ČSN EN 12480 (257862) Zrušená norma

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry

ČSN EN 12480 Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje rozsahy, konstrukci, funkce, výstupní charakteristiky a zkoušení rotačních objemových plynoměrů (v dalším textu označovaných jako RD měřidla nebo zjednodušeně měřidla) pro měření objemu plynu.
Tato evropská norma platí pro rotační objemové plynoměry používané k měření objemu topných plynů 1., 2. a 3. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437:2003+A1:2009, při maximálním pracovním tlaku plynu do a včetně 20 bar v rozsahu teplot okolí a plynu alespoň od -10 °C do +40 °C.
Tato evropská norma platí pro měřidla, která jsou instalována v místech s nevýznamnými vibracemi a rázy a v
- uzavřených prostorech (vnitřních a venkovních s ochranou specifikovanou výrobcem) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti;
nebo jestliže je to specifikováno výrobcem,
- otevřených prostorech (venkovních bez jakékoliv ochrany) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti;
Pokud není v této normě specifikováno jinak:
- všechny použité tlaky jsou přetlaky;
- všechny ovlivňující veličiny, kromě zkoušené veličiny, jsou udržovány relativně konstantní na jejich referenční hodnotě.
Tato evropská norma platí také pro měřidla, u nichž součin maximálního dovoleného tlaku PS a vnitřního objemu tělesa plynoměru je menší než 6000 bar.litr nebo u nichž je součin PS a DN menší než 3000 bar.
POZNÁMKA - Tyto meze jsou stejné jako ve směrnici EU 97/23/EC.
Tato evropská norma může být používána pro schválení typu a individuální zkoušení měřidel. Tabulky křížových odkazů jsou uvedeny v:
- příloze A pro zkoušky, které jsou potřebné pro schválení typu;
- příloze B pro individuální zkoušení měřidel.
Některé části této normy zahrnují pouze měřidla s mechanickými počitadly.
Pokus se bere v úvahu tlak, je riziko koncepce přijaté v této normě je založeno na analýze nebezpečí . Norma aplikuje principy k eliminování nebo snížení nebezpečí. Kde tato nebezpečí nemohou být eliminována, jsou specifikována příslušná ochranná opatření.

Označení ČSN EN 12480 (257862)
Katalogové číslo 503703
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135037032
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN 12480 (257862)
Tato norma nahradila ČSN EN 12480 (257862) z října 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)