ČSN EN 13055 (721505) Aktuální vydání

Pórovité kamenivo

ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva (LWA), a z něho pocházejících filerů, získaného zpracováním přírodních nebo umělých materiálů a směsí tohoto kameniva pro použití do betonu, malty a injektážní malty, do asfaltových směsí a povrchových úprav a do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí.
Tato norma se vztahuje na pórovité kamenivo nerostného původu s objemovou hmotností nepřesahující 2 000 kg/m3 (2,000 Mg/m3) nebo sypnou hmotností nepřesahující 1 200 kg/m3 (1,200 Mg/m3) a zahrnuje:
a) přírodní pórovité kamenivo;
b) pórovité kamenivo vyrobené z přírodních materiálů;
c) pórovité kamenivo vyrobené z vedlejších produktů průmyslových procesů nebo z recyklovaných materiálů;
d) pórovité kamenivo jako vedlejší produkt průmyslových procesů.
Seznam zdrojů materiálů a specifických materiálů, které jsou v rozsahu předmětu této normy, je uveden v příloze A (normativní).
Recyklované kamenivo ze stavebního a demoličního odpadu a popel ze spaloven komunálního odpadu (MIBA) zahrnuje EN 12620, EN 13043, EN 13139 a EN 13242.
Některé pórovité kamenivo, určené pro specifické použití, je zahrnuto v samostatných evropských výrobkových normách uvedených v příloze B (normativní).

Označení ČSN EN 13055 (721505)
Katalogové číslo 501624
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135016242
Tato norma nahradila ČSN EN 13055 (721505) z prosince 2016
ČSN EN 13055-1 (721505) z dubna 2004
ČSN EN 13055-2 (721505) z června 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)