ČSN EN 16170 (838130) Aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN 16170 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje metodu stanovení dále uvedených prvků v roztoku po rozkladu kalů, upraveného bioodpadu a půd lučavkou královskou nebo kyselinou dusičnou: Hliník (Al), antimon (Sb), arsen (As), baryum (Ba), beryllium (Be), bismuth (Bi), bor (B), kadmium (Cd), vápník (Ca), cer (Ce), chrom (Cr), kobalt (Co), měď (Cu), gallium (Ga), indium (In), železo (Fe), lanthan (La), olovo (Pb), lithium (Li), hořčík (Mg), mangan (Mn), rtuť (Hg), molybden (Mo), neodym (Nd), nikl (Ni), fosfor (P), draslík (K), praseodym (Pr), samarium (Sm), skandium (Sc), selen (Se), křemík (Si), stříbro (Ag), sodík (Na), stroncium (Sr), síra (S), tellur (Te), thallium (Tl), thorium (Th), cín (Sn), titan (Ti), wolfram (W), uran (U), vanad (V), zinek (Zn) a zirkon (Zr).

Označení ČSN EN 16170 (838130)
Katalogové číslo 503212
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135032129
Tato norma nahradila ČSN EN 16170 (838130) z května 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)