Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2015

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
97144

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690) - srpen 2015 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

440 Kč vč. DPH
97145

ČSN EN 60300-1/změna Z1 (010690) - srpen 2015

Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti

Změna byla zrušena k 27. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97146

ČSN EN 60300-2/změna Z1 (010690) - srpen 2015

Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti

Změna byla zrušena k 27. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97157

ČSN EN ISO 22311 (012312) - srpen 2015

Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97158

ČSN EN ISO 22313 (012316) - srpen 2015

Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
97478

ČSN EN 62744 (013783) - srpen 2015

Znázornění stavů předmětů grafickými značkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97445

ČSN EN ISO 2692 (014123) - srpen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
98165

ČSN P CEN/TS 16702-1 (018365) - srpen 2015

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 1: Kontrola shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
98166

ČSN P ISO/TS 16785 (018366) - srpen 2015

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní mezi DSRC-OBE a vnějšími zařízeními ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
97271

ČSN EN ISO 25980 (050703) - srpen 2015

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97649

ČSN EN 50465 ed. 2 (061930) - srpen 2015 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
97650

ČSN EN 50465/změna Z1 (061930) - srpen 2015

Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

Změna byla zrušena k 29. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97160

ČSN EN 1514-2 (131550) - srpen 2015 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97163

ČSN EN 14901 (132080) - srpen 2015 aktuální vydání

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97161

ČSN EN 12516-2 (133011) - srpen 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
97498

ČSN EN 16440-1 (140648) - srpen 2015

Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97464

ČSN EN 62682 (180041) - srpen 2015

Řízení signalizace pro průmyslové procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
97254

ČSN EN 61918 ed. 2/Oprava 1 (184021) - srpen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2021.

20 Kč vč. DPH
97463

ČSN EN 62734 (184021) - srpen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - ISA 100.11a

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 300 Kč vč. DPH
97454

ČSN EN ISO 14534 (195213) - srpen 2015 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96562

ČSN EN 12622 +A1 (210702) - srpen 2015 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
97823

ČSN ISO 5610-1 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 1: Obecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů

230 Kč vč. DPH
97832

ČSN ISO 5610-10 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 10: Druh N

190 Kč vč. DPH
97833

ČSN ISO 5610-11 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 11: Druh R

190 Kč vč. DPH
97838

ČSN ISO 5610-12 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 12: Druh S

230 Kč vč. DPH
97839

ČSN ISO 5610-13 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 13: Druh T

190 Kč vč. DPH
97840

ČSN ISO 5610-14 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 14: Druh H

190 Kč vč. DPH
97841

ČSN ISO 5610-15 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 15: Druh V

190 Kč vč. DPH
97824

ČSN ISO 5610-2 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 2: Druh A

190 Kč vč. DPH
97825

ČSN ISO 5610-3 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 3: Druh B

190 Kč vč. DPH
97826

ČSN ISO 5610-4 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 4: Druh D

230 Kč vč. DPH
97827

ČSN ISO 5610-5 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 5: Druh F

190 Kč vč. DPH
97828

ČSN ISO 5610-6 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 6: Druh G

190 Kč vč. DPH
97829

ČSN ISO 5610-7 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 7: Druh J

230 Kč vč. DPH
97830

ČSN ISO 5610-8 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 8: Druh K

190 Kč vč. DPH
97831

ČSN ISO 5610-9 (223807) - srpen 2015 aktuální vydání

Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky - Část 9: Druh L

230 Kč vč. DPH
97603

ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401) - srpen 2015 aktuální vydání

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
97604

ČSN EN 61207-6/změna Z1 (257401) - srpen 2015

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 6: Fotometrické analyzátory

Změna byla zrušena k 30. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97446

ČSN EN 14154-4 (257811) - srpen 2015

Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97442

ČSN EN 13757-1 (258513) - srpen 2015 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
98009

ČSN EN ISO 18613 (269130) - srpen 2015 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet

230 Kč vč. DPH
97156

ČSN EN 16230-1 +A1 (300204) - srpen 2015 aktuální vydání

Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97155

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97154

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97151

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97444

ČSN EN ISO 15007-1 (300621) - srpen 2015 aktuální vydání

Silniční vozidla - Měření zrakových aktivit ve vztahu k dopravním informačním a řídicím systémům - Část 1: Definice a parametry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
98046

ČSN EN ISO 10240/změna A1 (320021) - srpen 2015

Malá plavidla - Příručka uživatele

125 Kč vč. DPH
97727

ČSN EN 60071-5 (330419) - srpen 2015

Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
98068

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2/změna Z1 (332000) - srpen 2015

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

125 Kč vč. DPH
98077

ČSN EN 60079-18 ed. 2/změna Z1 (332320) - srpen 2015

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

Změna byla zrušena k 16. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98076

ČSN EN 60079-18 ed. 3 (332320) - srpen 2015

Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, Oprava 1 1.19t


560 Kč vč. DPH
97569

ČSN EN 62351-3 (335011) - srpen 2015

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t


420 Kč vč. DPH
97814

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2/změna A1 (346440) - srpen 2015

Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 6. březnu 2021.

230 Kč vč. DPH
97920

ČSN EN 50575 (347113) - srpen 2015

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t


465 Kč vč. DPH
97919

ČSN EN 61169-48 (353811) - srpen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 48: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady BMP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
97921

ČSN EN 61169-50 (353811) - srpen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 50: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,11 mm s rychlým zamykacím systémem - charakteristická impedance 50 ohmů (typ QMA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
96963

ČSN EN 61008-1 ed. 3/změna A2 (354181) - srpen 2015

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

190 Kč vč. DPH
96961

ČSN EN 61009-1 ed. 3/změna A2 (354182) - srpen 2015

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

190 Kč vč. DPH
97866

ČSN EN 50250 ed. 2/změna A1 (354514) - srpen 2015

Přechodové adaptory pro průmyslové použití

65 Kč vč. DPH
96170

ČSN IEC 60884-2-7 +A1 (354515) - srpen 2015

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody

230 Kč vč. DPH
98070

ČSN EN 61010-2-010 ed. 2/změna Z1 (356502) - srpen 2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

Změna byla zrušena k 30. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98069

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (356502) - srpen 2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

230 Kč vč. DPH
97491

ČSN EN 61189-5-2 (359039) - srpen 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-2: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí tavidlo pro osazené desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97492

ČSN EN 61189-5-3 (359039) - srpen 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-3: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta pro osazené desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97493

ČSN EN 61189-5-4 (359039) - srpen 2015

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-4: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí slitiny a pájecí drát s plným jádrem a s tavidlovým jádrem pro osazené desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98013

ČSN EN 61290-1 (359271) - srpen 2015

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
97844

ČSN EN 61481-1 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV

590 Kč vč. DPH
97842

ČSN EN 61481-2 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV

570 Kč vč. DPH
97843

ČSN EN 61481/změna Z1 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Přenosné fázovací soupravy pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97728

ČSN EN 61375-2-5 (360000) - srpen 2015

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
98035

ČSN EN 62386-101 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 000 Kč vč. DPH
98036

ČSN EN 62386-101/změna Z1 (360540) - srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Všeobecné požadavky - Systém

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98037

ČSN EN 62386-102 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 400 Kč vč. DPH
98038

ČSN EN 62386-102/změna Z1 (360540) - srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Všeobecné požadavky - Ovládací zařízení

Změna byla zrušena k 12. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98043

ČSN EN 62386-103 (360540) - srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 040 Kč vč. DPH
98034

ČSN EN 60598-1 ed. 5/změna Z1 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 20. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98033

ČSN EN 60598-1 ed. 6 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A1 5.18t


1 630 Kč vč. DPH
97975

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600) - srpen 2015 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t


390 Kč vč. DPH
97978

ČSN EN 60598-2-22/změna Z2 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98174

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2/změna A1 (361008) - srpen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

125 Kč vč. DPH
98173

ČSN EN 60335-2-5 ed. 2/změna Z1 (361045) - srpen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 9. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98028

ČSN EN 50636-2-107 (361050) - srpen 2015

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t


715 Kč vč. DPH
98172

ČSN EN 60335-2-5 ed. 3 (361050) - srpen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

340 Kč vč. DPH
98164

ČSN EN 60705 ed. 2 (361060) - srpen 2015 aktuální vydání

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 3.19t


670 Kč vč. DPH
98171

ČSN EN 61591/změna A12 (361060) - srpen 2015

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
98029

ČSN EN 60745-2-3 ed. 2/změna A12 (361551) - srpen 2015

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

65 Kč vč. DPH
98030

ČSN EN 61029-2-5 ed. 2/změna A11 (361581) - srpen 2015

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily

125 Kč vč. DPH
98079

ČSN EN 60730-2-5 ed. 2/změna Z1 (361960) - srpen 2015

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98078

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960) - srpen 2015

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t


890 Kč vč. DPH
97763

ČSN EN 62817 (364629) - srpen 2015

Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

760 Kč vč. DPH
97854

ČSN EN 62790 (364652) - srpen 2015

Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

550 Kč vč. DPH
97855

ČSN EN 62852 (364653) - srpen 2015

Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t


460 Kč vč. DPH
98056

ČSN CLC/TS 50607/změna Z1 (367215) - srpen 2015

Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 20. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97449

ČSN EN 50607 (367215) - srpen 2015

Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98010

ČSN EN 60645-1 ed. 2 (368811) - srpen 2015

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
98011

ČSN EN 60645-1/změna Z1 (368811) - srpen 2015

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry

Změna byla zrušena k 5. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98012

ČSN EN 60645-4/změna Z1 (368811) - srpen 2015

Audiometry. Část 4: Přístroje pro audiometrii čistými tóny v rozsahu vysokých kmitočtů

Změna byla zrušena k 5. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97567

ČSN 39 5008/změna Z2 (395008) - srpen 2015

Historické ruční palné zbraně. Zbraně nabíjené ústím. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč vč. DPH
97568

ČSN 39 5009/změna Z1 (395009) - srpen 2015

Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky

32 Kč vč. DPH
98177

ČSN EN ISO 6508-2 (420360) - srpen 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

340 Kč vč. DPH
98178

ČSN EN ISO 6508-3 (420360) - srpen 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč vč. DPH
98075

ČSN EN 1559-4 (421430) - srpen 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hliníku

230 Kč vč. DPH
97992

ČSN ISO 23499 (441326) - srpen 2015 aktuální vydání

Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí

190 Kč vč. DPH
97991

ČSN ISO 5073 (441347) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin

190 Kč vč. DPH
98003

ČSN 44 1379 (441379) - srpen 2015 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka

190 Kč vč. DPH
97989

ČSN ISO 579 (441382) - srpen 2015 aktuální vydání

Koks - Stanovení veškeré vody

125 Kč vč. DPH
97993

ČSN ISO 23380 (441385) - srpen 2015 aktuální vydání

Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí

230 Kč vč. DPH
97990

ČSN ISO 975 (441394) - srpen 2015 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda

190 Kč vč. DPH
97484

ČSN EN ISO 10439-1 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
97485

ČSN EN ISO 10439-2 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 2: Neintegrované převodovky odstředivých a axiálních kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
97486

ČSN EN ISO 10439-3 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 3: Integrované převodovky odstředivých kompresorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
97487

ČSN EN ISO 10439-4 (451312) - srpen 2015

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Axiální a odstředivé kompresory a expandér-kompresory pro speciální účelové aplikace pro manipulaci s plynem nebo procesním vzduchem - Část 4: Expandér-kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
97450

ČSN P CEN/TS 16526 (490181) - srpen 2015

Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
98087

ČSN EN 13871 (513035) - srpen 2015 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč vč. DPH
98088

ČSN EN 12463 (513050) - srpen 2015 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

550 Kč vč. DPH
97496

ČSN P CEN/TS 16621 (560605) - srpen 2015

Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, chrysenu a benzo[b]fluorantenu v potravinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97297

ČSN P CEN/TS 16731 (569908) - srpen 2015

Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98098

ČSN ISO 815-1 (621456) - srpen 2015 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

230 Kč vč. DPH
98099

ČSN ISO 815-2 (621456) - srpen 2015 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách

230 Kč vč. DPH
97480

ČSN EN ISO 28017/změna A1 (635455) - srpen 2015

Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97479

ČSN EN ISO 13845 (643190) - srpen 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97436

ČSN P CEN/TS 16490 (654900) - srpen 2015

Hnojiva - Srovnání výsledků kruhových testů CEN/TC 260/WG 7 s odchylkami uvedenými v Nařízení (ES) č. 2003/2003 Příloze II a závěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98097

ČSN EN 16136 (656176) - srpen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč vč. DPH
97191

ČSN EN 12547 (692611) - srpen 2015 aktuální vydání

Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
97167

ČSN EN 15207 (699040) - srpen 2015 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98023

ČSN EN 13282-3 (722488) - srpen 2015 aktuální vydání

Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody

230 Kč vč. DPH
97687

ČSN EN 16012 +A1 (730341) - srpen 2015 aktuální vydání

Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
97655

ČSN EN 12966 (737033) - srpen 2015

Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t


Norma bude zrušena k 30. září 2020 (zobrazit náhrady).

802 Kč vč. DPH
97667

ČSN EN 12966-1 +A1/změna Z1 (737033) - srpen 2015

Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97668

ČSN EN 12966-2/změna Z1 (737033) - srpen 2015

Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 2: Počáteční zkoušky typu

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97669

ČSN EN 12966-3/změna Z1 (737033) - srpen 2015

Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 3: Řízení výroby (u výrobce)

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97656

TNI CEN/TR 16705 (739505) - srpen 2015

Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti

770 Kč vč. DPH
98080

TNI CEN/TR 16788 (758081) - srpen 2015

Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy

550 Kč vč. DPH
98096

ČSN EN 13249 ed. 2/změna Z1 (806149) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98090

ČSN EN 13250 ed. 2/změna Z1 (806150) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97794

ČSN EN 13251 ed. 2/změna Z1 (806151) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97793

ČSN EN 13252 ed. 2/změna Z1 (806152) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97792

ČSN EN 13253 ed. 2/změna Z1 (806153) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97795

ČSN EN 13254 ed. 2/změna Z1 (806154) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97797

ČSN EN 13255 ed. 2/změna Z1 (806155) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98094

ČSN EN 13256 ed. 2/změna Z1 (806156) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
98092

ČSN EN 13257 ed. 2/změna Z1 (806157) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97796

ČSN EN 13265 ed. 2/změna Z1 (806158) - srpen 2015

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
97849

ČSN EN 14682 (807051) - srpen 2015 aktuální vydání

Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace

350 Kč vč. DPH
97441

ČSN EN 45544-1 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97443

ČSN EN 45544-2 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97440

ČSN EN 45544-3 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
97495

ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 (836702) - srpen 2015

Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97499

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702) - srpen 2015

Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97455

ČSN P CEN/TS 16201 (836807) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97457

ČSN P CEN/TS 16202 (836808) - srpen 2015

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení příměsí a kamenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97482

ČSN P CEN/TS 15364 (838018) - srpen 2015

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97439

ČSN EN ISO 9687 (856009) - srpen 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Grafické značky pro stomatologické vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč vč. DPH
98017

ČSN ETSI EN 301 502 V12.1.1 (872781) - srpen 2015

Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
98016

ČSN ETSI EN 300 328 V1.9.1 (875021) - srpen 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
98018

ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 (875111) - srpen 2015

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98015

ČSN EN 564 (942001) - srpen 2015 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč vč. DPH