ČSN EN 50514 ed. 2 (369062) Zrušená norma

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

ČSN EN 50514 ed. 2 Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma definuje běžné zkušební postupy pro používání v průběhu výroby nebo po výrobě kompletního zařízení, podsestav a dílů, certifikovaných nebo deklarovaných v souladu s EN 60065 nebo EN 60950-1 a napájených stejnosměrnou nebo střídavou napájecí sítí. Definuje VÝROBNÍ KUSOVÉ ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI a jejich postup, který se použije během výroby nebo na konci výrobního procesu certifikovaného zařízení nebo deklarovaného jako v souladu s EN 60065 nebo EN 60950-1.
Použití zkoušek popsaných v této evropské normě je závislé na návrhu a je třeba, aby je definoval výrobce.

Označení ČSN EN 50514 ed. 2 (369062)
Katalogové číslo 97597
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963975979
Změny a opravy Z1 10.16t
Norma byla zrušena k 10. 2. 2018
a nahrazena ČSN EN 62911 (369062)
Tato norma nahradila ČSN EN 50514 (369062) z června 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)