ČSN EN 62798 (361104)

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče

ČSN EN 62798 Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje zkušební postupy, podmínky a metody, na nichž jsou založeny hlavní parametry a hlavní provozní charakteristiky průmyslových infračervených zářičů.
Omezení rozsahu platnosti této normy je, že infračervené zářiče mají maximální emise při vlnových délkách delších než 780 nm ve vzduchu nebo ve vakuu, a vyzařují trvalé spektrum širokého rozsahu takové jako tepelným zářením nebo vysokotlakými oblouky.
IEC 60519:2010 definuje infračervené jako optické záření v kmitočtovém rozsahu mezi přibližně 400 THz a 300 GHz. To odpovídá rozsahu vlnových délek mezi 780 nm a 1 mm ve vakuu. Průmyslový infračervený ohřev zpravidla používá infračervené zdroje se jmenovitými teplotami mezi 500 °C a 3 000 °C; emitované záření z těchto zdrojů dominuje v rozsahu vlnových délek mezi 780 nm a 10 _m.
Průmyslové infračervené zářiče, které jsou v rozsahu platnosti této normy, typicky používají Joulův jev pro převod elektrické energie na infračervené záření jedním nebo více zdroji, které je poté emitováno z jednoho nebo více prvků. Takovéto infračervené zářiče jsou zvláště
- tepelné infračervené zářiče trubkového tvaru, deskové nebo jinak tvarované keramické s odporovým článkem uvnitř;
- infračervené trubky z křemenného skla nebo halogenové lampové zářiče s horkým žhavicím vláknem jako zdrojem;
- neizolované články vyrobené z dikřemičitanu molybdenu, karbidu křemíku, slitin železa, chromu a hliníku nebo srovnatelných materiálů;
- širokospektrální obloukové lampy.
Tato norma neplatí pro
- infračervené zářiče s lasery nebo svítivými (LED) diodami;
- infračervené zářiče pro používání veřejností;
- infračervené zářiče pro laboratorní použití;
Většina popsaných zkoušek, zvláště destruktivní zkoušky, platí pro typové zkoušení.
Zkoušky specifikované v této normě jsou určeny k použití pro vyhodnocování nebo porovnání funkce zářičů spadajících do stejné kategorie.
Zkoušky týkající se funkce průmyslových infračervených elektrotepelných zařízení jsou specifikovány v IEC 62693:2013.
Většina zkoušek specifikovaných v této normě platí pro širokospektrální obloukové lampy, ale ne všechny.

Označení ČSN EN 62798 (361104)
Katalogové číslo 96749
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963967493
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo