - listopad 2017

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích

350 Kč

ČSN EN 62670-3 (364606) - listopad 2017

Fotovoltaické koncentrátory (CPV) - Zkoušení výkonnosti - Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62925 (364634) - listopad 2017

Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62788-1-6 (364660) - listopad 2017

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62368-1/změna A11 (367000) - listopad 2017

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 6. lednu 2023.

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16723-1/Oprava 1 (385585) - listopad 2017

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10207/Oprava 1 (420907) - listopad 2017

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče

Změna byla zrušena k 1. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12421 (421483) - listopad 2017 aktuální vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Nelegovaný hořčík

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11681-2/změna A1 (470195) - listopad 2017

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů

125 Kč

ČSN EN ISO 5395-2/změna A2 (470617) - listopad 2017

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16857 (560080) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s "headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16852 (560081) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16943 (560082) - listopad 2017

Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16654/změna A1 (560118) - listopad 2017

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - listopad 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

230 Kč

ČSN EN ISO 3656/změna A1 (588796) - listopad 2017

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - listopad 2017 aktuální vydání

[[Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - listopad 2017

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - listopad 2017

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 6246 (656198) - listopad 2017 aktuální vydání

Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-4/změna A1 (695245) - listopad 2017

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14179-1 (701575) - listopad 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - listopad 2017 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

350 Kč

ČSN EN 16908 (722190) - listopad 2017 aktuální vydání

Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804

340 Kč

ČSN EN 16578 (724873) - listopad 2017 aktuální vydání

Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti

350 Kč

ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - listopad 2017 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti

230 Kč

ČSN EN 16809-2 (727248) - listopad 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 29481-2 (730122) - listopad 2017 aktuální vydání

Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce

770 Kč

ČSN EN 13200-8 (735905) - listopad 2017

Zařízení pro diváky - Část 8: Management bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16730 (736367) - listopad 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami

570 Kč

ČSN EN 15500-1 (738536) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 5667-16 (757051) - listopad 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

340 Kč

ČSN 75 7221 (757221) - listopad 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod

230 Kč

ČSN 75 9010/Oprava 2 (759010) - listopad 2017

Vsakovací zařízení srážkových vod

20 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-210/Oprava 1 (833582) - listopad 2017

Ergonomie systémových interakcí - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - listopad 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 27500 (833598) - listopad 2017

Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14405 (838006) - listopad 2017

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14780 (838213) - listopad 2017

Tuhá biopaliva - Příprava vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

475 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15189 ed. 2/Oprava 1 (855101) - listopad 2017

Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost

20 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 146-4 V1.1.2 (870016) - listopad 2017

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 4: Rádiové programovací rozhraní (RPI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 423 V1.1.1 (872015) - listopad 2017

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 502 V12.5.2 (872781) - listopad 2017

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení základnové stanice (BS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 301 511 V12.5.1 (872792) - listopad 2017

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení pohyblivých stanic (MS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1 (874605) - listopad 2017

Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (875032) - listopad 2017

Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 4: Asistenční naslouchací zařízení včetně osobních zvukových zesilovačů a indukčních systémů až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 440 V2.1.1 (875034) - listopad 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 178 V2.2.2 (875096) - listopad 2017

Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 (875111) - listopad 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 (875111) - listopad 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (875111) - listopad 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 018 V2.1.1 (875115) - listopad 2017

Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 017 V2.1.1 (875129) - listopad 2017

Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 885 V2.2.3 (875157) - listopad 2017

Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V3.1.1 (878595) - listopad 2017

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (878595) - listopad 2017

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 472 V1.4.1 (879009) - listopad 2017

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1272 (943420) - listopad 2017 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16853 (961528) - listopad 2017

Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16883 (961529) - listopad 2017

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč