ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013)

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu

ČSN P CEN/TS 16637-2 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace určuje dynamickou zkoušku vyluhováním z povrchu (DSLT) pro stanovení uvolňování anorganických a/nebo netěkavých organických látek z povrchu monolitických nebo deskových nebo tabulových stavebních výrobků nebo zrnitých stavebních výrobků s nízkou hydraulickou vodivostí, které jsou v kontaktu s vodným roztokem (vyluhovací činidlo) za normalizovaných podmínek. Záměrem těchto zkoušek je identifikovat průběh vyluhování stavebních výrobků a tím umožnit posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek z těchto výrobků do půdy, povrchové a podzemní vody za určených podmínek použití vzhledem k označení CE.
Metody zkoušení uvedené v CEN/TS 16637-2 lze použít pro oba kroky v posloupnosti (zkoušení typu a pro řízení výroby u výrobce) a jsou pokládány za referenční zkoušku pro určená použití a podmínky stanovené v CEN/TS 16637-1.

Označení ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013)
Katalogové číslo 97575
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963975757
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013)
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy