1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN (normy i změny) ze září 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - září 2011

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.13t, Oprava 1 10.16t

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22868 (011654) - září 2011 aktuální vydání

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

ČSN EN 62507-1 (013745) - září 2011

Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody

550 Kč

ČSN ISO 14817 (018204) - září 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Požadavky na centrální datový registr ITS a datový slovník ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 24097-1 (018205) - září 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro ITS službu doručení - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15876-2 (018386) - září 2011

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma byla zrušena k 1. květnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN ISO 8992 (021002) - září 2011

Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice

190 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - září 2011

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B

Norma byla zrušena k 1. únoru 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14579 (021147) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14580 (021148) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14583 (021149) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14584 (021150) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14585 (021241) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14586 (021243) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14587 (021244) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 4016 (021301) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C

230 Kč

ČSN EN ISO 4018 (021303) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-4 ed. 2 (052205) - září 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Periodické kontroly a zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-6 ed. 2 (052205) - září 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.16t

Norma byla zrušena k 27. říjnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-6/změna Z1 (052205) - září 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 624 (061459) - září 2011 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí

550 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12953-6 (077853) - září 2011 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

440 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - září 2011

Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 62006 (085008) - září 2011

Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren

770 Kč

09 Spalovací motory pístové

ČSN EN 1679-1 +A1 (090001) - září 2011 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 593 +A1 (133901) - září 2011

Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky

Norma byla zrušena k 1. červnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60534-7 (134510) - září 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 7: Údajový list řídicích ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1113 +A1 (137195) - září 2011

Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 16084 (142013) - září 2011

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15879-1 (142025) - září 2011

Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - září 2011

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60770-1 ed. 2 (181078) - září 2011 aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60770-1/změna Z1 (181078) - září 2011

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60770-2 ed. 2 (181078) - září 2011 aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60770-2/změna Z1 (181078) - září 2011

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61804-3 ed. 2 (184003) - září 2011

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 14. červenci 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61804-3/změna Z1 (184003) - září 2011

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL)

Změna byla zrušena k 3. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - září 2011

Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot

Norma byla zrušena k 1. březnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14534 (195213) - září 2011

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN ISO 10643 (220432) - září 2011

Rozměry příslušenství trnů pro frézy s podélnou drážkou a unášečem

190 Kč

ČSN ISO 7388-1 (220434) - září 2011

Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 1: Rozměry a označení stopek tvaru A, AD, AF, U, UD a UF

190 Kč

ČSN ISO 7388-2 (220434) - září 2011

Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 2: Rozměry a označení stopek tvaru J, JD a JF

190 Kč

ČSN ISO 7388-3 (220434) - září 2011

Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 3: Zajišťovací členy stopek tvaru AC, AD, AF, UC, UD, UF, JD a JF

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6752 (226347) - září 2011

Tvářecí nástroje - Oblé střižníky s 60 stupňovou kuželovou hlavou a hladkým dříkem

190 Kč

23 Nářadí

ČSN EN 15895 (239061) - září 2011

Ruční nářadí ovládané kazetovým nábojem - Bezpečnostní požadavky - Nářadí k trvalému zapsání značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-2 (270105) - září 2011

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14033-1 (281005) - září 2011

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15892 (281532) - září 2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího

230 Kč

ČSN EN 15807 (284044) - září 2011

Železniční aplikace - Brzdové spojky

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50191 ed. 2 (331345) - září 2011 aktuální vydání

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

350 Kč

ČSN EN 50191/změna Z1 (331345) - září 2011

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320) - září 2011

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.15t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 22. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

772 Kč

ČSN EN 60079-19/změna Z1 (332320) - září 2011

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8528-1 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

340 Kč

ČSN ISO 8528-2 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

230 Kč

ČSN ISO 8528-3 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

230 Kč

ČSN ISO 8528-4 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

340 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - září 2011

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

Norma byla zrušena k 1. únoru 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8528-6 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 61400-22 (333160) - září 2011

Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

610 Kč

ČSN EN 61400-25-6 (333160) - září 2011

Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t

Norma byla zrušena k 20. lednu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-15 ed. 2 (333432) - září 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

615 Kč

ČSN EN 61000-4-15/změna Z1 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 15: Měřič blikání - Specifikace funkce a dimenzování

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-16/změna A2 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

Změna byla zrušena k 13. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2/změna A1 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

230 Kč

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2/změna A1 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

Změna bude zrušena k 20. září 2022.

230 Kč

ČSN EN 55016-2-1 ed. 2/změna A1 (334210) - září 2011

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 2. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020 ed. 3/změna Z2 (334288) - září 2011

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna bude zrušena k 28. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 55024 ed. 2 (334289) - září 2011 aktuální vydání

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

565 Kč

ČSN EN 55024/změna Z2 (334289) - září 2011

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 (334850) - září 2011

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61850-7-3/změna Z1 (334850) - září 2011

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-3: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Obecné třídy dat

Změna byla zrušena k 20. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-1 ed. 2/změna Z1 (335002) - září 2011

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 3. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-1 ed. 3 (335002) - září 2011

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.15t

Norma byla zrušena k 14. dubnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

570 Kč

ČSN EN 62305-1/změna Z1 (341390) - září 2011

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

610 Kč

ČSN EN 62305-4/změna Z1 (341390) - září 2011

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) - září 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

340 Kč

ČSN EN 50122-2/změna Z1 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50122-3 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč

ČSN 34 2710 (342710) - září 2011 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t

835 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - září 2011 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

230 Kč

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t

355 Kč

ČSN EN 60695-2-12/změna Z1 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t

355 Kč

ČSN EN 60695-2-13/změna Z1 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška zapalitelnosti materiálů žhavou smyčkou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50180 ed. 2 (348153) - září 2011

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.16t

Norma byla zrušena k 10. srpnu 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50180/změna Z1 (348153) - září 2011

Průchodky nad 1 kV do 36 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50386 ed. 2 (348156) - září 2011 aktuální vydání

Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

315 Kč

ČSN EN 50386/změna Z1 (348156) - září 2011

Průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000) - září 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

570 Kč

ČSN EN 60034-1/změna Z1 (350000) - září 2011

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-20/změna Z1 (351330) - září 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-20: Zvláštní požadavky pro malé tlumivky

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

230 Kč

ČSN EN 61558-2-9/změna Z1 (351330) - září 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobných výrobků - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro transformátory pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62562 (353012) - září 2011

Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60255-22-5 ed. 2 (353522) - září 2011

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulzu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 28. červnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-22-5/změna Z1 (353522) - září 2011

Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61169-39 (353811) - září 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 39: Dílčí specifikace pro CQM soubor rychle zamykacích RF konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-40 (353811) - září 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 40: Dílčí specifikace pro 2.4. soubor RF konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60512-26-100/změna A1 (354055) - září 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 60947-1 ed. 4/změna A1 (354101) - září 2011

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

440 Kč

ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (354107) - září 2011 aktuální vydání

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

340 Kč

ČSN EN 61058-2-1/změna Z1 (354107) - září 2011

Spínače pro spotřebiče. Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-5 ed. 2/změna Z1 (357107) - září 2011

Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy

Změna byla zrušena k 3. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61439-5 (357107) - září 2011

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.15t

Norma byla zrušena k 29. září 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60252-1 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

540 Kč

ČSN EN 60252-1/změna Z1 (358212) - září 2011

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení, dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60252-2 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t

630 Kč

ČSN EN 60252-2/změna Z1 (358212) - září 2011

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory

Změna byla zrušena k 19. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61881-1 (358260) - září 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory

440 Kč

ČSN EN 61881/změna Z1 (358260) - září 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62341-6-1 (358789) - září 2011

Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60747-16-4/změna A1 (358797) - září 2011

Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62132-2 (358798) - září 2011

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60749-34 ed. 2 (358799) - září 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-34/změna Z1 (358799) - září 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61746 ed. 2/změna Z1 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR)

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61746-1 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN 61746-2 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 (359213) - září 2011 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-30/změna Z1 (359213) - září 2011

Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-40 ed. 2/změna Z1 (359213) - září 2011

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-40 ed. 3 (359213) - září 2011

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 24. prosinci 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-23 ed. 2 (359251) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-23/změna Z1 (359251) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných zapouzdření optických vláknových zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (359251) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-6/změna Z1 (359251) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Změna byla zrušena k 13. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-22 ed. 2 (359252) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-22/změna Z1 (359252) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule

Změna byla zrušena k 13. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-131-3 (359255) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 131-3: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-2 ed. 2 (359274) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF s 10 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-2/změna Z1 (359274) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 10 vývody

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-7/změna Z1 (359274) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 7: Vysílače-přijímače SFF LC s 10 vývody

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62148-9/změna Z1 (359274) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 9: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 10 vývody

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62149-5 ed. 2 (359276) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. září 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 62149-5/změna Z1 (359276) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 5: Vysílače-přijímače ATM/PON s LD a ICs CDR

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62150-2 ed. 2 (359277) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-2/změna Z1 (359277) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62496-3 (359290) - září 2011

Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60238 ed. 4/změna A2 (360383) - září 2011

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 23. březnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-12/Oprava 1 (360510) - září 2011

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

20 Kč

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2/změna A1 (360600) - září 2011

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

125 Kč

ČSN EN 61591/změna A2 (361060) - září 2011

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 10. červenci 2023.

230 Kč

ČSN EN 60745-2-16 (361551) - září 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí

230 Kč

ČSN EN 60745-2-21/změna A1 (361551) - září 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů

Změna bude zrušena k 31. květnu 2023.

125 Kč

ČSN EN 50144-2-16/změna Z1 (361570) - září 2011

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-7 +A11+A12/změna Z1 (361950) - září 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960) - září 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, Z2 3.21t

Norma bude zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 60086-2 ed. 3/změna Z1 (364110) - září 2011

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Změna byla zrušena k 24. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-2 ed. 4 (364110) - září 2011

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 3. prosinci 2018 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61853-1 (364605) - září 2011

Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60065/změna A2 (367000) - září 2011

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-3/změna Z1 (367211) - září 2011

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60728-3 (367211) - září 2011

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50173-2/změna A1 (367253) - září 2011

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

Změna byla zrušena k 19. březnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50173-3/změna A1 (367253) - září 2011

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

Změna byla zrušena k 19. březnu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50371/změna Z1 (367905) - září 2011

Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) - Obyvatelstvo

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62479 (367905) - září 2011

Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

340 Kč

ČSN EN 62458 (368322) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření signálu velké úrovně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62459 (368323) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 60461 ed. 2 (368515) - září 2011 aktuální vydání

Časový a řídicí kód

440 Kč

ČSN EN 60461/změna Z1 (368515) - září 2011

Časový a řídicí kód pro videomagnetofony

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62524 (368617) - září 2011

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát čtení pro e-publikování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62455 (368638) - září 2011

Přístup ke službám založený na internetovém protokolu (IP) a přenosovém toku (TS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 700 Kč

ČSN ISO/IEC 15939 (369040) - září 2011

Systémové a softwarové inženýrství - Proces měření

Norma byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15943 (369075) - září 2011

Formát výměny pro studijní plán (CEF) - Datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50086-2-4/změna Z1 (370000) - září 2011

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-4: Zvláštní požadavky na trubkové systémy uložené v zemi

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61386-24 (370000) - září 2011

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 320 (490155) - září 2011 aktuální vydání

Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5264-2 (500223) - září 2011 aktuální vydání

Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně

230 Kč

ČSN EN ISO 7263 (500352) - září 2011

Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 16187 (560686) - září 2011

Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách obsahujících zpracovanou kukuřici pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - září 2011

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14103 (588810) - září 2011

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14105 (588812) - září 2011 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10927 (640250) - září 2011

Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15015 (642841) - září 2011 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných kopolymerů na bázi akrylonitril-styrenu (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21003-2/změna A1 (646423) - září 2011

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky

65 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16024 (654898) - září 2011

Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12846-1 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

230 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1238 (668547) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení bodu měknutí termoplastických lepidel (metoda kroužek a kulička)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12962 (668548) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení elastického chování kapalných lepidel (index elasticity)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1239 (668612) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1240 (668613) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1243 (668616) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1245 (668618) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 19334 (670574) - září 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - září 2011

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1519 (673079) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12829 (681175) - září 2011 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Příprava vody o známé vápenaté a hořečnaté tvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 18415/změna Z1 (681550) - září 2011

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 15776 (695247) - září 2011

Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %

Norma byla zrušena k 1. květnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 410 (701018) - září 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.12t

570 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16140 (721190) - září 2011

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 450-1 +A1/Oprava 1 (722064) - září 2011

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 413-1 (722102) - září 2011 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 1308/Oprava 1 (722460) - září 2011

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1348/Oprava 1 (722466) - září 2011

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12808-4/Oprava 1 (722470) - září 2011

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění

20 Kč

ČSN EN 14313/Oprava 1 (727232) - září 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15976 (727659) - září 2011

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10845-1 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10845-2 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-3 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10845-4 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10845-5 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-6 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-7 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10845-8 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1366-10 (730857) - září 2011

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15643-1/Oprava 1 (730901) - září 2011

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec

20 Kč

ČSN EN 15643-2 (730901) - září 2011

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

440 Kč

ČSN 73 1370 (731370) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 73 1371 (731371) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu

190 Kč

ČSN 73 1373 (731373) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

230 Kč

ČSN 73 2824-1 (732824) - září 2011

Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

Norma byla zrušena k 1. únoru 2015 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6058 (736058) - září 2011 aktuální vydání

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13674-1 (736361) - září 2011

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2017 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 3415/změna Z1 (753415) - září 2011

Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

125 Kč

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) - září 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

340 Kč

ČSN EN ISO 9698 (757635) - září 2011

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

Norma byla zrušena k 1. lednu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 16151 (757729) - září 2011

Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17072-1 (793879) - září 2011

Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - září 2011

Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 17234-2 (793887) - září 2011

Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10748 (795255) - září 2011

Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost zajištění jezdce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-24 (800216) - září 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu)

125 Kč

ČSN EN 15973 (804638) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti

190 Kč

ČSN EN 15977 (804640) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace

190 Kč

ČSN EN 13772 (806312) - září 2011 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 28439 (833630) - září 2011

Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15234-1 (838204) - září 2011

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 15357 (838300) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis

350 Kč

ČSN EN 15358 (838301) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv

550 Kč

ČSN EN 15440 (838303) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t

460 Kč

ČSN EN 15407 (838311) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN 15408 (838312) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 15986 (850006) - září 2011

Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty

230 Kč

ČSN EN 13795 (855810) - září 2011

Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Všeobecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2013 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1942 (856305) - září 2011

Stomatologie - Slovník

Norma byla zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN EN 62684 (870001) - září 2011

Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 12. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (875029) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-5 V1.1.1 (875031) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 372-1 V1.2.1 (875131) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 214 V1.1.1 (878803) - září 2011

Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.2.1 (879047) - září 2011

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13089 (942016) - září 2011

Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. lednu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 71-1 +A14 (943095) - září 2011

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Norma byla zrušena k 1. březnu 2012 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - září 2011

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 28721-2 (945069) - září 2011

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2016 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 28721-3 (945069) - září 2011

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 15415/Oprava 1 (977124) - září 2011

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace testu kvality tisku čárového kódu - Dvourozměrné symboly

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 15426-2/Oprava 1 (977125) - září 2011

Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

36 Kč

ČSN EN ISO 19111 (979830) - září 2011

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.