ČSN EN ISO 6508-3 (420360) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6508-3 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu kalibrace referenčních destiček, jejichž použití se vyžaduje k nepřímému ověřování zkušebních strojů pro měření tvrdosti podle Rockwella ve smyslu ČSN EN ISO 6508-2. Podrobně uvádí všechny podmínky, které je nutno dodržet při výrobě referenčních tvrdoměrných destiček, a které zároveň slouží k ověřování jejich správnosti. Dále popisuje všechny požadavky, kterým musí vyhovět kalibrační přístroj a všechny jeho složky, včetně vnikacího tělesa a měřicího systému. Popisuje postup kalibrace a způsob stanovení homogenity tvrdosti. V závěrečných kapitolách popisuje způsob označování destiček a podmínky platnosti jejich kalibrace. V přílohách se zabývá problematikou homogenity referenčních destiček, stanovením nejistoty průměrné hodnoty tvrdosti destiček a požadavky na referenční diamantová vnikací tělesa.

Označení ČSN EN ISO 6508-3 (420360)
Katalogové číslo 98178
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963981789
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6508-3 (420360) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6508-1 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6508-2 (420360)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů a vnikacích těles