ČSN EN 12463 (513050) Aktuální vydání

Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12463 Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 - Obecně
Tato evropská norma platí pro:
- plnicí stroje s válcem a pístem;
- plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou, s nakládacím zařízením a bez nakládacího zařízení;
- pomocné stroje pro plnicí stroje.
Tato evropská norma neplatí pro plnicí stroje s válcem a ruční obsluhou.
Tato evropská norma platí pro stroje, které zpracovávají těstovité nebo částečné zmražené produkty (např. maso, sýr), vyjma suchých nebo hluboce zmrazených materiálů. Stroje vhání potravinu do obalů nebo ji přivádí do následného procesu. Tato evropská norma platí také pro kombinovatelná zařízení nebo pomocné stroje s širokým rozsahem doplňujících funkcí, které mohou být doplněny, např. porcování, ukládání, rozemílání, protlačování, dělení a tvarování.
Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se plnicích strojů, přístrojů a pomocných strojů, jako jsou krouticí a zavěšovací zařízení, rozemílací zařízení, tvarovací zařízení apod., když jsou používány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem a také za důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz kapitola 4).
Tato významná nebezpečí, nebezpečné situace a události existují během celé životnosti plnicích strojů.
Tato evropská norma pokrývá následující pomocné stroje, pomocná zařízení a vyměnitelná zařízení:
a) pomocné stroje:
1) porcovací stroj;
2) krouticí stroj;
3) rozemílací stroj;
4) kalibrovací stroj;
5) oddělovací stroj;
6) zavěšovací stroj;
7) protlačovací stroj;
8) vázací stroj;
9) sdružovací stroj;
10) dělicí plnicí stroj;
11) ukládací stroj;
12) tvarovací stroj;
13) loupací stroj;
14) (obalovací) navinovací stroj;
15) odsávací stroj;
16) nakládací stroj;
17) vkládací stroj;
18) manipulační stroj (pro plné udírenské tyče, jednotlivé produkty nebo skupiny produktů);
b) pomocná zařízení/moduly:
1) porcovací zařízení/modul;
2) krouticí zařízení/modul;
3) rozemílací zařízení/modul;
4) kalibrovací zařízení/modul;
5) oddělovací zařízení/modul;
6) zavěšovací zařízení/modul;
7) protlačovací zařízení/modul;
8) vázací zařízení/modul;
9) dělicí plnicí zařízení/modul;
10) ukládací zařízení/modul;
11) tvarovací zařízení/modul;
12) loupací zařízení/modul;
13) (obalovací) navinovací zařízení/modul;
14) obalovací nakládací zařízení/modul;
15) odsávací zařízení/modul;
16) obalovací uzavírací zařízení/modul;
17) nakládací zařízení/modul;
18) vyhazovací zařízení/modul;
c) vyměnitelné zařízení
1) spojovací převodovka;
2) přidržovací zařízení;
3) rozemílací příslušenství;
4) trysky;
5) brzdy obalu;
6) odlučovací jednotka;
7) plnicí/přívodní násypka;
8) ukladač;
9) vyprazdňovací jednotka;
10) dávkovací ventil;
11) brusná sada;
12) tvarovací vložky.
Tato evropská norma neplatí pro plnicí stroje a pomocné stroje, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.
Plnicí stroje popsané v této evropské normě nejsou tvarovacími, plnicími a uzavíracími stroji, jak jsou popsány v EN 415-3. Na sponovací stroje se tento dokument nevztahuje.

1.2 - Typy plnicích strojů a pomocných strojů pokrytých touto normou
1.2.1 - Plnicí stroje s válcem a s pístem
Plnicí stroje s válcem se skládají z pístu, uzavíracího víka, rámu stroje, hnacích částí příslušenství a elektrických a hydraulických součástí (viz obrázek 1).
Zpracovávaný materiál bude podáván do válce ručně.
Plnicí stroje s válcem mohou být vybaveny dělicím zařízením.
1.2.2 - Plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou s nakládacím zařízením a bez nakládacího zařízení
Plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou (s podávacím šnekem nebo bez něho, viz obrázek 2) se skládají z podavače na straně odvádění plnicí vstupní násypky, rámu stroje, hnacích částí příslušenství a elektrických, elektronických nebo pneumatických součástí v závislosti na typu stroje.
Zpracovávaný materiál bude podáván do plnicí násypky plnicího stroje ručně nebo nakládacím zařízením.
Plnicí stroje budou zapínány nebo vypínány kolenem ovládanými pákovými spínači nebo ručně ovládanými spínači a/nebo signály dálkového ovládání.
Plnicí stroje s plnicí vstupní násypkou mohou být vybaveny:
- dělicím zařízením;
- víkem nebo fotoelektrickou ochranou na ústí plnicí vstupní násypky;
- tlakem ovládanou vypínací tyčí nebo světelnou bariérou na okraji násypky;
- rozdělenou násypkou;
- shrnovačem nebo protisoučástí šneku;
- stupněm nebo žebříkem;
- dvouručním ovládáním na ústí plnicí vstupní násypky;
- nakládacím zařízením.

1.2.3 - Pomocné stroje pro plnicí stroje
Pomocné stroje se skládají z hnacího systému a nejméně z jednoho z následujících zařízení pro plnění, porcování, kroucení, přemísťování, tvarování, mletí (např. viz obrázky 3 až 8). Pomocné stroje nejsou v provozu samostatně. Tyto stroje budou uváděny do činnosti přímo nebo plnicími stroji.
Pomocné stroje budou zapínány nebo vypínány kolenem ovládanými pákovými spínači nebo ručně ovládanými spínači a/nebo signály dálkového ovládání.
Pomocné stroje mohou být vybaveny:
- dělicím zařízením;
- zavěšovacím zařízením.

1.3 - Kombinace plnicích strojů a pomocných strojů, zařízení/modulů a vyměnitelného zařízení
1.3.1 - Definice
Kombinací plnicích strojů s pomocnými stroji, pomocnými zařízeními/moduly a vyměnitelným zařízením nebo kombinací několika pomocných strojů nebo jednoho pomocného stroje s pomocnými zařízeními/moduly a/nebo vyměnitelným zařízením vzniká nový stroj, když jsou splněny/dodrženy následující požadavky:
- (kombinované) zařízení/zařízení pracuje společně jako jednotka, což z pohledu výroby znamená, že tvoří jednotku (tj. společná činnost bude zaměřena na společný cíl) a
- zařízení jsou ovládána jako celek, pomocí společného nebo provázaného ovládacího systému a
- zařízení pracují, pokud jde o bezpečnost, společně jako jednotka a také tvoří jednotku z tohoto hlediska.
Podle této definice neexistuje nový stroj, když v úplném celku jsou jednotlivé nezávisle fungující stroje spojeny ve vztahu k funkci a ovládání, ale netvoří jednotku ve vztahu k bezpečnosti. To je dáno např. když:
- na jednotlivých styčných/propojovacích bodech mezi jednotlivými stroji nejsou žádná nebo pouze nepodstatná nebezpečí, způsobená jejich kombinací;
- nouzové zastavení stroje je spojeno/propojeno skrz následující stroj, protože stanoviště obsluhy je pouze na následujícím stroji.
V takovém mechanickém zařízení ještě může být každý jednotlivý stroj pokládaný za samostatný z hlediska bezpečnosti.

1.3.2 - Příklady kombinací
a) Plnicí stroj s pomocnými stroji sestávajícími z různých modulů
b) Plnicí stroj s vyměnitelným zařízením

Označení ČSN EN 12463 (513050)
Katalogové číslo 98088
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963980881
Tato norma nahradila ČSN EN 12463 +A1 (513050) z srpna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)