ČSN ISO 13259 (646459) Zrušená norma

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma určuje tři základní zkušební tlaky pro stanovení těsnosti spojů s elastomerními těsnicími kroužky pro beztlakové potrubní sítě z termoplastů uložené v zemi.
Pokud norma výrobků nestanoví jinak, při zkouškách se používají tyto tlaky:
- p1: vnitřní podtlak vzduchu (částečné vakuum);
- p2: nízký vnitřní hydrostatický přetlak;
- p3: vyšší vnitřní hydrostatický přetlak;
Norma také popisuje čtyři zkušební podmínky, za nichž může být zkouška provedena, následně:
a) A: bez jakékoliv přídavné deformace průřezu nebo úhlového vychýlení;
b) B: s deformací průřezu;
c) C: s úhlovým vychýlením;
d) D: za současné deformace průřezu a úhlového vychýlení.
Tyto podmínky se mohou použít jednotlivě nebo v kombinaci. Výběr použité metody (metod) a podmínky (podmínek) bývá stanoven v normě výrobku.

Označení ČSN ISO 13259 (646459)
Katalogové číslo 97063
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963970639
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 13259 (646459)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 13 259
  • ČSN ISO 13259:2015
  • ČSN ISO 13 259:2015