ČSN EN ISO 3691-2 (268812) Aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

ČSN EN ISO 3691-2 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením a vozíky s proměnným vyložením pro manipulaci s kontejnery a jejich stohování podle ISO 5053 1 (dále jen vozíky), vybavené vidlicemi nebo integrovanými manipulačními zařízeními pro normální průmyslové funkce (např. vidlice nebo prostředky jako uchopovací rámy pro manipulaci s kontejnery).
Není použitelná pro
- terénní vozíky s proměnným vyložením,
- terénní vozíky s proměnným vyložením pro manipulaci s kontejnery,
- stroje navržené primárně pro práci v terénu (např. nakladače a shrnovače), ani když jsou jejich radlice a lžíce nahrazeny vidlicemi,
- stroje, u kterých se může zavěšené břemeno volně kývat do všech směrů.
Pro účely této části ISO 3691 jsou vidlice a integrovaná přídavná zařízení považovaná za část vozíku, zatímco přídavná zařízení/výbava montovaná na zdvihací desku nebo vidlice, která jsou vyměnitelná uživatelem nejsou považována za součást vozíku. Nicméně požadavky pro taková přídavná zařízení jsou rovněž v dokumentu uvedeny.
Regionální požadavky navíc k ustanovením této části ISO jsou v ISO/TS 3691 7 a ISO/TS 3691 8.
Tato část ISO 3691 pojednává všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné události jak je uvedeno v Příloze B, kromě následujícího, odpovídajícího příslušným strojům pokud jsou použity jak je uvažováno a při podmínkách nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.
To nestanovuje požadavky na nebezpečí, která mohou nastat:
- během konstrukce,
- při používání vozíků na veřejných komunikacích,
- při provozu v potenciálně výbušných prostředích,
- při zdvihání osob.

Označení ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Katalogové číslo 501415
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2016
Datum účinnosti 1. 1. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135014156
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3691-2 (268812) z srpna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

ČSN EN ISO 3691-3 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

ČSN EN ISO 3691-6 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

ČSN EN ISO 3691-4 (268850)
Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy