ČSN EN 13501-2 (730860) Aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb na základě výsledků zkoušek požární odolnosti a kouřotěsnosti, které jsou v rozsahu přímé aplikace příslušné zkušební metody. Klasifikace na základě rozšířené aplikace výsledků zkoušek je rovněž předmětem této evropské normy.
Touto normou jsou řešeny:
a) nosné prvky bez požárně dělicí funkce:
- stěny;
- stropy;
- střechy;
- nosníky;
- sloupy;
- balkony;
- rampy;
- schodiště.
b) nosné prvky s požárně dělicí funkcí, s nebo bez zasklení, provozní instalace a upevnění:
- stěny;
- stropy;
- střechy;
- zdvojené podlahy.
c) výrobky a systémy pro ochranu prvků nebo částí konstrukcí:
- podhledy se závislou požární odolností;
- požárně ochranné nátěry, obklady a zástěny.
d) nenosné prvky nebo části konstrukce, s nebo bez zasklení, provozní instalace a upevnění:
- příčky;
- fasády (závěsové obvodové stěny) a vnější stěny;
- podhledy s nezávislou požární odolností;
- zdvojené podlahy;
- požární dveře a uzávěry a jejich zavírací mechanizmy;
- kouřotěsné dveře;
- dopravníkové systémy a jejich uzávěry;
- těsnění prostupů;
- těsnění spár;
- instalační kanály a šachty;
- komíny.
e) stěnové a stropní obklady se schopností ochrany proti požáru;
f) výtahové šachetní dveře, které jsou zkoušeny podle EN 81-58 jsou vyjmuty z této normy. Výtahové šachetní dveře, které jsou zkoušeny podle EN 1634-1, jsou klasifikovány podle 7.5.5.
Příslušné zkušební metody, které jsou pro tyto prvky zpracovány, jsou uvedeny v kapitolách 2 a 7.

Označení ČSN EN 13501-2 (730860)
Katalogové číslo 503018
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135030187
Tato norma nahradila ČSN EN 13501-2 (730860) z prosince 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13501-1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-5 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů