ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750)

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

ČSN EN 60825-1 ed. 3 Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 790 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je platná pro bezpečnost laserových zařízení, která vyzařují záření v rozsahu vlnových délek od 180 nm do 1 mm.
Existují také lasery, které vyzařují při vlnové délce menší než je 180 nm (ultrafialové záření ve vakuu), které nejsou zahrnuty do rozsahu platnosti této normy, protože svazek laseru je v normálním případě zapouzdřen v pouzdru s vakuem a proto je nebezpečnost potenciálního optického záření minimální.
Laserové zařízení se může skládat z jednoho laseru se samostatným zdrojem napájení nebo bez něj, nebo může zahrnovat jeden nebo více laserů v komplexní optické, elektrické nebo mechanické sestavě. Laserová zařízení jsou typicky používána pro demonstraci fyzikálních a optických jevů, zpracování materiálů, čtení a ukládání dat, přenos a zobrazování informací apod. Základní použití takovýchto systémů je v průmyslu, obchodě, zábavě, vědě, výchově, zdravotnictví a produktech spotřební elektroniky.
Laserová zařízení, která jsou prodávána dalším výrobcům jako komponenty pro jiné sestavy, určené k dalšímu prodeji, nespadají do rozsahu platnosti této normy, neboť do něj bude spadat až konečný výrobek, v němž je takováto komponenta použita. Laserová zařízení, která jsou prodávána výrobcem nebo pro výrobce koncového zařízení jako náhradní díly pro koncové zařízení, nespadají rovněž do rozsahu platnosti této normy. Nicméně v případech, kdy lze laserový systém vložený uvnitř zařízení uvést do provozu i po vyjmutí ze zařízení, vztahují se požadavky této normy i na vyjmutou jednotku.

Označení ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750)
Katalogové číslo 96618
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963966182
Změny a opravy Oprava 1 1.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 60825-1 ed. 2 (367750) z června 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 60825-4 ed. 2 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

Další příbuzné normy

ČSN EN 60825-12 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

ČSN EN 60825-4 ed. 2 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

ČSN EN IEC 60825-12 ed. 2 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací