ČSN EN ISO 4618 (670010) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Termíny a definice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This International Standard defines terms used in the field of coating materials (paints, varnishes and
raw materials for paints and varnishes).
Terms relating to specific applications and properties are dealt with in standards concerning those applications and properties, e.g. corrosion protection, coating powders.
Terms on nanotechnologies are harmonized with ISO/TS 80004-4.
In addition to terms in English and French (two of the three official ISO languages), this International
Standard gives the equivalent terms in German; these are published under the responsibility of the
member body for Germany (DIN). However, only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions.
NOTE 1 Those terms that are defined elsewhere in this International Standard are shown in italics.
NOTE 2 See also the ISO online browsing platform (OBP): https://www.iso.org/obp/ui/

Označení ČSN EN ISO 4618 (670010)
Katalogové číslo 97004
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 148 stran formátu A4
EAN kód 8590963970042
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 4618 (670010)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4618 (670010) z února 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)