ČSN EN 16585-1 (287251) Zrušená norma

Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 1: Toalety

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard describes the specific 'Design for PRM use' requirements applying to rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to this standard:
- the definitions and requirements describe specific aspects of 'Design for PRM use' required by persons with disabilities and persons with reduced mobility as defined in the PRM TSI;
- this standard defines elements which are universally valid for obstacle free travelling including toilets, elements for sitting, standing and moving and clearways and internal doors. The definitions and requirements of this standard are to be used for rolling stock applications;
- this standard only refers to aspects of accessibility for PRM passengers. It does not define general requirements and general definitions;
- this standard assumes that the rolling stock is in its defined operating condition;
- where minimum or maximum dimensions are quoted these are absolute NOT nominal requirements.

Označení ČSN EN 16585-1 (287251)
Katalogové číslo 502217
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2017
Datum účinnosti 1. 8. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135022175
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN 16585-1 (287251)
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 16635 (287251) z června 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16585-2 (287251)
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb

ČSN EN 16585-3 (287251)
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře

foo