ČSN ISO 9978 (404302) Aktuální vydání

Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti

ČSN ISO 9978 Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje různé metody zkoušení těsnosti uzavřených zdrojů. Poskytuje ucelený soubor postupů založených buď na přímém testování úniku radioaktivity, nebo na jiných projevech porušení hermetičnosti.
Tento dokument se vztahuje na následující situace:
- zkoušení těsnosti zkušebních zdrojů podle návrhu klasifikačních zkoušek v ISO 2919;
- zkoušení kontroly kvality výroby uzavřených zdrojů;
- pravidelné kontroly uzavřených zdrojů, prováděné v pravidelných intervalech během doby používání.
Příloha A tohoto dokumentu poskytuje uživateli návod, jak postupovat při výběru nejvhodnější metody (metod) podle situace a typu zdroje.
Je známo, že mohou nastat okolnosti, kdy jsou vyžadovány speciální zkoušky, které nejsou popsány v tomto dokumentu.
Avšak je třeba zdůraznit, že pokud se jedná o výrobu, používání, skladování a přepravu uzavřených radionuklidových zdrojů, shoda s tímto dokumentem není náhradou za shodu s požadavky příslušných předpisů IAEA a relevantních národních předpisů. Rovněž se uznává, že země mohou přijmout zákonnou úpravu, která specifikuje výjimky pro zkoušení na základě typu uzavřeného radionuklidového zdroje, jeho konstrukce, pracovního prostředí a aktivity (např. pro referenční zdroje s velmi nízkou aktivitou, kde je celková aktivita menší než limit pro zkoušení těsnosti).

Označení ČSN ISO 9978 (404302)
Katalogové číslo 513073
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2021
Datum účinnosti 1. 10. 2021
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135130733
Tato norma nahradila ČSN ISO 9978 (404302) z června 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo