ČSN (normy i změny) z dubna 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 10579 (013136) - duben 2015 aktuální vydání

Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části

190 Kč

TNI ISO/TR 22849 (014605) - duben 2015

Konstrukční doporučení pro kuželová ozubená kola

550 Kč

TNI ISO/TR 18792 (014635) - duben 2015

Mazání průmyslových ozubených pohonů

590 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A4 (018012) - duben 2015

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

550 Kč

ČSN ISO 21218/změna Amd.1 (018402) - duben 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Podpora technologie přístupu k médiu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9539/změna A1 (052110) - duben 2015

Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 16509 (078547) - duben 2015

Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-5 +A1 (166111) - duben 2015 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61158-2 ed. 4/změna Z1 (184020) - duben 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 21. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-2 ed. 5 (184020) - duben 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 950 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14730 (195227) - duben 2015 aktuální vydání

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Zkouška účinnosti antimikrobiální konzervace a návod pro stanovení doby použitelnosti po otevření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11979-6 (195300) - duben 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 415-1 (267600) - duben 2015 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení

570 Kč

ČSN ISO 668 (269341) - duben 2015 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 2.17t, Amd.1 2.17t

360 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 6165 (277400) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice

230 Kč

ČSN ISO 7133 (277430) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

ČSN ISO 7134 (277440) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

ČSN EN 16500 (278402) - duben 2015

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 16486 (278403) - duben 2015

Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16507 (281514) - duben 2015

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16601-10-01 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16601-40 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16601-60 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16601-80 (310501) - duben 2015

Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-10-06 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16603-10-11 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Ergonomie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-20-08 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltaické sestavy a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 16603-32 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-32-01 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Řízení lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-32-02 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-32-03 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-32-11 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16603-34 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16603-40 (310540) - duben 2015

Kosmické inženýrství - Část 40: Software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN ISO 3730 (322768) - duben 2015

Stavba lodí a lodní konstrukce - Úvazné navijáky

230 Kč

ČSN ISO 3828 (322769) - duben 2015

Stavba lodí a lodní konstrukce - Palubní zařízení - Slovník a značky

340 Kč

ČSN EN ISO 21487/změna A1 (325230) - duben 2015

Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25197/změna A1 (326614) - duben 2015

Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI CLC/TR 50480 (332010) - duben 2015

Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů

350 Kč

TNI POKYN IEC 110 (332151) - duben 2015

Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti

190 Kč

ČSN EN 60079-1 ed. 2/změna Z1 (332320) - duben 2015

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320) - duben 2015

Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

610 Kč

ČSN EN 55016-1-1 ed. 3/změna A2 (334210) - duben 2015

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

230 Kč

ČSN EN 50130-4 ed. 2/změna A1 (334590) - duben 2015

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

65 Kč

ČSN EN 60870-6-503 ed. 2/změna Z1 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-6-503 ed. 3 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2

945 Kč

ČSN EN 60870-6-702 ed. 2 (334660) - duben 2015 aktuální vydání

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech

440 Kč

ČSN EN 60870-6-702/změna Z1 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-6-802 ed. 2/změna Z1 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2

Změna byla zrušena k 19. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-6-802 ed. 3 (334660) - duben 2015

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2

590 Kč

ČSN EN 62325-451-3 (335000) - duben 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 620 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62021-3 (346707) - duben 2015

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 (350000) - duben 2015 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

610 Kč

ČSN EN 60034-2-1/změna Z1 (350000) - duben 2015

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50550/změna A1 (354195) - duben 2015

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

65 Kč

ČSN EN 60269-1 ed. 3/změna A2 (354701) - duben 2015

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 61839/změna Z1 (356660) - duben 2015

Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí

65 Kč

ČSN EN 62047-20 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 20: Gyroskopy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62047-21 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-22 (358775) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 22: Elektromechanická metoda zkoušky tahem pro vodivé tenké vrstvy na pružných substrátech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-42 (358799) - duben 2015

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 42: Teplota a vlhkost skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z41 (360340) - duben 2015

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN EN 60400 ed. 3/změna A2 (360381) - duben 2015

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 20. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-101/změna A2 (361045) - duben 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

125 Kč

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3/Oprava 1 (361045) - duben 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

20 Kč

ČSN EN 60335-2-56 ed. 2/změna A2 (361045) - duben 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 62826 (361060) - duben 2015

Spotřebiče pro čištění povrchu - Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj, pro komerční použití - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 18. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62798 (361104) - duben 2015

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62841-2-4 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

250 Kč

ČSN EN 62841-2-5 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily

440 Kč

ČSN EN 62841-3-1 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.16t, A11 9.18t

635 Kč

ČSN EN 62841-3-6 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.16t, A11 9.18t

315 Kč

ČSN EN 60745-2-4 ed. 2/změna Z1 (361551) - duben 2015

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

Změna byla zrušena k 5. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-5 ed. 3/změna Z1 (361551) - duben 2015

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

Změna byla zrušena k 5. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-1 ed. 2/změna Z1 (361581) - duben 2015

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily

Změna byla zrušena k 19. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-2-6/změna Z1 (361581) - duben 2015

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody

Změna byla zrušena k 2. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62379-5-1 (367009) - duben 2015

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-1: Přenos sítěmi - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 2/změna Z2 (367750) - duben 2015

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

Změna byla zrušena k 19. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750) - duben 2015

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

790 Kč

ČSN EN 61162-3/změna A2 (367823) - duben 2015

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61883-6 ed. 2/změna Z1 (368555) - duben 2015

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

Změna byla zrušena k 8. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-6 ed. 3 (368555) - duben 2015

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 50174-1 ed. 2/změna A2 (369071) - duben 2015

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

Změna bude zrušena k 21. květnu 2021.

190 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61534-21 ed. 2 (371500) - duben 2015 aktuální vydání

Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž

230 Kč

ČSN EN 61534-22 ed. 2 (371500) - duben 2015 aktuální vydání

Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou

340 Kč

ČSN EN 61534-21/změna Z1 (371501) - duben 2015

Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61534-22/změna Z1 (371501) - duben 2015

Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12186 (386417) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

440 Kč

ČSN EN 1866-2 (389161) - duben 2015 aktuální vydání

Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - duben 2015 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska

340 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359) - duben 2015 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

230 Kč

ČSN ISO 28279 (420457) - duben 2015

Spékané kovové materiály - Stanovení stupně čistoty částí práškové metalurgie

190 Kč

ČSN EN 10211 (420522) - duben 2015 aktuální vydání

Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení titanu v oceli a železe - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 13947 (420801) - duben 2015

Kovové prášky - Zkušební metoda stanovení nekovových vměstků v kovových prášcích pomocí vzorku vykovaného z prášku

190 Kč

ČSN ISO 18549-1 (420802) - duben 2015

Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN ISO 18549-2 (420802) - duben 2015

Kovové prášky - Stanovení zdánlivé hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot - Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN ISO 28080 (420848) - duben 2015

Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů

230 Kč

ČSN ISO 11873 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení obsahů síry a uhlíku v kobaltových kovových prášcích - Infračervená detekční metoda

125 Kč

ČSN ISO 11877 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích - Fotometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 17352 (420849) - duben 2015

Tvrdokovy - Stanovení křemíku v kobaltových kovových prášcích atomovou absorpcí v grafitové kyvetě

125 Kč

ČSN ISO 14168 (420889) - duben 2015

Kovové prášky s výjimkou tvrdokovů - Metoda zkoušení infiltračních prášků na bázi mědi

190 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

590 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

550 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

590 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - duben 2015 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

440 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261) - duben 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

340 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 15967 (441561) - duben 2015

Přímo redukované železo - Stanovení indexů nárazu a otěru u železa briketovaného za horka (HBI)

190 Kč

ČSN ISO 3087 (441570) - duben 2015 aktuální vydání

Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 12934 (470032) - duben 2015

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník

230 Kč

ČSN ISO 6814 (476000) - duben 2015 aktuální vydání

Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 2758 (500343) - duben 2015 aktuální vydání

Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 8586 (560037) - duben 2015 aktuální vydání

Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů

350 Kč

ČSN EN 13805 (560067) - duben 2015 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad

230 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 17484-1 (646442) - duben 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 13254 (646454) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13255 (646455) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN ISO 13956 (646456) - duben 2015

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 17454 (646460) - duben 2015

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 17456 (646461) - duben 2015

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 18373-1 (646462) - duben 2015

Trubky z neměkčeného PVC - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Měření teploty zpracování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 13263 (646463) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13264 (646464) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10370 (656090) - duben 2015 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda

230 Kč

ČSN EN 16576 (656177) - duben 2015

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v motorové naftě - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-1 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

230 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

230 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - duben 2015 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110) - duben 2015 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 16309 +A1 (730903) - duben 2015 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu

590 Kč

ČSN EN 15497 (731714) - duben 2015 aktuální vydání

Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky

550 Kč

ČSN 73 7018 (737018) - duben 2015

Vodorovné dopravní značení - Modré dopravní knoflíky

230 Kč

ČSN EN 1463-1/změna Z1 (737018) - duben 2015

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 4210 (754210) - duben 2015 aktuální vydání

Hydromeliorace - Odvodňovací kanály

350 Kč

ČSN EN 15074 (755644) - duben 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836) - duben 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

355 Kč

76 Služby

TNI POKYN ISO/IEC 76 (763504) - duben 2015

Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16565 (770432) - duben 2015

Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru

190 Kč

ČSN EN ISO 17351 (774003) - duben 2015

Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16424 (838013) - duben 2015

Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8836 (855830) - duben 2015 aktuální vydání

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-1 V2.2.1 (872001) - duben 2015

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 135 V1.1.1 (875168) - duben 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 (875169) - duben 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 895 V1.1.1 (875170) - duben 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Lokální dynamická mapa (LDM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 204-1 V1.1.1 (875171) - duben 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 303 203-1 V1.1.1 (875172) - duben 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-11 (940515) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

190 Kč

ČSN EN 1271 (940517) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915) - duben 2015 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy

190 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16455 (961519) - duben 2015

Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč