ČSN EN ISO 6508-2 (420360) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6508-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu ověřování zkušebních strojů používaných ke stanovení tvrdosti podle Rockwella. Předepisuje přímou metodu kontroly hlavních funkcí činnosti stroje a nepřímou metodu vhodnou pro celkovou kontrolu stroje. Nepřímá metoda se může nezávisle využívat k pravidelnému běžnému přezkušování stroje v průběhu jeho používání. Norma specifikuje všechny části zkušebních strojů, které je nutno ověřit a zároveň popisuje způsoby praktického provedení, které se týká jak přímého, tak i nepřímého ověřování zkušebního zatížení, vnikacího tělesa, systému pro měření hloubky vtisku a zkušebního cyklu. Uvádí všechny podstatné informace, které se musí zahrnout do ověřovacího protokolu (kalibračního osvědčení), včetně intervalů, ve kterých je nutno ověřování strojů provádět. V přílohách se věnuje problémům opakovatelnosti u zkušebních strojů a metodice stanovení nejistoty výsledků kalibrace zkušebních strojů.

Označení ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Katalogové číslo 98177
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963981772
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6508-2 (420360) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček