ČSN ISO 23550 (075871) Zrušená norma

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Obecné požadavky

ČSN ISO 23550 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Obecné požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci, provedení a zkoušení bezpečnostních řídicích přístrojů nebo regulačních přístrojů a montážních celků nebo příslušenství pro hořáky a spotřebiče plynných paliv, a to pro topné plyny, jako je zemní plyn, průmyslově vyráběný plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Tato mezinárodní norma platí pro samočinné uzavírací ventily, automatiky hořáků, pojistky plamene, poměrové regulátory palivo/vzduch, regulátory tlaku, ruční nastavovací členy, mechanické regulátory teploty, vícefunkční řídicí přístroje, hlídače tlaku, hlídače těsnosti ventilu, nulové regulátory tlaku. Metody zkoušení uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny ke zkoušení typu výrobku. Zkoušky určené pro výrobní zkoušení nejsou výslovně uvedeny.

Označení ČSN ISO 23550 (075871)
Katalogové číslo 97122
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963971223
Změny a opravy Amd.1 5.16t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN ISO 23550 (075871)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 23 550
  • ČSN ISO 23550:2015
  • ČSN ISO 23 550:2015