ČSN EN ISO 10239 ed. 2 (325730) Zrušená norma

Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

ČSN EN ISO 10239 ed. 2 Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem této mezinárodní normy jsou instalace trvale instalovaných soustav zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) a spotřebičů spalujících LPG na malých plavidlech o délce trupu do 24 m.
Tato norma se nezabývá zařízeními používané pro pohonné motory na LPG nebo generátory poháněné LPG.
Tato mezinárodní norma zahrnuje kuchyňské spotřebiče s vnitřními náplněmi LPG o obsahu 225 g nebo menší (viz příloha D).
Zahrnuje rovněž skladování všech LPG tlakových láhví, avšak není určena pro stanovení technických požadavků na tyto láhve, neboť na ně se vztahují národní předpisy.
Tato norma neobsahuje postupy pro uvádění instalací LPG do provozu.

Označení ČSN EN ISO 10239 ed. 2 (325730)
Katalogové číslo 97663
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963976631
Norma byla zrušena k 1. 3. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 10239 (325730)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10239 (325730) z září 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)