ČSN EN 15882-2 (730856) Aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 15882-2 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma poskytuje návod a pravidla oznámeným subjektům (pro požární klapky), aby jim umožnil vydat/ověřit protokol o rozšířené aplikaci pro požární klapky. Tato norma určuje parametry, které ovlivňují požární odolnost klapek. Také určuje faktory, které je nutno zvážit při rozhodování, zda lze nebo o kolik lze parametr rozšířit při uvažování nad požární odolností nezkoušených změn nebo změn, které nelze odzkoušet v dané konstrukci.
Tato evropská norma vysvětluje postupy, díky kterým lze dojít k rozhodnutí o vlivu specifických parametrů / konstrukčních detailů týkajících se příslušných kritérií (E, I, S).
Tato evropská norma nepokrývá požární klapky pro odvod kouře.
Tato evropská norma platí pouze pro oblast rozšířené aplikace založené na zkouškách úspěšně provedených podle EN 1366-2. Pouze protokoly o zkoušce, které mají celkovou zkušební dobu, po kterou byly splněny kritéria, která přesahuje požadovanou klasifikační dobu o 10 % nebo 12 min, rozhodující je nižší hodnota, mohou být vzaty v úvahu. Každá klasifikace (E, I, S) se uvažuje samostatně - klasifikace E (dosaženo 134 min) smí být rozšířena, ale klasifikace EI (dosaženo 61 min) nesmí být rozšířena pro klasifikaci EI60.
Kromě toho netěsnost stanovená během takových zkoušek musí být alespoň 10 % pod mezí netěsnosti pro klasifikaci E nebo E-S, v závislosti na dosažené klasifikaci podle EN 13501-3 před tím, než mohou být použity pravidla rozšířené oblasti aplikace (EXAP). Hodnota o 10 % pod mezí netěsnosti je splněna pro prodlouženou dobu nad klasifikační dobou.
Použitím této evropské normy má být možné určit, které specifikace mají být zkoušeny k zajištění maximální oblasti použití. Některé informace o programech zkoušek slouží jako návod.

Označení ČSN EN 15882-2 (730856)
Katalogové číslo 504783
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135047833
Tato norma nahradila ČSN EN 15882-2 (730856) z července 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15882-1 +A1 (730856)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 15882-3 (730856)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 15882-4 (730856)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár