ČSN (normy i změny) z července 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 362-1 (011686) - červenec 2015 aktuální vydání

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - červenec 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty

340 Kč

ČSN EN ISO 16610-71 (014445) - červenec 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry

340 Kč

ČSN ISO 21771 (014630) - červenec 2015

Ozubená kola - Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením - Pojmy a geometrie

770 Kč

ČSN ISO 1328-1 (014682) - červenec 2015 aktuální vydání

Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola

570 Kč

ČSN ISO 20807 (015004) - červenec 2015

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení

350 Kč

ČSN ISO 24531 (018202) - červenec 2015 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 16742 (018218) - červenec 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 16690 (018399) - červenec 2015

Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 10664 (021045) - červenec 2015 aktuální vydání

Vnitřní hexalobulár pro šrouby

190 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - červenec 2015

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 7539-11 (038172) - červenec 2015

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 442-1 ed. 2 (061100) - červenec 2015 aktuální vydání

Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

350 Kč

ČSN EN 442-1/změna Z1 (061100) - červenec 2015

Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 442-2 (061100) - červenec 2015 aktuální vydání

Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

590 Kč

ČSN EN 442-3/změna Z1 (061100) - červenec 2015

Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16430-1 (061170) - červenec 2015

Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky

230 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12309-3 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12309-4 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12309-5 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12309-6 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12309-7 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - červenec 2015 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - červenec 2015 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

07 Kotle

ČSN ISO 19078 (078340) - červenec 2015

Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - červenec 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - červenec 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 16644 (113150) - červenec 2015

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami

340 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 513 (220801) - červenec 2015 aktuální vydání

Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů s určenou řeznou hranou - Označování skupin a podskupin použití

190 Kč

ČSN ISO 242 (220808) - červenec 2015

Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje

190 Kč

ČSN ISO 243 (220809) - červenec 2015

Soustružnické nástroje s tvrdokovovými břitovými destičkami - Vnější nástroje

190 Kč

ČSN ISO 883 (220912) - červenec 2015

Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru - Rozměry

230 Kč

ČSN ISO 514 (223601) - červenec 2015

Soustružnické nože s tvrdokovovými břitovými destičkami - Nože na vnitřní obrábění

190 Kč

ČSN ISO 525 (224507) - červenec 2015

Pojené brousicí nástroje - Obecné požadavky

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 415-10/Oprava 1 (267600) - červenec 2015

Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky

20 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15571 (277990) - červenec 2015

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - červenec 2015

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9320 (310408) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 9103 (310413) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 16602-10-04 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-20-10 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-30-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-30-09 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-30-11 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení EEE součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-40-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-40-12 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16602-60-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-60-05 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-60-12 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-60-14 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování EEE součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-60-15 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-01 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-02 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-03 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-04 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-05 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-70-06 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-07 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro pájení vlnou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-18 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-20 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi "red-plague"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-21 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-22 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16602-70-28 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-70-29 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-30 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16602-70-31 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-36 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-37 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-45 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-46 (310510) - červenec 2015

Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-31 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-35 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-35-01 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16603-35-02 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-35-03 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-35-06 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-35-10 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-01 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Telemetrická synchronizace a kódování kanálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-02 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-50-03 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokol telemetrického přenosového rámce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-50-04 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Kosmické datové spoje - Protokoly, synchronizace a kódování kanálu dálkového ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 16603-50-05 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 16603-50-13 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-50-14 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-50-51 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16603-50-52 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16603-60-10 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-60-20 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-70-32 (310540) - červenec 2015

Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 6049-005 (311711) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 005: Pouzdro pružné po instalaci - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-308 (311712) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 308: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6059-502 (311712) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4199-004 (311713) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 004: Kruhové spojovací měděné pásy, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3773-001 (311742) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3774-001 (311743) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2593-001 (311762) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Podklady pro 10 A elektromagnetické paticové relé, dva a čtyř pólové přepínače - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2997-009 (311811) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2997-010 (311811) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3545-005 (311813) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 005: Kódování dutinek a připojení systémem montáže na volný konec kabelu (zástrčka) - Normy výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3545-007 (311813) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 007: Kabelová svorka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3716-004 (311817) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro digitální přenos dat - Část 004: Pájená zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4701-001 (311826) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 2512 (312429) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4725 (312491) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T351 - Deska - 6 mm < a ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3631 (313813) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, s ohybem 90° - Těsnění O-kroužkem pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3268 (313826) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30' ze slitiny titanu - Tlakové zátky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4686 (313883) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30' ze slitiny titanu - Zaslepovací nákružky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4550-1 (313903) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 1: Koncovky s vnější těsnicí kulovou plochou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4550-4 (313903) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 4: Koncovky s vnitřním těsnicím kuželem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4551 (313938) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3635 (313945) - červenec 2015 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Konce potrubí pro svařování - Geometrické uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4056-004 (314121) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 004: Plastové příchytky kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 105 °C a -55 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3825 (317115) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 60 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3826 (317116) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 70 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3827 (317117) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4826 (318216) - červenec 2015

Letectví a kosmonautika - Zinko-niklové (12 % až 16 % Ni) pokovování ocelí s předepsanou pevností v tahu ≤ 1 450 MPa, slitin mědi, slitin niklu a slitin hliníku pro díly a spojovací součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1915-4 +A1 (319322) - červenec 2015 aktuální vydání

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN IEC 60092-350 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

550 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

340 Kč

ČSN IEC 60092-501 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50178/změna Z1 (330610) - červenec 2015

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

32 Kč

ČSN EN 60079-26 ed. 2/změna Z1 (332320) - červenec 2015

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

Změna byla zrušena k 2. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320) - červenec 2015

Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

230 Kč

ČSN CLC/TS 50131-9 (334591) - červenec 2015

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy

340 Kč

ČSN EN 62676-3 (334592) - červenec 2015

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60684-3-284 (346553) - červenec 2015

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 284: Teplem smrštitelné trubičky pro olejivzdorné aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-285 (346553) - červenec 2015

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61196-10-1 (347721) - červenec 2015

Koaxiální komunikační kabely - Část 10-1: Vzorová předmětová specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-19 (350000) - červenec 2015

Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače

230 Kč

ČSN EN 62477-1/změna A11 (351534) - červenec 2015

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

65 Kč

ČSN EN 61008-1 ed. 3/změna A1 (354181) - červenec 2015

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

550 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 3/změna A1 (354182) - červenec 2015

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

550 Kč

ČSN EN 60846-1 (356569) - červenec 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60846/změna Z1 (356569) - červenec 2015

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama

Změna byla zrušena k 28. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61439-1 ed. 2/Oprava 1 (357107) - červenec 2015

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

20 Kč

ČSN EN 50377-17-2 (359242) - červenec 2015

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-2: Simplexní konektor typu FPFT (továrně leštěný provozně zkompletovaný) továrně ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na kabel s těsným pláštěm obsahující jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6_a1 nebo B6_a2 (s omezeným MFD) podle IEC 60793-2-50, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-2-10 (359249) - červenec 2015

Vláknové organizéry a krytí pro použití v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-10: Těsněné krytí vláknových spojů typu 2, kategorie G, pro optické distribuční sítě FTTH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-14 ed. 2/změna Z1 (359252) - červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Přesnost a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-14 ed. 3 (359252) - červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Chyba a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-51 (359252) - červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-51: Zkoušení a měření - Výsuvná síla kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-031-3 ed. 2 (359255) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-031-3/změna Z1 (359255) - červenec 2015

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice (NWBD) 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Změna byla zrušena k 20. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-18 (359274) - červenec 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 18: Součásti sériových vysílačů a přijímačů 40 Gbit/s pro použití s rozhraním konektorů LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 (359278) - červenec 2015 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62343-5-1/změna Z1 (359278) - červenec 2015

Dynamické moduly - Zkušební metody - Část 5-1: Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby odezvy

Změna byla zrušena k 30. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-3 ed. 2/změna Z1 (359724) - červenec 2015

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

Změna byla zrušena k 13. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-3 ed. 3 (359724) - červenec 2015

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

590 Kč

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728) - červenec 2015 aktuální vydání

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

350 Kč

ČSN EN 61482-1-2/změna Z1 (359728) - červenec 2015

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

Změna byla zrušena k 13. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62035 ed. 2 (360220) - červenec 2015 aktuální vydání

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.17t, A1 12.19t

800 Kč

ČSN EN 62035/změna Z1 (360220) - červenec 2015

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 15. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61195 ed. 2/změna A2 (360276) - červenec 2015

Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - červenec 2015 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

230 Kč

ČSN EN 60335-2-103/změna Z1 (361045) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

Změna byla zrušena k 29. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4/změna A1 (361045) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

190 Kč

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2/změna A2 (361045) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

190 Kč

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2/změna A2 (361045) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-4 ed. 3/změna A1 (361045) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

125 Kč

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2/změna A2 (361045) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2/změna A12 (361045) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

230 Kč

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (361050) - červenec 2015 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

550 Kč

ČSN EN 60350-1/změna A11 (361060) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60350-2/změna A11 (361060) - červenec 2015

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

340 Kč

ČSN EN 60086-4 ed. 2/změna Z1 (364110) - červenec 2015

Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

Změna byla zrušena k 8. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-4 ed. 3 (364110) - červenec 2015

Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62675 (364373) - červenec 2015

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové hranolové akumulátorové články

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211) - červenec 2015

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62489-2 ed. 2 (368883) - červenec 2015 aktuální vydání

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 2: Metody výpočtu a měření emisí nízkofrekvenčních magnetických polí ze smyčky pro posouzení shody se směrnicemi stanovujícími meze vystavení člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62489-2/změna Z1 (368883) - červenec 2015

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 2: Metody výpočtu a měření emisí nízkofrekvenčních magnetických polí ze smyčky pro posouzení shody se směrnicemi stanovujícími meze vystavení člověka

Změna byla zrušena k 29. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50174-2 ed. 2/změna A2 (369071) - červenec 2015

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

Změna bude zrušena k 21. květnu 2021.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 15703-2 (420623) - červenec 2015

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15063-1 (420627) - červenec 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu

340 Kč

ČSN EN 10025-3/Oprava 1 (420904) - červenec 2015

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - červenec 2015 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 12736 (451216) - červenec 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Mokré tepelné izolační nátěry potrubí, proudnic, zařízení a podmořských konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 16119-4 (470410) - červenec 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače

340 Kč

ČSN EN 15811 (470623) - červenec 2015 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Pevné ochranné kryty a ochranné kryty s blokováním a jištěním nebo bez jištění ochranného krytu pro pohybující se části převodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1870-3 (496130) - červenec 2015 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12041 (512555) - červenec 2015 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 12268 (513020) - červenec 2015 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12966-1 (588767) - červenec 2015

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

190 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN EN ISO 18064 (621490) - červenec 2015 aktuální vydání

Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

TNI ISO/TR 4191 (643188) - červenec 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9029/Oprava 1 (656062) - červenec 2015

Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda

20 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15307 (668554) - červenec 2015 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Lepené spoje podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 927-2 (672010) - červenec 2015 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 327 (696327) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 328 (696328) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1048 (696349) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15752-1 (701090) - červenec 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN P CEN/TS 12633 (724320) - červenec 2015

Metoda leštění zkušebních těles před měřením odolnosti proti kluzu a smyku

230 Kč

ČSN ISO 5019-6 (726200) - červenec 2015 aktuální vydání

Žárovzdorné tvarovky - Rozměry - Část 6: Zásadité tvarovky pro vyzdívky ocelářských kyslíkových konvertorů

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013) - červenec 2015

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013) - červenec 2015

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0802/změna Z2 (730802) - červenec 2015

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

32 Kč

ČSN 73 6222/změna Z1 (736222) - červenec 2015

Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 17378-2 (757403) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN ISO 17289 (757461) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem

230 Kč

ČSN P ISO/TS 17379-2 (757480) - červenec 2015

Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

340 Kč

ČSN 75 7714 (757714) - červenec 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu

230 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 15448 (760734) - červenec 2015

Poštovní služby - Otevřené standardní rozhraní mezi obrazovou řídicí jednotkou a rozšiřujícími zařízeními (OCR, systémy kódování obrazu, rozhodovací systémy)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN ISO 13611 (761502) - červenec 2015

Tlumočnické služby - Směrnice pro komunitní tlumočení

340 Kč

ČSN EN 16489-2 (763502) - červenec 2015

Služby profesionálních solárií - Část 2: Požadovaná kvalifikace a způsobilost poradce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16489-3 (763502) - červenec 2015

Služby profesionálních solárií - Část 3: Požadavky na poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 6938 (801105) - červenec 2015

Textilie - Přírodní vlákna - Druhové názvy a definice

230 Kč

ČSN EN 14159 (804442) - červenec 2015

Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14416 (806187) - červenec 2015

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14417 (806188) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14418 (806189) - červenec 2015 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 23771 (810114) - červenec 2015

Textilní stroje - Návod na konstrukci textilních strojů pro snížení emise hluku

350 Kč

ČSN ISO 93-1 +Amd. 1 (811951) - červenec 2015 aktuální vydání

Textilní stroje a příslušenství - Válcové konve na prameny - Část 1: Hlavní rozměry

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16471 (832146) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

230 Kč

ČSN EN 16473 (832147) - červenec 2015

Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy

340 Kč

ČSN EN 13138-2 (832763) - červenec 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží

230 Kč

ČSN EN 13138-3 (832763) - červenec 2015 aktuální vydání

Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla

440 Kč

ČSN EN ISO 14119/Oprava 1 (833315) - červenec 2015

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

20 Kč

ČSN EN ISO 16198 (836501) - červenec 2015

Kvalita půdy - Zkouška s rostlinami pro hodnocení environmentální biopřístupnosti stopových prvků pro rostliny

440 Kč

ČSN EN ISO 16995 (838217) - červenec 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě

190 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 13060 +A2/změna Z1 (847112) - červenec 2015

Malé parní sterilizátory

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11140-1 (847121) - červenec 2015 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 12342 +A1/změna Z1 (852706) - červenec 2015

Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5367 (852706) - červenec 2015

Anestetické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9680 (855353) - červenec 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11608-1 (855930) - červenec 2015 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 969 V1.2.1 (870011) - červenec 2015

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení, související s rádiovou rekonfigurací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-22 V1.4.1 (875042) - červenec 2015

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-3 V1.2.1 (875166) - červenec 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 3: Síťová architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-2 V1.1.1 (879045) - červenec 2015

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1466 (943410) - červenec 2015 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 1466 +A1/změna Z1 (943410) - červenec 2015

Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16581 (961520) - červenec 2015

Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19155 (979875) - červenec 2015

Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení

440 Kč