ČSN (normy i změny) z června 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 16063-22/změna Amd. 1 (011417) - červen 2015

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem

125 Kč

ČSN EN 62656-1 (013746) - červen 2015

Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory - Část 1: Logická struktura datových polí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 2538-1 (014133) - červen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů

190 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133) - červen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-603 (014451) - červen 2015 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie s fázovým posuvem)

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16430-2 (061170) - červen 2015

Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16430-3 (061170) - červen 2015

Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13141-6 (127131) - červen 2015 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-1 ed. 3/změna Z1 (184001) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-1 ed. 4 (184001) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

2 232 Kč

ČSN EN 61158-3-13 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61158-3-13/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-13: Definice služby datového spoje - Prvky typu 13

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-14 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-14 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61158-3-19 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-19 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 29. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61158-3-20 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-20: Definice služby datového spoje - Prvky typu 20

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61158-3-22 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-22: Definice služby datového spoje - Prvky typu 22

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61158-3-22/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-22: Definice služby datového spoje - Prvky typu 22

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-24 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-24: Definice služby datového spoje - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61158-4-1 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-1: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 61158-4-1/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-1: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 1

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-11 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-11 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 61158-4-12 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-12 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61158-4-13 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-13: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61158-4-13/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-13: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 13

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-14 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-14 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61158-4-19 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-19 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

2 982 Kč

ČSN EN 61158-4-2 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-2 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

2 182 Kč

ČSN EN 61158-4-20 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-20: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 20

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61158-4-22 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-22: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 22

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61158-4-22/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-22: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 22

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-24 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61158-4-3 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-3 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

ČSN EN 61158-4-4 ed. 2 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61158-4-4/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-4: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 19. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-10 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-10 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

3 982 Kč

ČSN EN 61158-5-12 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-12 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61158-5-13 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-13: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61158-5-13/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-13: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 13

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-14 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-14 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61158-5-19 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-19 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61158-5-2 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-2 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

1 562 Kč

ČSN EN 61158-5-20 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-20 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61158-5-22 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 22

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61158-5-22/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 22

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-23 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

802 Kč

ČSN EN 61158-5-24 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61158-5-3 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-3 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 200 Kč

ČSN EN 61158-5-4 ed. 2 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 61158-5-4/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-4: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-5 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-5: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 950 Kč

ČSN EN 61158-5-5/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-5: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 5

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-9 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61158-5-9/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-9: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 9

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-10 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-10 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

5 132 Kč

ČSN EN 61158-6-12 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-12 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61158-6-13 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-13: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61158-6-13/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-13: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 13

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-14 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-14 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61158-6-19 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-19 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61158-6-2 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-2 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

1 902 Kč

ČSN EN 61158-6-20 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-20 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61158-6-22 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-22: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 22

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61158-6-22/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-22: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 22

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-23 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

1 722 Kč

ČSN EN 61158-6-24 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-24: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 24

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61158-6-3 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-3 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

2 432 Kč

ČSN EN 61158-6-4 ed. 2 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61158-6-4/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-5 ed. 2 (184020) - červen 2015 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-5: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61158-6-5/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-5: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 5

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-9 ed. 2/změna Z1 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-9 ed. 3 (184020) - červen 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 4375 (259383) - červen 2015 aktuální vydání

Hydrometrie - Hydrometrické lanovky pro hydrometrická měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 12663-1 +A1 (280320) - červen 2015 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)

350 Kč

ČSN EN 12561-3/Oprava 1 (280701) - červen 2015

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem

20 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10239/změna Z1 (325730) - červen 2015

Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

590 Kč

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2/Oprava 1 (332000) - červen 2015

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy

20 Kč

ČSN EN 50238-1/Oprava 2 (333592) - červen 2015

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

Změna bude zrušena k 9. září 2022.

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61851-24 (341590) - červen 2015 aktuální vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

370 Kč

ČSN EN 60068-2-75 ed. 2 (345791) - červen 2015 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-75: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

350 Kč

ČSN EN 60068-2-75/změna Z1 (345791) - červen 2015

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

Změna byla zrušena k 8. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 383-1/Oprava 1 (348052) - červen 2015

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62751-1 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 62751-2 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN 60947-1 ed. 4/změna A2 (354101) - červen 2015

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

550 Kč

ČSN EN 60320-3 (354508) - červen 2015

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 2/změna Z1 (354730) - červen 2015

Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730) - červen 2015

Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

440 Kč

ČSN EN 60127-6 ed. 2 (354730) - červen 2015 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky

550 Kč

ČSN EN 60127-6/změna Z1 (354730) - červen 2015

Miniaturní pojistky. Část 6: Pojistkové držáky pro trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 8. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62053-24 (356132) - červen 2015

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, Oprava 1 11.18t

485 Kč

ČSN EN 62137-4 (359391) - červen 2015

Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole

440 Kč

ČSN EN 62137/změna Z1 (359391) - červen 2015

Zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti - Zkušební metody pro desky s plošnými spoji s povrchovou montáží pouzder FBGA, BGA, FLGA, LDA, SON a QFN s vývody typu plošné pole

Změna byla zrušena k 13. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61199 ed. 3/změna A2 (360278) - červen 2015

Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN 62031/změna A2 (360701) - červen 2015

Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

Změna bude zrušena k 18. prosinci 2022.

125 Kč

ČSN EN 60704-2-1 ed. 2/změna Z1 (361008) - červen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače

Změna byla zrušena k 26. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008) - červen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače

230 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3/Oprava 1 (361045) - červen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

20 Kč

ČSN EN 62115/změna A12 (361338) - červen 2015

Elektrické hračky - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 21. únoru 2022.

190 Kč

ČSN EN 61910-1 (364810) - červen 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Dokumentace dávky záření - Část 1: Strukturované zprávy o radiační dávce ve skiagrafii a skiaskopii

350 Kč

ČSN EN 62353 ed. 2 (364893) - červen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů

550 Kč

ČSN EN 62353/změna Z1 (364893) - červen 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů

Změna byla zrušena k 9. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62368-1 (367000) - červen 2015

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.17t, Oprava 2 5.18t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 6. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

2 067 Kč

ČSN EN 50600-2-3 (367260) - červen 2015

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 50514/změna Z1 (369062) - červen 2015

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

Změna byla zrušena k 21. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15632-1 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15632-2 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15632-3 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 2919 (404300) - červen 2015

Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 9978 (404302) - červen 2015

Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Metody zkoušení těsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 73 (490685) - červen 2015 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním

190 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 15165 (512020) - červen 2015

Potravinářské stroje - Tvarovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 453 (512535) - červen 2015 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 12043 (512545) - červen 2015 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 454 (512565) - červen 2015 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 16707 (569907) - červen 2015

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Screeningové strategie založené na polymerázové řetězové reakci (PCR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 660 (588756) - červen 2015 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti

230 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - červen 2015 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 19065-1 (642602) - červen 2015

Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitryl-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

340 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

230 Kč

ČSN ISO 15306 +Amd. 1 (646470) - červen 2015

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 21751 (646471) - červen 2015

Trubky a tvarovky z plastů - Stanovení soudržnosti pro elektrosvařované sestavy - Ohybová zkouška zkušebního tělesa ve formě pásku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 3127 (646472) - červen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN ISO 8521 (646474) - červen 2015

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 9852 (646475) - červen 2015

Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - červen 2015

Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 10508 (646477) - červen 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

TNI ISO/TR 10358 (646478) - červen 2015

Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované chemické odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15195 (656163) - červen 2015 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16568 (656573) - červen 2015

Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C

230 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1417 (691288) - červen 2015 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

460 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1006 (721006) - červen 2015 aktuální vydání

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

440 Kč

ČSN EN 14195 ed. 2 (723612) - červen 2015 aktuální vydání

Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14195/změna Z1 (723612) - červen 2015

Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015

Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem

190 Kč

ČSN EN 15814 +A1/změna Z1 (727681) - červen 2015

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15814 +A2 (727681) - červen 2015

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13823/změna Z1 (730881) - červen 2015

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16481 (731703) - červen 2015 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu

550 Kč

ČSN EN 1075 (731764) - červen 2015 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

340 Kč

ČSN P 73 2450 (732450) - červen 2015

Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

340 Kč

ČSN P 73 2451 (732451) - červen 2015

Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

222 Kč

ČSN P 73 2452 (732452) - červen 2015

Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu

340 Kč

ČSN 73 4201/změna Z2 (734201) - červen 2015

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

230 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114) - červen 2015 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí

230 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - červen 2015 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 950 Kč

74 Části staveb

TNI CEN/TR 16676 (747076) - červen 2015

Energetické ztráty u průmyslových vrat

230 Kč

ČSN EN 1013 +A1 (747707) - červen 2015 aktuální vydání

Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 1013/změna Z1 (747707) - červen 2015

Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16421 (757335) - červen 2015

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů

550 Kč

ČSN 75 7715 (757715) - červen 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 13427 (806136) - červen 2015 aktuální vydání

Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 13649 (834746) - červen 2015

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16911-1 (834773) - červen 2015 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda

590 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 098-2 V1.2.1 (875169) - červen 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 (875173) - červen 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 637-3 V1.2.2 (875173) - červen 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizovaného hlášení okolní situace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2-1 V2.1.1 (878595) - červen 2015

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN ISO 22857 (980024) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů

550 Kč

TNI ISO/TR 17791 (980025) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Pokyn k normám pro zabezpečení zdravotnického softwaru

440 Kč

ČSN ISO 20301 (981004) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky

230 Kč

ČSN ISO 20302 (981004) - červen 2015

Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet

190 Kč