ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211)

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-3: Aktivní širokopásmové zařízení pro kabelové sítě - Metody měření maximální provozní úrovně výstupu pro zpětnou cestu

Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 1. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace je použitelná na metody měření nelinearit pro zařízení aktivních kabelových sítí, které v kanále zpětné cesty přenáší digitální zátěž. Digitální zátěž kanálu představují standardní signály DVB-C. Metoda měření maximální pracovní výstupní úrovně zahrnuje plně zatížený kanál v kmitočtovém rozsahu zpětné cesty, i když se v praxi používají různé aplikace zesilovačů zpětné cesty s částečným zatížením kanálu nebo jedním zatíženým kanálem. Maximální pracovní výstupní úroveň pro aplikace s redukovaným zatížením kanálu může být odvozena z výsledku s plně zatíženým kanálem aplikováním dané výpočetní rovnice.
Metoda předpokládá specifickou podobu signálu a chování digitálně modulovaných signálů a může být použita v kmitočtovém pásmu zpětné cesty (5 MHz až 65 MHz), stejně jako v rozšířeném kmitočtovém pásmu zpětné cesty (5 MHz až 85 MHz) podle EN 60728-10.

Označení ČSN CLC/TS 50083-3-3 (367211)
Katalogové číslo 97652
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963976525
Změny a opravy Z1 7.18t
Norma je platná do 1. 1. 2021
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60728-3 ed. 2 (367211)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 50083-2-3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-3: Filtry pro zmírnění rušení z LTE (4G)

ČSN EN 50083-2 ed. 3 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

ČSN EN 50083-2-4 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2-4: Filtry pro zmírnění rušení pro provoz v pásmech 700 MHz a 800 MHz pro příjem DTT

ČSN EN 50083-8 ed. 2 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

ČSN EN 50083-9 (367211)
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2