ČSN EN 14462 (821001) Aktuální vydání

Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

ČSN EN 14462 Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví standardní podmínky pro stanovování, deklaraci a ověřování emise hluku ve vzduchu z dále uvedených zařízení pro úpravu povrchů:
- stroje pro čištění povrchů (odmašťování) a úpravu povrchu průmyslových dílců (viz EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4)
- stroje pro fosfátování;
- stroje pro pokovování;
- stroje plazmovou úpravu povrchů;
- stroje dodávání a/nebo cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem (viz EN 12621, EN 12757-1);
- stroje pro rozprašování a stříkání nátěrových hmot (viz EN 1953, EN 50050-1, EN 50050-2, EN 50050-3, EN 50059, EN 50176, EN 50177, EN 50348);
- lakovny (viz EN 12215, EN 12581, EN 12981, EN 13355, EN 50223);
- sušičky, pece a odpařovací zařízení (viz EN 1539);
- systémy tepelného čistění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu (viz EN 12753);
- stroje pro otryskávání suchým ledem).
Pro výše uvedené stroje pro povrchovou úpravu tato evropská norma uvádí požadavky pro stanovení
- hladiny emisního akustického tlaku na pracovištích a/nebo jinak specifikovaných místech a
- hladiny akustického výkonu.
Tato evropská norma stanoví metody pro měření emise hluku, montážní a provozní podmínky, při musí být použity při zkouškách. Použití tohoto dokumentu zajistí reprodukovatelnost stanovení charakteristik emise hluku ve stanovených mezích daných třídou přesnosti použité základní metody měření hluku (viz kapitola 4 a kapitola 5). Metody měření hluku povolené touto normou jsou technické metody (třída 2) a provozní metody (třída 3).
Tato evropská norma neplatí pro stroje, které nejsou jednoznačně uvedeny v rozsahu platnosti
- tiskařské stroje, stroje pro zpracování a výrobu papíru a pomocná zařízení (viz EN 13023);
- tryskací pískovací stroje, viz EN 1265.

Označení ČSN EN 14462 (821001)
Katalogové číslo 500566
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135005666
Tato norma nahradila ČSN EN 14462 (821001) z října 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)