ČSN EN 62053-24 (356132)

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)

ČSN EN 62053-24 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 485 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem platí pouze pro nově vyrobené statické var-hodinové elektroměry třídy přesnosti 0,5 S a 1 S provozované s transformátory, stejně jako pro přímo připojené statické var-hodinové elektroměry třídy přesnosti 1, pro měření střídavého proudu elektrické jalové energie v 50 Hz nebo 60 Hz sítě, a to se týká pouze jejich typových zkoušek. Tato norma používá konvenční definici jalové energie, kde jalový výkon a energie se vypočítá ze základních frekvenčních složek pouze proudů a napětí. Platí pouze pro statické elektroměry pro vnitřní a venkovní použití s měřícím(i) a registračním(i) ústrojím(i) zabudovaným(i) ve společném pouzdře. Tato norma se rovněž vztahuje na indikátor(y) stavu a zkušební výstup(y). Jestliže má elektroměr měřící prvek pro měření více typů energií (multifunkční elektroměr), nebo když v pouzdře elektroměru jsou i jiné funkční prvky, jako např. indikátory maxima, elektronické sazbové registry, časové spínače, přijímače hromadného dálkového ovládání, datové komunikační rozhraní, atd. potom jsou pro tyto části aplikovány příslušné odpovídající normy. Tato norma se nevztahuje na: elektroměry pro jalovou energii, u nichž napětí mezi připojovacími svorkami překračuje 600 V (sdružené napětí u elektroměrů pro vícefázové systémy); přenosné elektroměry; datová rozhraní k registru elektroměru; referenční elektroměry.

Označení ČSN EN 62053-24 (356132)
Katalogové číslo 97527
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963975276
Změny a opravy A1 8.17t, Oprava 1 11.18t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62053-11 (356132)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)

ČSN EN 62053-21 (356132)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

ČSN EN 62053-22 (356132)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

ČSN EN 62053-23 (356132)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

ČSN EN 62053-31 (356132)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 31: Impulzní výstupní zařízení elektromechanických a elektronických elektroměrů (pouze dvouvodičových)

ČSN EN 62053-52 (356132)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky

ČSN EN 62053-61 (356133)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 61: Spotřeba a požadavky na napětí