ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013)

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy

ČSN P CEN/TS 16637-1 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace poskytuje určení příslušné metody zkoušky vyluhováním pro stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků do půdy, povrchové a podzemní vody. Tento dokument stanoví postupný proces stanovení příslušných zkoušek uvolňování včetně:
a) pokynu pro stanovení potenciálně emitujících regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků;
b) stanovení metody zkoušení podle obecných vlastností výrobku;
c) výběr metody zkoušení pomocí příslušných vlastností výrobku.
Kromě toho tato technická specifikace poskytuje technickým výrobkovým komisím CEN obecný pokyn hlavních aspektů (odběr vzorků, příprava vzorku a uchování, zacházení s eluátem, analýzy eluátů a dokumentace), které budou specifikovány v příslušných normách výrobků.
Kovové výrobky, povrchy kovových výrobků a organické povrchy kovů ve schématu stanovení této technické specifikace nejsou uvažovány vzhledem k nevhodnosti metody zkoušení těchto stavebních výrobků v CEN/TS 16637-2 (zkouška v nádrži) a k různému mechanismu uvolňování (kontrola rozpustnosti).

Označení ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013)
Katalogové číslo 97574
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963975740
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu