ČSN EN 12043 (512545) Aktuální vydání

Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12043 Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na návrh a výrobu přerušovačů kynutí s pohybujícími se kapsovými unášeči, jak je popsáno v kapitole 3 a používaných v potravinářském průmyslu, ve výrobnách pečiva, pekárnách atd. pro poskytnutí doby kynutí těstu mezi různými fázemi výroby.
Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se instalace, seřízení, provozu, čištění, údržby, demontáže, vyřazení z provozu a šrotování přerušovačů kynutí s pohybujícími se kapsovými unášeči, když jsou používány podle svého určení a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem (viz kapitola 4).
Hluk u přerušovačů kynutí není považován za významné nebezpečí. To neznamená, že výrobce stroje je zbaven povinnosti snižovat hluk a provádět deklarování hluku. Proto je zkušební předpis pro hluk navržen v příloze A.
Následující stroje jsou vyjmuty:
- nezávislý automatický nakládací systém, který není integrován do stroje;
- výzkumné a zkušební stroje ve vývoji výrobce;
- zpomalovač a koncová kynárna.
Tato evropská norma neplatí pro přerušovače kynutí s pohybujícími se kapsovitými unášeči, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy.

Označení ČSN EN 12043 (512545)
Katalogové číslo 97638
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963976389
Tato norma nahradila ČSN EN 12043 +A1 (512545) z dubna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)