ČSN ISO 21940-11 (011449)

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu

ČSN ISO 21940-11 Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí postupy a tolerance nevyváženosti pro vyvažování rotorů v tuhém stavu. Stanovuje:
a) velikost přípustného zbytkového nevývažku,
b) potřebný počet korekčních rovin,
c) rozvržení přípustného zbytkového nevývažku do tolerančních rovin,
d) jak zohlednit chyby při procesu vyvažování.
POZNÁMKA: Podrobné pojednání o odhadu chyb při vyvažování je uvedeno v ISO 21940-14. Základy vyvažování rotoru jsou obsaženy v ISO 19499, která poskytuje úvod do vyvažování.
Tento dokument se netýká vyvažování rotorů v pružném stavu. Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu jsou uvedeny v ISO 21940-12.

Označení ČSN ISO 21940-11 (011449)
Katalogové číslo 503236
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135032365
Tato norma nahradila ČSN ISO 1940-1 (011410) z února 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 21940-12 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu

ČSN ISO 21940-13 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ

ČSN ISO 21940-14 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení

ČSN ISO 21940-2 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník

ČSN ISO 21940-21 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů

ČSN ISO 21940-23 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů

ČSN ISO 21940-31 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost

ČSN ISO 21940-32 (011449)
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol