ČSN EN 12098-1 (060330) Zrušená norma

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8

ČSN EN 12098-1 Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma je určena pro elektronická regulační zařízení otopných soustav s vodou jako teplonosnou látkou o vstupní teplotě do 120 °C.
Toto regulační zařízení reguluje a přizpůsobuje distribuci a/nebo výrobu tepla v závislosti na venkovní teplotě a dalších referenčních proměnných veličinách a času.
Tato norma se rovněž vztahuje na regulátory, které obsahují integrovanou řídicí funkci optimalizace zapnutí nebo funkci optimalizace zapnutí/vypnutí.
Požadavky na bezpečnost otopných soustav nejsou touto normou dotčeny.
Dynamické chování ventilů a servopohonů není v této normě zahrnuto.
Koordinované řešení, které by zabránilo nežádoucímu vzájemnému ovlivňování v soustavě s různými druhy rozvodů a/nebo v soustavě s několika zdroji energie, není součástí této normy.
Tabulka 1 uvádí relativní pozici této normy v souboru norem ENB podle modulární struktury ustanovené
v EN ISO 52000-1.
POZNÁMKA 1 - Shodnou tabulku lze nalézt v CEN ISO/TR 52000-2, kde jsou pro každý modul uvedena čísla příslušných norem ENB a doprovodných technických zpráv, které jsou vydané nebo se připravují.
POZNÁMKA 2 - Moduly představují normy ENB, přestože jedna norma ENB může pokrývat více než jeden modul a jeden modul může být pokryt více než jednou normou ENB, například popis zjednodušené a podrobné metody.
Tabulka 1 - Pozice této normy (v tomto případě M3-5, 6, 7, 8) v rámci modulární struktury souboru norem ENB

Označení ČSN EN 12098-1 (060330)
Katalogové číslo 503912
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135039128
Norma byla zrušena k 1. 7. 2023
a nahrazena ČSN EN 12098-1 (060330)
Tato norma nahradila ČSN EN 12098-1 (060330) z listopadu 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12098-3 (060330)
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

foo