Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 2016

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
500952 ČSN EN 61882 (010693) - prosinec 2016
Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití
550 Kč vč. DPH
501261 ČSN ISO 13374-4 (011442) - prosinec 2016
Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace
190 Kč vč. DPH
501294 ČSN ISO 17743 (011512) - prosinec 2016
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501259 ČSN EN ISO 6926 (011616) - prosinec 2016 aktuální vydání
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu
340 Kč vč. DPH
501256 ČSN EN ISO 389-3 (011630) - prosinec 2016 aktuální vydání
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory
230 Kč vč. DPH
501454 ČSN EN ISO 18081 (015089) - prosinec 2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí (AT) - Detekce úniků akustickou emisí
350 Kč vč. DPH
501471 ČSN EN ISO 10309/změna Z1 (038147) - prosinec 2016
Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška
65 Kč vč. DPH
501472 ČSN EN ISO 4519/změna Z1 (038150) - prosinec 2016
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním
65 Kč vč. DPH
501416 ČSN EN ISO 15730 (038164) - prosinec 2016
Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním
230 Kč vč. DPH
501470 ČSN EN ISO 2179/změna Z1 (038506) - prosinec 2016
Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody
65 Kč vč. DPH
500359 ČSN EN 12952-1 (077604) - prosinec 2016 aktuální vydání
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky
230 Kč vč. DPH
501461 ČSN EN 12953-3 (077853) - prosinec 2016 aktuální vydání
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
770 Kč vč. DPH
501477 ČSN EN 16728 (078431) - prosinec 2016 aktuální vydání
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola
440 Kč vč. DPH
501411 ČSN EN 16652-1 (078473) - prosinec 2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy
340 Kč vč. DPH
501475 ČSN EN 16753 (078543) - prosinec 2016
Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3 000 l, prováděné in situ (bez demontáže)
340 Kč vč. DPH
501220 ČSN EN 16211 (127132) - prosinec 2016 aktuální vydání
Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody
350 Kč vč. DPH
501410 ČSN EN 14825 (143011) - prosinec 2016 aktuální vydání
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
590 Kč vč. DPH
500816 ČSN EN 62610-5 (188005) - prosinec 2016
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501226 ČSN EN 1459-3 (268804) - prosinec 2016 aktuální vydání
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Rozhraní mezi vozíkem s proměnným vyložením a pracovní plošinou
190 Kč vč. DPH
501415 ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - prosinec 2016 aktuální vydání
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
440 Kč vč. DPH
99629 ČSN 26 9030 (269030) - prosinec 2016 aktuální vydání
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
125 Kč vč. DPH
501482 ČSN EN ISO 8611-2/změna A1 (269118) - prosinec 2016
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek
65 Kč vč. DPH
500864 ČSN EN 16681 (269637) - prosinec 2016
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Principy pro seismický návrh
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501088 ČSN EN 13107/Oprava 1 (273018) - prosinec 2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty
20 Kč vč. DPH
501457 ČSN EN 81-73 (274003) - prosinec 2016 aktuální vydání
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
230 Kč vč. DPH
500867 ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - prosinec 2016 aktuální vydání
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
350 Kč vč. DPH
501324 ČSN ISO 18878 (275005) - prosinec 2016
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
230 Kč vč. DPH
501260 ČSN ISO 10261 +Amd. 1 (277961) - prosinec 2016 aktuální vydání
Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci výrobku
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501262 ČSN EN 14531-1 (284007) - prosinec 2016 aktuální vydání
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
570 Kč vč. DPH
500871 ČSN EN 9104-002 (310405) - prosinec 2016 aktuální vydání
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
501447 ČSN EN ISO 8666 (320801) - prosinec 2016 aktuální vydání
Malá plavidla - Základní údaje
350 Kč vč. DPH
501476 ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - prosinec 2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501473 ČSN ISO 8528-8 (333140) - prosinec 2016 aktuální vydání
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
500948 ČSN EN 61000-6-7 (333432) - prosinec 2016 aktuální vydání
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích
350 Kč vč. DPH
501217 ČSN EN 55020 ed. 3/změna A12 (334288) - prosinec 2016
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření
125 Kč vč. DPH
501303 ČSN EN 50151/změna Z1 (341536) - prosinec 2016
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory
Změna bude zrušena k 21. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
501302 ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.17t


465 Kč vč. DPH
501224 ČSN EN 50526-3 (341561) - prosinec 2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání
550 Kč vč. DPH
500912 ČSN EN 60310 ed. 2/změna Z1 (341580) - prosinec 2016
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel
Změna bude zrušena k 2. březnu 2019
32 Kč vč. DPH
500911 ČSN EN 60310 ed. 3 (341580) - prosinec 2016
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel
570 Kč vč. DPH
501291 ČSN EN 60068-2-44/změna Z1 (345791) - prosinec 2016
Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Návod ke zkoušce T: Pájení
Změna bude zrušena k 17. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501290 ČSN EN 60068-3-13 (345791) - prosinec 2016
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení
340 Kč vč. DPH
501440 ČSN EN 61340-4-9 (346440) - prosinec 2016
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy
340 Kč vč. DPH
501209 ČSN EN 60811-405/Oprava 1 (347010) - prosinec 2016
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC
20 Kč vč. DPH
501258 ČSN EN 60539-1 ed. 2/změna Z1 (358145) - prosinec 2016
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace
Změna bude zrušena k 1. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501257 ČSN EN 60539-1 ed. 3 (358145) - prosinec 2016
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
501315 ČSN EN 60384-1 ed. 2/změna Z1 (358290) - prosinec 2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
Změna bude zrušena k 30. září 2019
32 Kč vč. DPH
501314 ČSN EN 60384-1 ed. 3 (358290) - prosinec 2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
501300 ČSN EN 60384-18 ed. 2 (358291) - prosinec 2016 aktuální vydání
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
501301 ČSN EN 60384-18/změna Z1 (358291) - prosinec 2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem
Změna bude zrušena k 29. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501263 ČSN EN 62779-3 (358776) - prosinec 2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501142 ČSN EN 61300-2-37 ed. 2/změna Z1 (359251) - prosinec 2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí
Změna byla zrušena k 25. květnu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501141 ČSN EN 61300-2-37 ed. 3 (359251) - prosinec 2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501143 ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 (359278) - prosinec 2016 aktuální vydání
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501144 ČSN EN 62343-3-1/změna Z1 (359278) - prosinec 2016
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů
Změna bude zrušena k 26. květnu 2019
32 Kč vč. DPH
501229 ČSN EN 62343-3-2 (359278) - prosinec 2016
Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501309 ČSN EN 62841-3-10/Oprava 1 (361510) - prosinec 2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky
20 Kč vč. DPH
501281 ČSN EN 50632-2-11 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
501280 ČSN EN 50632-2-14 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
501279 ČSN EN 50632-2-17 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501278 ČSN EN 50632-2-19 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
501284 ČSN EN 50632-2-3 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501283 ČSN EN 50632-2-4 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501282 ČSN EN 50632-2-5 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
501277 ČSN EN 50632-3-1 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
501276 ČSN EN 50632-3-9 (361520) - prosinec 2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
501308 ČSN EN 60730-1 ed. 3/Oprava 1 (361960) - prosinec 2016
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky
20 Kč vč. DPH
501451 ČSN EN 61215 ed. 2/změna Z1 (364631) - prosinec 2016
Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
32 Kč vč. DPH
501450 ČSN EN 61215-1-1 (364631) - prosinec 2016
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
500884 ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801) - prosinec 2016 aktuální vydání
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče
550 Kč vč. DPH
500885 ČSN EN 60601-1-11/změna Z1 (364801) - prosinec 2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
501188 ČSN EN 60601-2-44 ed. 3/změna A2 (364801) - prosinec 2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
125 Kč vč. DPH
501254 ČSN EN 61966-2-4/změna A1 (368610) - prosinec 2016
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
501313 ČSN EN 50270 ed. 3/Oprava 1 (378360) - prosinec 2016
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku
20 Kč vč. DPH
501316 ČSN EN 50244 ed. 2 (378371) - prosinec 2016 aktuální vydání
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501317 ČSN EN 50244/změna Z1 (378371) - prosinec 2016
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Změna bude zrušena k 14. březnu 2019
32 Kč vč. DPH
501085 ČSN EN 13204 (389340) - prosinec 2016 aktuální vydání
Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501079 ČSN EN 10305-4 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
340 Kč vč. DPH
501080 ČSN EN 10305-5 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena
340 Kč vč. DPH
501081 ČSN EN 10305-6 (420093) - prosinec 2016 aktuální vydání
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy
340 Kč vč. DPH
500821 ČSN EN 10314 (420318) - prosinec 2016 aktuální vydání
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501442 ČSN EN 755-1 (421420) - prosinec 2016 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy
230 Kč vč. DPH
501444 ČSN EN 754-7 (427711) - prosinec 2016 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru
230 Kč vč. DPH
501449 ČSN EN 754-8 (427712) - prosinec 2016 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru
230 Kč vč. DPH
501443 ČSN EN 755-7 (427716) - prosinec 2016 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru
230 Kč vč. DPH
501445 ČSN EN 755-8 (427717) - prosinec 2016 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru
230 Kč vč. DPH
501446 ČSN EN 755-9 (427805) - prosinec 2016 aktuální vydání
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru
230 Kč vč. DPH
500811 ČSN EN ISO 16634-2 (461086) - prosinec 2016
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501322 ČSN EN ISO 4254-11 (470601) - prosinec 2016 aktuální vydání
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy
340 Kč vč. DPH
501304 ČSN ISO 8084/změna Amd. 1 (476002) - prosinec 2016
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
65 Kč vč. DPH
500861 ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - prosinec 2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500820 ČSN EN ISO 662 (588801) - prosinec 2016 aktuální vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501089 ČSN EN ISO 1043-4/změna A1 (640002) - prosinec 2016
Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady
190 Kč vč. DPH
500865 ČSN EN ISO 4892-1 (640152) - prosinec 2016 aktuální vydání
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501225 ČSN EN ISO 4624 (673077) - prosinec 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti
230 Kč vč. DPH
500845 ČSN EN 1397/Oprava 1 (696397) - prosinec 2016
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
500852 ČSN EN ISO 21013-3 (697248) - prosinec 2016
Kryogenické nádoby - Část 3: Bezpečnostní příslušenství pro provoz s nízkými teplotami - Stanovení kapacity a dimenzování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500853 ČSN EN 13616-1 (699116) - prosinec 2016
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500856 ČSN EN 13616-2 (699116) - prosinec 2016
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500858 ČSN EN 16657 (699116) - prosinec 2016
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501297 ČSN EN 933-8 +A1 (721193) - prosinec 2016 aktuální vydání
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
230 Kč vč. DPH
501223 ČSN 72 2600/změna Z3 (722600) - prosinec 2016
Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
32 Kč vč. DPH
501202 ČSN 72 2640/změna Z1 (722640) - prosinec 2016
Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
32 Kč vč. DPH
501104 ČSN EN 16724 (727108) - prosinec 2016 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
230 Kč vč. DPH
501455 ČSN EN 15501 ed. 2 (727243) - prosinec 2016 aktuální vydání
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
440 Kč vč. DPH
501456 ČSN EN 15501/změna Z2 (727243) - prosinec 2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
Změna byla zrušena k 30. září 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501318 ČSN EN 15269-5 +A1 (730868) - prosinec 2016 aktuální vydání
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
501264 ČSN EN 1536 +A1 (731031) - prosinec 2016 aktuální vydání
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
590 Kč vč. DPH
501203 ČSN EN 1538 +A1 (731061) - prosinec 2016 aktuální vydání
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny
440 Kč vč. DPH
501211 ČSN EN 12602 (731221) - prosinec 2016 aktuální vydání
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
501212 ČSN EN 12602 +A1/změna Z1 (731221) - prosinec 2016
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
Změna bude zrušena k 30. červnu 2018
32 Kč vč. DPH
501255 ČSN 73 4201 ed. 2 (734201) - prosinec 2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
570 Kč vč. DPH
501275 ČSN 73 4201/změna Z4 (734201) - prosinec 2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
32 Kč vč. DPH
501116 ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140) - prosinec 2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro mateiály - Část 20: Zkoušky typu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
Norma bude zrušena k 1. červenci 2018 (zobrazit náhrady)
350 Kč vč. DPH
501267 ČSN EN 13108-20/změna Z1 (736140) - prosinec 2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu
Změna byla zrušena k 30. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500794 ČSN EN 14019 (747210) - prosinec 2016 aktuální vydání
Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501295 ČSN EN 14508 (760203) - prosinec 2016 aktuální vydání
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy
230 Kč vč. DPH
501218 ČSN EN 14534 (760204) - prosinec 2016 aktuální vydání
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky
770 Kč vč. DPH
500854 ČSN EN ISO 105-X12 (800139) - prosinec 2016 aktuální vydání
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500863 ČSN EN ISO 105-D02 (800152) - prosinec 2016 aktuální vydání
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500862 ČSN EN ISO 105-G01 (800173) - prosinec 2016 aktuální vydání
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500855 ČSN EN ISO 105-X16 (800198) - prosinec 2016 aktuální vydání
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500922 ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - prosinec 2016 aktuální vydání
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500844 ČSN EN ISO 24504 (833588) - prosinec 2016
Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500819 ČSN EN ISO 17827-2 (838219) - prosinec 2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501287 ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001) - prosinec 2016 aktuální vydání
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t


622 Kč vč. DPH
501288 ČSN EN ISO 13485/změna Z1 (855001) - prosinec 2016
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů
Změna bude zrušena k 31. březnu 2019
32 Kč vč. DPH
500812 ČSN EN ISO 2157 (856030) - prosinec 2016 aktuální vydání
Stomatologie - Nominální průměry a číselné kódy pro označování rotačních nástrojů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500814 ČSN EN ISO 7787-1 (856033) - prosinec 2016
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500813 ČSN EN ISO 19429 (856373) - prosinec 2016
Stomatologie - Systém označování zubních implantátů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501248 ČSN ETSI EN 303 146-2 V1.2.1 (870016) - prosinec 2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 2: Rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (RRFI)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
500601 ČSN ETSI EN 300 433 V2.1.1 (875033) - prosinec 2016
Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500604 ČSN ETSI EN 301 908-11 V11.1.1 (875111) - prosinec 2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500605 ČSN ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 (875111) - prosinec 2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 12: Opakovače CDMA s více nosnými (cdma2000)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500602 ČSN ETSI EN 301 908-15 V11.1.1 (875111) - prosinec 2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500642 ČSN ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 (875111) - prosinec 2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500603 ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 (875111) - prosinec 2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500607 ČSN ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 (875111) - prosinec 2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500608 ČSN ETSI EN 301 908-3 V11.1.1 (875111) - prosinec 2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500804 ČSN ETSI EN 303 135 V2.1.1 (875168) - prosinec 2016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500626 ČSN ETSI EN 303 098 V2.1.1 (875169) - prosinec 2016
Námořní osobní lokalizační zářízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500833 ČSN ETSI EN 301 428 V2.1.1 (876032) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500831 ČSN ETSI EN 301 430 V2.1.1 (876033) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz/13 GHz až 14 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500803 ČSN ETSI EN 301 442 V2.1.1 (876035) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) NGSO, včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) pohyblivé družicové služby (MSS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500832 ČSN ETSI EN 301 443 V2.1.1 (876036) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500822 ČSN ETSI EN 301 721 V2.1.1 (876038) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500825 ČSN ETSI EN 301 459 V2.1.1 (876039) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500823 ČSN ETSI EN 302 186 V2.1.1 (876046) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500824 ČSN ETSI EN 302 340 V2.1.1 (876047) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500834 ČSN ETSI EN 301 447 V2.1.1 (876048) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500828 ČSN ETSI EN 302 448 V2.1.1 (876049) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500802 ČSN ETSI EN 302 977 V2.1.1 (876050) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500805 ČSN ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 (876052) - prosinec 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500627 ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 (878801) - prosinec 2016
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500850 ČSN EN 12503-2 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání
Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
500851 ČSN EN 12503-4 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání
Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500866 ČSN EN 13538-3 (942858) - prosinec 2016 aktuální vydání
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
500810 ČSN EN 16889 (944309) - prosinec 2016
Hygiena potravin - Výroba a výdej horkých nápojů ze spotřebičů na horké nápoje - Hygienické požadavky, test migrace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501307 ČSN EN 13869 (945202) - prosinec 2016 aktuální vydání
Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
340 Kč vč. DPH
500943 ČSN EN ISO 17523 (980002) - prosinec 2016
Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500938 ČSN EN ISO 11073-10419 (980014) - prosinec 2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
500939 ČSN EN ISO 11073-10424 (980014) - prosinec 2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
500942 ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - prosinec 2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH