Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze září 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
503262 ČSN ISO 37001 (010392) - září 2017
Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503266 ČSN ISO 10241-2 (010500) - září 2017
Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
440 Kč vč. DPH
503237 ČSN ISO 20816-1 (011412) - září 2017
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny
440 Kč vč. DPH
503236 ČSN ISO 21940-11 (011449) - září 2017
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu
350 Kč vč. DPH
503258 ČSN EN ISO 3745/změna A1 (011608) - září 2017
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
190 Kč vč. DPH
503257 ČSN ISO 16254 (011686) - září 2017
Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda
230 Kč vč. DPH
502622 ČSN EN 16845-1 (012072) - září 2017
Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502623 ČSN EN 16846-1 (012073) - září 2017
Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502864 ČSN EN ISO 20484 (015005) - září 2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Norma bude zrušena k 1. dubnu 2018 (zobrazit náhrady)
340 Kč vč. DPH
503277 ČSN EN ISO 16946 (015025) - září 2017 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku
190 Kč vč. DPH
503276 ČSN ISO 10880 (015070) - září 2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení infračervenou termografií - Obecné principy
190 Kč vč. DPH
503278 ČSN ISO 18251-1 (015070) - září 2017
Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení
230 Kč vč. DPH
502863 ČSN EN ISO 20339 (015086) - září 2017
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Charakteristika a ověřování skupinových snímačů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503415 ČSN P ISO/TS 21219-25 (018259) - září 2017
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
503282 ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - září 2017 nové vydání
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
190 Kč vč. DPH
503280 ČSN EN ISO 8502-3 (038222) - září 2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)
230 Kč vč. DPH
503281 ČSN EN ISO 8502-4 (038222) - září 2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů
350 Kč vč. DPH
502627 ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - září 2017 nové vydání
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502625 ČSN EN ISO 14917 (038700) - září 2017
Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502626 ČSN EN ISO 14916 (038720) - září 2017
Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503247 ČSN EN 13523-1 (038761) - září 2017 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku
190 Kč vč. DPH
503246 ČSN EN 13523-10 (038761) - září 2017 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody
190 Kč vč. DPH
503245 ČSN EN 13523-22 (038761) - září 2017 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání
190 Kč vč. DPH
502624 ČSN EN 13523-29 (038761) - září 2017 nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503228 ČSN EN ISO 15614-8/Oprava 1 (050313) - září 2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí
20 Kč vč. DPH
502977 ČSN 06 0310/změna Z2 (060310) - září 2017
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
65 Kč vč. DPH
502628 ČSN EN 16905-1 (061530) - září 2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502631 ČSN EN 16905-3 (061530) - září 2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502630 ČSN EN 16905-4 (061530) - září 2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502629 ČSN EN 16905-5 (061530) - září 2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503171 ČSN EN 15181 (061905) - září 2017 nové vydání
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
340 Kč vč. DPH
502517 ČSN EN 16573 (120554) - září 2017
Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502632 ČSN EN 13480-5/změna A2 (130020) - září 2017
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna byla zrušena k 1. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502867 ČSN EN 13480-5/změna A3 (130020) - září 2017
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna byla zrušena k 1. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502633 ČSN EN ISO 15848-1/změna A1 (133009) - září 2017
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502634 ČSN EN 61784-3-18/změna A1 (184001) - září 2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503319 ČSN EN 61587-1 ed. 3/změna Z1 (188003) - září 2017
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky
Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503318 ČSN EN 61587-1 ed. 4 (188003) - září 2017
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
502871 ČSN EN ISO 16093 (200723) - září 2017
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502636 ČSN EN ISO 6789-1 (230780) - září 2017
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody návrhu a zkoušení shody kvality - Minimální požadavky na prohlášení o shodě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502635 ČSN EN ISO 6789-2 (230780) - září 2017
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 2: Požadavky na kalibraci a stanovení nejistoty měření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503263 ČSN EN ISO 6789/změna Z1 (230780) - září 2017
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Požadavky a způsoby zkoušení při typových zkouškách, zkouškách kvality a postupy při rekalibraci
Změna bude zrušena k 31. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
503199 ČSN EN ISO 9856 (260394) - září 2017 nové vydání
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti
230 Kč vč. DPH
503244 ČSN EN ISO 3691-3 (268812) - září 2017 nové vydání
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
230 Kč vč. DPH
502873 ČSN EN 13796-1 (273021) - září 2017 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502637 ČSN EN 13796-2 (273021) - září 2017 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502638 ČSN EN 13796-3 (273021) - září 2017 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503242 ČSN EN 1570-2 (275011) - září 2017 nové vydání
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
440 Kč vč. DPH
502605 ČSN EN 14363 (280307) - září 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky
990 Kč vč. DPH
502640 ČSN EN ISO 18246 (300035) - září 2017
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502880 ČSN EN ISO 12617 (300225) - září 2017
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502878 ČSN EN ISO 15005 (300611) - září 2017
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů - Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Norma bude zrušena k 1. dubnu 2018 (zobrazit náhrady)
340 Kč vč. DPH
502879 ČSN EN ISO 15008 (300614) - září 2017
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Norma bude zrušena k 1. dubnu 2018 (zobrazit náhrady)
440 Kč vč. DPH
503173 ČSN EN 50436-3 (305120) - září 2017
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele
440 Kč vč. DPH
503174 ČSN EN 50436-7 (305120) - září 2017
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci
230 Kč vč. DPH
502641 ČSN EN 15918 +A2 (309070) - září 2017
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502642 ČSN EN 9132 (310406) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502621 ČSN EN 16603-50-05/Oprava 1 (310540) - září 2017
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
502663 ČSN EN 2713-012 (311724) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502647 ČSN EN 4604-009 (311734) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502652 ČSN EN 4604-010 (311734) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502653 ČSN EN 4674-001 (311779) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 001: Technická specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502651 ČSN EN 4008-003 (311808) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 003: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502648 ČSN EN 4165-024 (311812) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 024: Zástrčka pro jeden modul - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502646 ČSN EN 4165-025 (311812) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 025: Zásuvka pro jeden modul - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502649 ČSN EN 3646-005 (311814) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Zásuvka hermetická, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502645 ČSN EN 4708-101 (311827) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 101: Polyolefinové trubičky - Provozní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502661 ČSN EN 3745-510 (311925) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502660 ČSN EN 3745-516 (311925) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502659 ČSN EN 3745-517 (311925) - září 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502644 ČSN EN 2590 (312810) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a desky válcované za tepla - Rozměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502643 ČSN EN 2589 (312811) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a pásy válcované za studena - Tloušťka 0,1mm ? a ? 3 mm - Rozměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502650 ČSN EN 2033 (312812) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Pásy válcované za studena z oceli - Tloušťka 0,1 mm a 2,5 mm - Rozměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502658 ČSN EN 3903 (313426) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Podložky vrstvené, z korozivzdorné oceli
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502662 ČSN EN 2823 (317652) - září 2017
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503093 ČSN EN 12312-6 (319321) - září 2017 nové vydání
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení
440 Kč vč. DPH
503256 ČSN EN 16840 (326361) - září 2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A
230 Kč vč. DPH
502618 ČSN IEC 60092-504 (326611) - září 2017
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení
550 Kč vč. DPH
503071 ČSN IEC 50(845)/změna A1 (330050) - září 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení
65 Kč vč. DPH
503255 ČSN 33 2000-6 ed. 2/změna A11 (332000) - září 2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
65 Kč vč. DPH
503323 ČSN EN 62924 (333507) - září 2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy
440 Kč vč. DPH
503008 ČSN EN 55011 ed. 4/změna A1 (334225) - září 2017
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření
230 Kč vč. DPH
503298 ČSN CLC/TS 50131-2-11 (334591) - září 2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR
440 Kč vč. DPH
503193 ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 (334591) - září 2017 nové vydání
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení
340 Kč vč. DPH
503194 ČSN EN 50131-5-3/změna Z2 (334591) - září 2017
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení
Změna bude zrušena k 17. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503299 ČSN EN 62820-1-1 (334597) - září 2017 nové vydání
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně
440 Kč vč. DPH
503310 ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A4 (341520) - září 2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
65 Kč vč. DPH
503309 ČSN EN 62625-1/změna A11 (342671) - září 2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému
65 Kč vč. DPH
503163 ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615) - září 2017 nové vydání
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice
340 Kč vč. DPH
503164 ČSN EN 60695-1-10/změna Z1 (345615) - září 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice
Změna bude zrušena k 23. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502666 ČSN EN 60695-8-2 (345615) - září 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502890 ČSN EN 60404-8-6 ed. 2 (345884) - září 2017 nové vydání
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503240 ČSN EN 60404-8-6/změna Z1 (345884) - září 2017
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503315 ČSN EN 60505 ed. 3/Oprava 1 (346205) - září 2017
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
503028 ČSN EN 61340-4-7 (346440) - září 2017
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502832 ČSN CLC/TS 50576 (347113) - září 2017 nové vydání
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
340 Kč vč. DPH
502345 ČSN 34 7660-100 (347660) - září 2017
Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely bez koncentrického jádra
340 Kč vč. DPH
503197 ČSN EN 50289-1-11 ed. 2 (347819) - září 2017 nové vydání
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503195 ČSN EN 50289-1-11/změna Z1 (347819) - září 2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu
Změna bude zrušena k 5. září 2019
32 Kč vč. DPH
502671 ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 (347819) - září 2017 nové vydání
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502672 ČSN EN 50289-1-9/změna Z1 (347819) - září 2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (útlum podélného nevyvážení proti zemi na blízkém konci, útlum podélného nevyvážení proti zemi na vzdáleném konci)
Změna bude zrušena k 16. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
503226 ČSN EN 61466-1 ed. 2 (348054) - září 2017 nové vydání
Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury
340 Kč vč. DPH
503227 ČSN EN 61466-1/změna Z2 (348054) - září 2017
Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury
Změna bude zrušena k 22. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
503031 ČSN EN 61800-5-1 ed. 2/změna A1 (351720) - září 2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické
230 Kč vč. DPH
502894 ČSN EN 61076-2-113 (354621) - září 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-113: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 se závitovou aretací, s datovými a napájecími kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503169 ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203) - září 2017 nové vydání
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části
550 Kč vč. DPH
503170 ČSN EN 60051-1/změna Z1 (356203) - září 2017
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503320 ČSN EN 60444-8 ed. 2 (358490) - září 2017 nové vydání
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503321 ČSN EN 60444-8/změna Z1 (358490) - září 2017
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž
Změna bude zrušena k 19. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
503425 ČSN EN 62435-1 (358793) - září 2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 1: Obecně
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503424 ČSN EN 62435-2 (358793) - září 2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503423 ČSN EN 62435-5 (358793) - září 2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 5: Čipové součástky a součástky na křemíkové desce
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503416 ČSN EN 62433-2 ed. 2 (358795) - září 2017 nové vydání
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
503417 ČSN EN 62433-2/změna Z1 (358795) - září 2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM CE)
Změna bude zrušena k 3. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503426 ČSN EN 62433-3 (358795) - září 2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
503420 ČSN EN 60793-1-1 ed. 2/změna Z1 (359213) - září 2017
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod
Změna bude zrušena k 1. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503419 ČSN EN 60793-1-1 ed. 3 (359213) - září 2017
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503421 ČSN EN 60794-2-22 (359223) - září 2017
Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503422 ČSN EN 61755-3-10 (359256) - září 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-10: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Neúhlové, bezferulové konektory se zarovnaným otvorem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503418 ČSN EN 61291-5-2 ed. 2 (359271) - září 2017 nové vydání
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503427 ČSN EN 61291-5-2/změna Z1 (359271) - září 2017
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace bezporuchovosti optických vláknových zesilovačů
Změna bude zrušena k 2. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
503304 ČSN EN 62035 ed. 2/Oprava 1 (360220) - září 2017
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost
20 Kč vč. DPH
503251 ČSN EN 62931 (360710) - září 2017
Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503300 ČSN EN 50193-2-2 (361060) - září 2017
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost
230 Kč vč. DPH
502342 ČSN EN 60730-1 ed. 3/změna Z2 (361960) - září 2017
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
32 Kč vč. DPH
502341 ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960) - září 2017 nové vydání
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky
1 520 Kč vč. DPH
503221 ČSN EN 62281 ed. 2/změna Z1 (364361) - září 2017
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy
Změna bude zrušena k 10. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
503220 ČSN EN 62281 ed. 3 (364361) - září 2017
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy
350 Kč vč. DPH
502901 ČSN EN 62827-3 (367216) - září 2017
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 3: Management řízení více zdrojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503316 ČSN EN 62287-2 ed. 2 (367826) - září 2017 nové vydání
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
503317 ČSN EN 62287-2/změna Z1 (367826) - září 2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA)
Změna bude zrušena k 14. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
503305 ČSN EN 60849/Oprava 1 (368012) - září 2017
Nouzové zvukové systémy
Změna bude zrušena k 3. březnu 2020
20 Kč vč. DPH
502900 ČSN EN 62944 (368692) - září 2017
Přístupnost digitální televize - Specifikace funkcí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502899 ČSN EN 62766-2-1 (368693) - září 2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-1: Formáty média
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502897 ČSN EN 62766-2-2 (368693) - září 2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-2: HTTP Adaptivní streamování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502898 ČSN EN 62766-3 (368693) - září 2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 3: Obsah metadat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503022 ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - září 2017 nové vydání
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 2 10.17t, Amd. 1 10.17t


1 160 Kč vč. DPH
502674 ČSN EN ISO 4885 (420004) - září 2017
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
550 Kč vč. DPH
503287 ČSN EN 515 (420053) - září 2017 nové vydání
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů
340 Kč vč. DPH
503222 ČSN ISO 27306 (420389) - září 2017 nové vydání
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu lomové houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí
550 Kč vč. DPH
503275 ČSN EN ISO 8049 (420561) - září 2017 nové vydání
Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu
350 Kč vč. DPH
503303 ČSN EN 16914 (421453) - září 2017
Hliník a slitiny hliníku - Pancéřové desky válcované za tepla ze svařitelné slitiny hliníku - Technické dodací předpisy
230 Kč vč. DPH
503249 ČSN ISO 13909-2 (441314) - září 2017 nové vydání
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu
350 Kč vč. DPH
503250 ČSN ISO 13909-4 (441314) - září 2017 nové vydání
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků
350 Kč vč. DPH
502678 ČSN EN ISO 16530-1 (450651) - září 2017
Naftový a plynárenský průmysl - Integrita sondy - Část 1: Řízení životního cyklu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
503241 ČSN EN ISO 5395-3/změna A1 (470617) - září 2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou
125 Kč vč. DPH
502679 ČSN EN ISO 13693-1 (474062) - září 2017
Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503248 ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - září 2017 nové vydání
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy
230 Kč vč. DPH
503322 TNI CEN/TR 17063 (560003) - září 2017
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502680 ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - září 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502992 ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - září 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv
340 Kč vč. DPH
503261 ČSN 56 0578 (560578) - září 2017 nové vydání
Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny
190 Kč vč. DPH
502681 ČSN EN ISO 15774 (588804) - září 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503200 ČSN ISO 188 (621522) - září 2017
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti
340 Kč vč. DPH
502682 ČSN EN ISO 6803 (635415) - září 2017 nové vydání
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502683 ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - září 2017
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503284 ČSN EN ISO 15493/změna A1 (646404) - září 2017
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady
125 Kč vč. DPH
502686 ČSN EN 16317 +A1 (654831) - září 2017 nové vydání
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502685 ČSN EN 16320 +A1 (654834) - září 2017 nové vydání
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503292 ČSN 65 7222-1 (657222) - září 2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty
125 Kč vč. DPH
502684 ČSN EN 16640 (659805) - září 2017
Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
460 Kč vč. DPH
502687 ČSN P CEN/TS 17035 (681110) - září 2017
Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502688 ČSN EN ISO 20421-2 (697230) - září 2017
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502916 ČSN EN 14359 (698259) - září 2017 nové vydání
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
502835 ČSN EN 196-10 (722100) - září 2017 nové vydání
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu
350 Kč vč. DPH
502834 ČSN EN 196-3 (722100) - září 2017 nové vydání
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
230 Kč vč. DPH
503009 ČSN EN 413-2 (722102) - září 2017 nové vydání
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody
230 Kč vč. DPH
502702 ČSN EN 15651-1 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2018
32 Kč vč. DPH
502701 ČSN EN 15651-1 ed. 3 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502704 ČSN EN 15651-2 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2018
32 Kč vč. DPH
502703 ČSN EN 15651-2 ed. 3 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502706 ČSN EN 15651-3 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2018
32 Kč vč. DPH
502705 ČSN EN 15651-3 ed. 3 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502700 ČSN EN 15651-4 ed. 2/změna Z1 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2018
32 Kč vč. DPH
502699 ČSN EN 15651-4 ed. 3 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502697 ČSN EN 15651-5 ed. 2 (722370) - září 2017 nové vydání
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503239 ČSN EN 15651-5/změna Z1 (722370) - září 2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
502695 ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - září 2017 nové vydání
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502696 ČSN EN 14891/změna Z1 (722430) - září 2017
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
502693 ČSN EN 12004 +A1/změna Z1 (722469) - září 2017
Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2018
32 Kč vč. DPH
502692 ČSN EN 12004-1 (722469) - září 2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502698 ČSN EN 12004-2 (722469) - září 2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502559 ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - září 2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
503210 ČSN EN 15193-1 (730327) - září 2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503235 ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - září 2017 nové vydání
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
550 Kč vč. DPH
501944 ČSN 73 2901 (732901) - září 2017 nové vydání
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
230 Kč vč. DPH
502710 ČSN EN 16497-2 (734217) - září 2017
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502709 ČSN EN 16475-2 (734245) - září 2017
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502711 ČSN EN 13865 (735955) - září 2017 nové vydání
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503191 ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140) - září 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby
340 Kč vč. DPH
503192 ČSN EN 13108-21/změna Z2 (736140) - září 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce
Změna bude zrušena k 30. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
502707 ČSN EN 12697-17 (736160) - září 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502708 ČSN EN 14730-1 (736362) - září 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503155 ČSN EN 12899-3/změna Z1 (737030) - září 2017
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky
65 Kč vč. DPH
503279 ČSN 74 3305 (743305) - září 2017 nové vydání
Ochranná zábradlí
350 Kč vč. DPH
503208 ČSN EN 13241 +A2 (747031) - září 2017 nové vydání
Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti
350 Kč vč. DPH
503209 ČSN EN 13241-1 +A1/změna Z2 (747031) - září 2017
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti
Změna bude zrušena k 30. červnu 2018
32 Kč vč. DPH
503215 ČSN 75 2340 (752340) - září 2017 nové vydání
Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení
350 Kč vč. DPH
503175 ČSN EN 15975-1 +A1 (755030) - září 2017 nové vydání
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení
230 Kč vč. DPH
503159 ČSN 75 5411/změna Z1 (755411) - září 2017
Vodovodní přípojky
65 Kč vč. DPH
503158 ČSN 75 6402 (756402) - září 2017 nové vydání
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
350 Kč vč. DPH
503203 ČSN EN 12566-3 (756404) - září 2017 nové vydání
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
550 Kč vč. DPH
503206 ČSN EN 12566-3 +A2/změna Z2 (756404) - září 2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Změna bude zrušena k 31. květnu 2018
32 Kč vč. DPH
503156 ČSN EN 12566-6 ed. 2 (756404) - září 2017 nové vydání
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
440 Kč vč. DPH
503161 ČSN EN 12566-6/změna Z2 (756404) - září 2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Změna bude zrušena k 31. květnu 2018
32 Kč vč. DPH
503157 ČSN EN 12566-7 ed. 2 (756404) - září 2017 nové vydání
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
440 Kč vč. DPH
503162 ČSN EN 12566-7/změna Z2 (756404) - září 2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
Změna bude zrušena k 31. květnu 2018
32 Kč vč. DPH
503202 ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - září 2017 nové vydání
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
440 Kč vč. DPH
502712 ČSN EN 13592 (770222) - září 2017 nové vydání
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502713 ČSN EN 868-6 (770360) - září 2017 nové vydání
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502714 ČSN EN 868-7 (770360) - září 2017 nové vydání
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502715 ČSN EN 15007 (770534) - září 2017 nové vydání
Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502716 ČSN EN 15008 (770535) - září 2017 nové vydání
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502718 ČSN EN ISO 23910 (793823) - září 2017 nové vydání
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502455 ČSN EN ISO 17075-1 (793848) - září 2017
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 1: Kolorimetrická metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502717 ČSN EN ISO 17075-2 (793848) - září 2017
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 2: Chromatografická metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502721 ČSN EN ISO 20136 (793866) - září 2017
Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502720 ČSN EN ISO 20137 (793867) - září 2017
Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502719 ČSN EN 16887 (793868) - září 2017
Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500566 ČSN EN 14462 (821001) - září 2017 nové vydání
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3
350 Kč vč. DPH
99887 ČSN EN 1539 (826002) - září 2017 nové vydání
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky
570 Kč vč. DPH
503283 ČSN EN 388 (832350) - září 2017 nové vydání
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
350 Kč vč. DPH
502724 ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - září 2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502722 ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - září 2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502725 ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - září 2017
Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502723 ČSN EN 16909 (834743) - září 2017
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503213 ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - září 2017 nové vydání
Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
340 Kč vč. DPH
503212 ČSN EN 16170 (838130) - září 2017 nové vydání
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
340 Kč vč. DPH
503238 ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - září 2017 nové vydání
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
190 Kč vč. DPH
503234 ČSN EN 12006-2 +A1/změna Z1 (852929) - září 2017
Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Část 2: Cévní protézy včetně konduitů srdečních chlopní
Změna bude zrušena k 31. březnu 2020
32 Kč vč. DPH
502726 ČSN EN ISO 7198 (852929) - září 2017
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502731 ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 (870019) - září 2017
Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502431 ČSN ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (875015) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502430 ČSN ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (875015) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502429 ČSN ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 (875015) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 3-2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Bezdrátové alarmy provozované v určených kmitočtových pásmech LDC/HR 868,60 MHz až 868,70 MHz, 869,25 MHz až 869,40 MHz, 869,65 MHz až 869,70 MHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502428 ČSN ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 (875015) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 4: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Měřicí zařízení provozovaná v určeném pásmu 169,400 MHz až 169,475 MHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502432 ČSN ETSI EN 300 330 V2.1.1 (875026) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502436 ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.4.1 (875031) - září 2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502437 ČSN ETSI EN 300 338-2 V1.4.1 (875031) - září 2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A/B
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502438 ČSN ETSI EN 300 338-3 V1.2.1 (875031) - září 2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502420 ČSN ETSI EN 300 338-4 V1.2.1 (875031) - září 2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: DSC třídy E
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502435 ČSN ETSI EN 300 338-5 V1.2.1 (875031) - září 2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502421 ČSN ETSI EN 300 338-6 V1.1.1 (875031) - září 2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502422 ČSN ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (875032) - září 2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 2: Přijímače třídy B - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502423 ČSN ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 (875032) - září 2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 3: Přijímače třídy C - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502528 ČSN ETSI EN 300 720 V2.1.1 (875065) - září 2017
Palubní komunikační systémy a zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503176 ČSN ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 (875089) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Aplikace systémů detekce překážek na železničních přejezdech
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502728 ČSN ETSI EN 301 025 V2.2.1 (875090) - září 2017
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
502443 ČSN ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (875101) - září 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502440 ČSN ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (875101) - září 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502441 ČSN ETSI EN 301 489-33 V2.1.1 (875101) - září 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502439 ČSN ETSI EN 301 489-4 V3.1.1 (875101) - září 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502442 ČSN ETSI EN 301 489-50 V2.1.1 (875101) - září 2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502729 ČSN ETSI EN 301 929 V2.1.1 (875112) - září 2017
Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502433 ČSN ETSI EN 302 194 V2.1.1 (875135) - září 2017
Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502427 ČSN ETSI EN 302 480 V2.1.2 (875144) - září 2017
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502434 ČSN ETSI EN 302 571 V2.1.1 (875146) - září 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502732 ČSN ETSI EN 302 885 V2.2.2 (875157) - září 2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502424 ČSN ETSI EN 303 406 V1.1.1 (875176) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502727 ČSN ETSI EN 303 360 V1.1.1 (875177) - září 2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Radary detekující překážky pro použití na rotorových letadlech s lidskou posádkou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503177 ČSN ETSI EN 303 132 V1.1.1 (875178) - září 2017
Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
502959 ČSN EN 566 (942003) - září 2017 nové vydání
Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503201 ČSN EN 12572-1 (942050) - září 2017 nové vydání
Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body
340 Kč vč. DPH
502417 ČSN EN 12572-2 (942050) - září 2017 nové vydání
Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502418 ČSN EN 12572-3 (942050) - září 2017 nové vydání
Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502733 ČSN EN ISO 28706-2 (945040) - září 2017 nové vydání
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502734 ČSN EN 16682 (961527) - září 2017
Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH