ČSN EN IEC 60825-12 ed. 2 (367750)

Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

ČSN EN IEC 60825-12 ed. 2 Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60825 obsahuje požadavky a pokyny pro výrobu a bezpečné použití laserových zařízení a systémů používaných pro prostorový optický přenos dat z bodu do bodu nebo z bodu do více bodů, v rozsahu vlnových délek od 180 nm do 1 mm. Tato norma se týká jen části systému s otevřeným svazkem. Jestliže části zařízení nebo systému zahrnují optická vlákna, která přesahují hranice krytu, vztahují se na tyto části jen výrobní a bezpečnostní požadavky IEC 60825-2. Tato norma se nevztahuje na systémy určené k přenosu optického výkonu za účelem zpracování materiálů nebo používané pro lékařské účely. Tato norma se též nevztahuje na systémy používané ve výbušných atmosférách (viz IEC 60079-0).
Diody vyzařující světlo (LEDs) použité v systémech prostorové optické komunikace (FSOCSs), které se používají pro optický přenos dat ve volném prostoru, nespadají do rozsahu platnosti této normy. Tato norma zahrnuje lasery použité ve FSOCSs pro účely optického přenosu dat ve volném prostoru.
Tato norma poskytuje informace nezbytné k ochraně lidí před potenciálně nebezpečným optickým zářením, produkovaným FSOCSs, stanovením technických opatření a požadavků, administrativních opatření a pracovních postupů v závislosti na stupni nebezpečí; a dále tato norma stanovuje požadavky na výrobu, montáž, servisní a provozující organizace v zájmu vytvoření postupů a poskytnutí informací tak, aby mohla být přijata odpovídající opatření.

Označení ČSN EN IEC 60825-12 ed. 2 (367750)
Katalogové číslo 508893
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135088935
Tato norma nahradila ČSN EN 60825-12 (367750) z ledna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

ČSN EN 60825-12 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

ČSN EN 60825-4 ed. 2 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů