ČSN ISO 14317 (420852) Zrušená norma

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku

ČSN ISO 14317 Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení meze kluzu v tlaku u spékaných kovových materiálů s výjimkou tvrdokovů. Tato metoda je aplikovatelná na spékané materiály s výjimkou tvrdokovů, které mohou, ale nemusí být po spékání podrobeny tepelnému zpracování a také na materiály, které byly po spékání tříděné nebo podrobeny lisování. Zkušební těleso se umístí jeho koncovou čelní plochou do středu kovadla. Horní kovadlo se spustí tak, aby se dostalo do mírného kontaktu se zkušebním tělesem. Připojí se průtahoměr. Rychlost zatěžování nesmí převýšit 0,05 mm/min. Zatěžuje se, dokud křivka napětí-deformace bezpečně neprojde hodnotou deformace 0,1 %. Zatěžování se zastaví a pak odlehčí. Sestrojená přímka protne křivku v bodě meze kluzu a může být určeno zatížení na mezi kluzu.

Označení ČSN ISO 14317 (420852)
Katalogové číslo 96878
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963968780
Norma byla zrušena k 1. 7. 2016
a nahrazena ČSN ISO 14317 (420852)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 14 317
  • ČSN ISO 14317:2015
  • ČSN ISO 14 317:2015