Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z listopadu 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
503561 ČSN ISO 11843-5/změna Amd. 1 (010240) - listopad 2017
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace
65 Kč vč. DPH
503198 ČSN ISO 13528 (010248) - listopad 2017
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním
990 Kč vč. DPH
503060 ČSN EN 61709 ed. 2/změna Z1 (010649) - listopad 2017
Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty
Změna bude zrušena k 24. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503054 ČSN EN 61709 ed. 3 (010649) - listopad 2017
Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
503253 ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690) - listopad 2017 nové vydání
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu
440 Kč vč. DPH
503254 ČSN EN 60300-3-3/změna Z1 (010690) - listopad 2017
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu
Změna bude zrušena k 3. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503053 ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - listopad 2017
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503560 ČSN EN ISO 7010/změna A7 (018012) - listopad 2017
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky
190 Kč vč. DPH
502862 ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - listopad 2017 nové vydání
Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503057 ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - listopad 2017 nové vydání
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503599 ČSN EN ISO 9606-1/Oprava 1 (050711) - listopad 2017
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
20 Kč vč. DPH
503059 ČSN EN ISO 3580 (055050) - listopad 2017 nové vydání
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
440 Kč vč. DPH
503058 ČSN EN ISO 14343 (055314) - listopad 2017 nové vydání
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503061 ČSN EN 13100-1 (056830) - listopad 2017 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503550 ČSN EN 12098-1 (060330) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 1. březnu 2018 (zobrazit náhrady)
440 Kč vč. DPH
503075 ČSN EN 15316-1 (060401) - listopad 2017 nové vydání
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503063 ČSN EN 15316-2 (060401) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503065 ČSN EN 15316-3 (060401) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503077 ČSN EN 15316-4-1 (060401) - listopad 2017 nové vydání
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503068 ČSN EN 15316-4-10 (060401) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503067 ČSN EN 15316-4-2 (060401) - listopad 2017 nové vydání
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503073 ČSN EN 15316-4-3 (060401) - listopad 2017 nové vydání
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503066 ČSN EN 15316-4-4 (060401) - listopad 2017 nové vydání
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503076 ČSN EN 15316-4-5 (060401) - listopad 2017 nové vydání
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503062 ČSN EN 15316-4-8 (060401) - listopad 2017 nové vydání
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503078 ČSN EN 15316-5 (060401) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503069 ČSN EN 15378-1 (060402) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503064 ČSN EN 15378-3 (060402) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách - Část 3: Měření energetické náročnosti - Modul M3-10, M8-10
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503598 ČSN 07 8304/Oprava 1 (078304) - listopad 2017
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
20 Kč vč. DPH
503081 ČSN EN 1442 (078518) - listopad 2017 nové vydání
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503080 ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - listopad 2017 nové vydání
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503610 ČSN EN ISO 28927-1/změna A1 (106010) - listopad 2017
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky
125 Kč vč. DPH
503082 ČSN EN 16946-1 (120555) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503083 ČSN EN 16947-1 (120556) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503087 ČSN EN ISO 16890-1 (125009) - listopad 2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503086 ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - listopad 2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503085 ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - listopad 2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503084 ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - listopad 2017
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503088 ČSN EN ISO 5210 (133090) - listopad 2017 nové vydání
Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503089 ČSN EN ISO 5211 (133091) - listopad 2017 nové vydání
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503091 ČSN EN 62714-3 (184006) - listopad 2017
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 3: Geometrie a kinematika
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503452 ČSN EN ISO 10939 (195007) - listopad 2017 nové vydání
Oftalmologické přístroje - Štěrbinové lampy s mikroskopem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503092 ČSN EN ISO 11979-8 (195300) - listopad 2017 nové vydání
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 8: Základní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503703 ČSN EN 12480 (257862) - listopad 2017 nové vydání
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
570 Kč vč. DPH
503165 ČSN EN 15313 (280510) - listopad 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži
770 Kč vč. DPH
503102 ČSN EN 6075 (313893) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503101 ČSN EN 6076 (313894) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek pro hrdlo trubky s přímým závitem, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503096 ČSN EN 4801 (313960) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503097 ČSN EN 4802 (313961) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503095 ČSN EN 4803 (313962) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503103 ČSN EN 4808 (313967) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze slitiny niklu - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503094 ČSN EN 4810 (313969) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503104 ČSN EN 4811 (313970) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503105 ČSN EN 4812 (313971) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503106 ČSN EN 4813 (313972) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Víko ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503107 ČSN EN 4814 (313973) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubová spojka pro tlak do 21 000 kPa - Technická specifikace - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503108 ČSN EN 4816 (313975) - listopad 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu - Technická specifikace - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503100 ČSN EN 2285 (314860) - listopad 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503099 ČSN EN 2286 (314861) - listopad 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503098 ČSN EN 4727 (316840) - listopad 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Údaje o standardizovaných hmotnostech sedadel pro cestující
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503577 ČSN EN 12312-12 (319321) - listopad 2017 nové vydání
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou
230 Kč vč. DPH
503578 ČSN EN 12312-13 (319321) - listopad 2017 nové vydání
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet
230 Kč vč. DPH
503178 ČSN IEC 60050-300/změna A2 (330050) - listopad 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje
65 Kč vč. DPH
503308 ČSN 33 2000-7-718/změna Z1 (332000) - listopad 2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště
65 Kč vč. DPH
503559 ČSN EN 62745 (332209) - listopad 2017
Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení
350 Kč vč. DPH
503554 ČSN EN 50341-2-19 (333300) - listopad 2017 nové vydání
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)
590 Kč vč. DPH
503609 ČSN EN 50121-1 ed. 3/změna Z1 (333590) - listopad 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně
Změna bude zrušena k 7. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
503608 ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590) - listopad 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně
230 Kč vč. DPH
503607 ČSN EN 50121-2 ed. 3/změna Z1 (333590) - listopad 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
Změna bude zrušena k 7. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
503606 ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590) - listopad 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
340 Kč vč. DPH
503605 ČSN EN 50121-5 ed. 3/změna Z1 (333590) - listopad 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy
Změna bude zrušena k 6. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
503604 ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590) - listopad 2017
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy
340 Kč vč. DPH
503571 ČSN EN 55016-1-4 ed. 3/změna A2 (334210) - listopad 2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503360 ČSN EN 55016-1-6/změna A1 (334210) - listopad 2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Kalibrace EMC antény
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503006 ČSN EN 55014-2 ed. 2 (334214) - listopad 2017 nové vydání
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků
340 Kč vč. DPH
503007 ČSN EN 55014-2/změna Z3 (334214) - listopad 2017
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků
Změna bude zrušena k 25. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
503563 ČSN EN 55032 ed. 2 (334232) - listopad 2017 nové vydání
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi
770 Kč vč. DPH
503564 ČSN EN 55032/změna Z3 (334232) - listopad 2017
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi
Změna bude zrušena k 5. květnu 2018
32 Kč vč. DPH
503552 ČSN EN 50131-1 ed. 2/změna A2 (334591) - listopad 2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky
230 Kč vč. DPH
503553 ČSN CLC/TS 50134-7/změna Z1 (334594) - listopad 2017
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace
Změna bude zrušena k 26. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
503551 ČSN EN 50134-7 (334594) - listopad 2017
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace
230 Kč vč. DPH
503223 ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000) - listopad 2017 nové vydání
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
570 Kč vč. DPH
503224 ČSN EN 62325-351/změna Z2 (335000) - listopad 2017
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
Změna bude zrušena k 20. červenci 2019
32 Kč vč. DPH
503225 ČSN EN 62361-100 (335001) - listopad 2017 nové vydání
Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML
550 Kč vč. DPH
503110 ČSN EN 62282-4-102 (336000) - listopad 2017
Technologie palivových článků - Část 4-102: Napájecí systémy na palivové články pro průmyslové elektrické vozíky - Zkušební metody pro funkční vlastnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503312 ČSN EN 61851-23/Oprava 1 (341590) - listopad 2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice
20 Kč vč. DPH
503311 ČSN EN 61851-24/Oprava 1 (341590) - listopad 2017
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení
20 Kč vč. DPH
503314 ČSN EN 61375-2-3/změna A11 (342690) - listopad 2017
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
503313 ČSN EN 61375-3-4/změna A11 (342690) - listopad 2017
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
503594 ČSN EN 60695-1-30 ed. 2/změna Z1 (345615) - listopad 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Všeobecné směrnice
Změna bude zrušena k 28. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503363 ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615) - listopad 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503586 ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (345615) - listopad 2017 nové vydání
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
340 Kč vč. DPH
503587 ČSN EN 60695-11-5/změna Z1 (345615) - listopad 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod
Změna bude zrušena k 16. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
503568 ČSN EN 50620 (347012) - listopad 2017
Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla
350 Kč vč. DPH
503556 ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000) - listopad 2017 nové vydání
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko
230 Kč vč. DPH
503557 ČSN EN 60034-12/změna Z1 (350000) - listopad 2017
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Změna bude zrušena k 16. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
503572 ČSN EN 62054-21/změna A1 (356121) - listopad 2017
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače
125 Kč vč. DPH
503118 ČSN EN 62056-8-6 (356131) - listopad 2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-6: Vysokorychlostní profil PLC ISO/IEC 12139-1 pro sousední sítě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503555 ČSN IEC 62830-1 (358794) - listopad 2017
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 1: Sběr piezoelektrické energie založený na vibracích
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503573 ČSN EN 61188-7 ed. 2 (359038) - listopad 2017 nové vydání
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503574 ČSN EN 61188-7/změna Z1 (359038) - listopad 2017
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 7: Nulová orientace elektronických součástek pro konstrukci knihovny CAD
Změna bude zrušena k 15. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503581 ČSN EN 62090 ed. 2 (359390) - listopad 2017 nové vydání
Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503582 ČSN EN 62090/změna Z1 (359390) - listopad 2017
Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky
Změna bude zrušena k 16. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503547 ČSN EN 13032-4 (360456) - listopad 2017 nové vydání
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla
550 Kč vč. DPH
503611 ČSN EN 50593 (361060) - listopad 2017
Elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely - Metody měření funkce
350 Kč vč. DPH
503642 ČSN EN 60312-1 ed. 2 (361060) - listopad 2017 nové vydání
Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce
770 Kč vč. DPH
503644 ČSN EN 60312-1/změna Z1 (361060) - listopad 2017
Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce
Změna bude zrušena k 2. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
503595 ČSN EN 62841-2-10 (361510) - listopad 2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na ruční míchadla
340 Kč vč. DPH
503566 ČSN EN 61960 ed. 2/změna Z1 (364360) - listopad 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
Změna bude zrušena k 14. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503565 ČSN EN 61960-3 (364360) - listopad 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 3: Hranolové a válcové lithiové akumulátorové články a baterie z nich sestavené
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503524 ČSN EN 62619 (364362) - listopad 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích
350 Kč vč. DPH
503121 ČSN EN 62670-3 (364606) - listopad 2017
Fotovoltaické koncentrátory (CPV) - Zkoušení výkonnosti - Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503120 ČSN EN 62925 (364634) - listopad 2017
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503119 ČSN EN 62788-1-6 (364660) - listopad 2017
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503567 ČSN EN 62368-1/změna A11 (367000) - listopad 2017
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
65 Kč vč. DPH
503584 ČSN EN 16723-1/Oprava 1 (385585) - listopad 2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn
20 Kč vč. DPH
503592 ČSN EN 10207/Oprava 1 (420907) - listopad 2017
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče
20 Kč vč. DPH
503640 ČSN EN 12421 (421483) - listopad 2017 nové vydání
Hořčík a slitiny hořčíku - Nelegovaný hořčík
230 Kč vč. DPH
503575 ČSN EN ISO 11681-2/změna A1 (470195) - listopad 2017
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů
125 Kč vč. DPH
503576 ČSN EN ISO 5395-2/změna A2 (470617) - listopad 2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje
190 Kč vč. DPH
503125 ČSN EN 16857 (560080) - listopad 2017
Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s "headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503127 ČSN EN 16852 (560081) - listopad 2017
Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503126 ČSN EN 16943 (560082) - listopad 2017
Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503124 ČSN EN ISO 10273 (560110) - listopad 2017 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503643 ČSN EN ISO 16654/změna A1 (560118) - listopad 2017
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157
125 Kč vč. DPH
503123 ČSN EN ISO 22964 (560640) - listopad 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterie rodu Cronobacter
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503580 ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - listopad 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
230 Kč vč. DPH
503128 ČSN EN ISO 3656/změna A1 (588796) - listopad 2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503579 ČSN EN ISO 15302 (588822) - listopad 2017 nové vydání
[[Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází
230 Kč vč. DPH
503129 ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - listopad 2017
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503133 ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - listopad 2017 nové vydání
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503132 ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - listopad 2017
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503131 ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - listopad 2017 nové vydání
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503130 ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - listopad 2017 nové vydání
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503639 ČSN EN ISO 6246 (656198) - listopad 2017 nové vydání
Ropné výrobky - Obsah pryskyřičných látek v palivech - Metoda odpařování tryskou
230 Kč vč. DPH
503529 ČSN EN 13445-4/změna A1 (695245) - listopad 2017
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba
125 Kč vč. DPH
503537 ČSN EN 12150-1 (701570) - listopad 2017 nové vydání
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
350 Kč vč. DPH
503536 ČSN EN 14179-1 (701575) - listopad 2017 nové vydání
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
440 Kč vč. DPH
503457 ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - listopad 2017 nové vydání
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti
350 Kč vč. DPH
503558 ČSN EN 16908 (722190) - listopad 2017 nové vydání
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804
340 Kč vč. DPH
503588 ČSN EN 16578 (724873) - listopad 2017 nové vydání
Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti
350 Kč vč. DPH
503538 ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - listopad 2017 nové vydání
Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti
230 Kč vč. DPH
503591 ČSN EN 16809-2 (727248) - listopad 2017 nové vydání
Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci
230 Kč vč. DPH
503543 ČSN EN ISO 29481-2 (730122) - listopad 2017 nové vydání
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
770 Kč vč. DPH
503134 ČSN EN 13200-8 (735905) - listopad 2017
Zařízení pro diváky - Část 8: Management bezpečnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503136 ČSN EN 13674-1 +A1 (736361) - listopad 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
502974 ČSN EN 16730 (736367) - listopad 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami
570 Kč vč. DPH
503135 ČSN EN 15500-1 (738536) - listopad 2017
Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503137 ČSN EN 752 (756110) - listopad 2017 nové vydání
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503653 ČSN EN ISO 5667-16 (757051) - listopad 2017 nové vydání
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků
340 Kč vč. DPH
503654 ČSN 75 7221 (757221) - listopad 2017 nové vydání
Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod
230 Kč vč. DPH
503583 ČSN 75 9010/Oprava 2 (759010) - listopad 2017
Vsakovací zařízení srážkových vod
20 Kč vč. DPH
503585 ČSN EN ISO 9241-210/Oprava 1 (833582) - listopad 2017
Ergonomie systémových interakcí - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
503140 ČSN EN ISO 9241-333 (833582) - listopad 2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503141 ČSN EN ISO 27500 (833598) - listopad 2017
Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502938 ČSN EN 14405 (838006) - listopad 2017
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503138 ČSN EN ISO 18135 (838211) - listopad 2017
Tuhá biopaliva - Vzorkování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503597 ČSN EN ISO 14780 (838213) - listopad 2017
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
350 Kč vč. DPH
503139 ČSN EN ISO 18125 (838214) - listopad 2017
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503562 ČSN EN ISO 15189 ed. 2/Oprava 1 (855101) - listopad 2017
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
20 Kč vč. DPH
503657 ČSN ETSI EN 303 146-4 V1.1.2 (870016) - listopad 2017
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 4: Rádiové programovací rozhraní (RPI)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503658 ČSN ETSI EN 303 423 V1.1.1 (872015) - listopad 2017
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502945 ČSN ETSI EN 301 502 V12.5.2 (872781) - listopad 2017
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení základnové stanice (BS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502944 ČSN ETSI EN 301 511 V12.5.1 (872792) - listopad 2017
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení pohyblivých stanic (MS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502947 ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1 (874605) - listopad 2017
Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503656 ČSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 (875032) - listopad 2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 4: Asistenční naslouchací zařízení včetně osobních zvukových zesilovačů a indukčních systémů až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
502946 ČSN ETSI EN 300 440 V2.1.1 (875034) - listopad 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502948 ČSN ETSI EN 301 178 V2.2.2 (875096) - listopad 2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502952 ČSN ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 (875111) - listopad 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502953 ČSN ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 (875111) - listopad 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502951 ČSN ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (875111) - listopad 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503142 ČSN ETSI EN 302 018 V2.1.1 (875115) - listopad 2017
Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502950 ČSN ETSI EN 302 017 V2.1.1 (875129) - listopad 2017
Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502949 ČSN ETSI EN 302 885 V2.2.3 (875157) - listopad 2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503149 ČSN ETSI EN 302 217-1 V3.1.1 (878595) - listopad 2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503148 ČSN ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (878595) - listopad 2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
502954 ČSN ETSI EN 300 472 V1.4.1 (879009) - listopad 2017
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503151 ČSN EN 1272 (943420) - listopad 2017 nové vydání
Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503152 ČSN EN 16853 (961528) - listopad 2017
Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a implementace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503153 ČSN EN 16883 (961529) - listopad 2017
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH