Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze září 2011

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
89007

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - září 2011

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.13t, Oprava 1 10.16t


435 Kč vč. DPH
89083

ČSN EN ISO 22868 (011654) - září 2011 aktuální vydání

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč vč. DPH
89011

ČSN EN 62507-1 (013745) - září 2011

Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody

550 Kč vč. DPH
89175

ČSN ISO 8992 (021002) - září 2011

Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice

190 Kč vč. DPH
88926

ČSN EN ISO 4014 (021101) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B

230 Kč vč. DPH
88928

ČSN EN ISO 8765 (021103) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B

230 Kč vč. DPH
88919

ČSN EN ISO 14579 (021147) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč vč. DPH
88920

ČSN EN ISO 14580 (021148) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč vč. DPH
88921

ČSN EN ISO 14583 (021149) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč vč. DPH
88922

ČSN EN ISO 14584 (021150) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč vč. DPH
88927

ČSN EN ISO 14585 (021241) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč vč. DPH
88924

ČSN EN ISO 14586 (021243) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč vč. DPH
88923

ČSN EN ISO 14587 (021244) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč vč. DPH
88925

ČSN EN ISO 4016 (021301) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C

230 Kč vč. DPH
89176

ČSN EN ISO 4018 (021303) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C

230 Kč vč. DPH
89092

ČSN EN 60974-6/změna Z1 (052205) - září 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89112

ČSN EN 624 (061459) - září 2011 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí

550 Kč vč. DPH
89165

ČSN EN 12953-6 (077853) - září 2011 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

440 Kč vč. DPH
88765

ČSN EN ISO 22434 (078640) - září 2011

Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88938

ČSN EN 62006 (085008) - září 2011

Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren

770 Kč vč. DPH
88856

ČSN EN 1679-1 +A1 (090001) - září 2011 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory

340 Kč vč. DPH
87983

ČSN EN 60534-7 (134510) - září 2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 7: Údajový list řídicích ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88763

ČSN EN 15879-1 (142025) - září 2011

Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88675

ČSN EN 60770-1 ed. 2 (181078) - září 2011 aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88676

ČSN EN 60770-1/změna Z1 (181078) - září 2011

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88677

ČSN EN 60770-2 ed. 2 (181078) - září 2011 aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88678

ČSN EN 60770-2/změna Z1 (181078) - září 2011

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89099

ČSN EN 61804-3/změna Z1 (184003) - září 2011

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL)

Změna byla zrušena k 3. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89174

ČSN ISO 10643 (220432) - září 2011

Rozměry příslušenství trnů pro frézy s podélnou drážkou a unášečem

190 Kč vč. DPH
88929

ČSN ISO 7388-1 (220434) - září 2011

Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 1: Rozměry a označení stopek tvaru A, AD, AF, U, UD a UF

190 Kč vč. DPH
88930

ČSN ISO 7388-2 (220434) - září 2011

Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu - Část 2: Rozměry a označení stopek tvaru J, JD a JF

190 Kč vč. DPH
89173

ČSN ISO 6752 (226347) - září 2011

Tvářecí nástroje - Oblé střižníky s 60 stupňovou kuželovou hlavou a hladkým dříkem

190 Kč vč. DPH
88953

ČSN EN 15892 (281532) - září 2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího

230 Kč vč. DPH
88952

ČSN EN 15807 (284044) - září 2011

Železniční aplikace - Brzdové spojky

440 Kč vč. DPH
88847

ČSN EN 50191 ed. 2 (331345) - září 2011 aktuální vydání

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

350 Kč vč. DPH
88848

ČSN EN 50191/změna Z1 (331345) - září 2011

Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88585

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320) - září 2011 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t


740 Kč vč. DPH
88586

ČSN EN 60079-19/změna Z1 (332320) - září 2011

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88855

ČSN ISO 8528-1 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

340 Kč vč. DPH
88854

ČSN ISO 8528-2 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

230 Kč vč. DPH
88853

ČSN ISO 8528-3 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

230 Kč vč. DPH
88852

ČSN ISO 8528-4 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

340 Kč vč. DPH
88850

ČSN ISO 8528-6 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
88703

ČSN EN 61400-22 (333160) - září 2011

Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

590 Kč vč. DPH
89178

ČSN EN 61000-4-15 ed. 2 (333432) - září 2011 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

615 Kč vč. DPH
89179

ČSN EN 61000-4-15/změna Z1 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 15: Měřič blikání - Specifikace funkce a dimenzování

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88500

ČSN EN 61000-4-16/změna A2 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

Změna byla zrušena k 13. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88963

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2/změna A1 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

230 Kč vč. DPH
88964

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2/změna A1 (333432) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

Změna bude zrušena k 20. září 2022.

230 Kč vč. DPH
88962

ČSN EN 55016-2-1 ed. 2/změna A1 (334210) - září 2011

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 2. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88999

ČSN EN 55020 ed. 3/změna Z2 (334288) - září 2011

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

32 Kč vč. DPH
88903

ČSN EN 55024 ed. 2 (334289) - září 2011 aktuální vydání

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t


565 Kč vč. DPH
88904

ČSN EN 55024/změna Z2 (334289) - září 2011

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88950

ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 (334850) - září 2011 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat

770 Kč vč. DPH
88951

ČSN EN 61850-7-3/změna Z1 (334850) - září 2011

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-3: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Obecné třídy dat

Změna byla zrušena k 20. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88913

ČSN EN 60519-1 ed. 2/změna Z1 (335002) - září 2011

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 3. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88945

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t


570 Kč vč. DPH
88946

ČSN EN 62305-1/změna Z1 (341390) - září 2011

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88812

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t


610 Kč vč. DPH
88813

ČSN EN 62305-4/změna Z1 (341390) - září 2011

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88721

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) - září 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

340 Kč vč. DPH
88722

ČSN EN 50122-2/změna Z1 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88720

ČSN EN 50122-3 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč vč. DPH
88891

ČSN 34 2710 (342710) - září 2011 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.13t


835 Kč vč. DPH
88803

ČSN EN 54-1 (342710) - září 2011 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

230 Kč vč. DPH
88894

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t


355 Kč vč. DPH
88895

ČSN EN 60695-2-12/změna Z1 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88896

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t


355 Kč vč. DPH
88897

ČSN EN 60695-2-13/změna Z1 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška zapalitelnosti materiálů žhavou smyčkou

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88862

ČSN EN 50180/změna Z1 (348153) - září 2011

Průchodky nad 1 kV do 36 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88608

ČSN EN 50386 ed. 2 (348156) - září 2011 aktuální vydání

Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t


315 Kč vč. DPH
88609

ČSN EN 50386/změna Z1 (348156) - září 2011

Průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88828

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000) - září 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

570 Kč vč. DPH
88829

ČSN EN 60034-1/změna Z1 (350000) - září 2011

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88394

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

230 Kč vč. DPH
88395

ČSN EN 61558-2-20/změna Z1 (351330) - září 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-20: Zvláštní požadavky pro malé tlumivky

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88392

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

230 Kč vč. DPH
88393

ČSN EN 61558-2-9/změna Z1 (351330) - září 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobných výrobků - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro transformátory pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89090

ČSN EN 62562 (353012) - září 2011

Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88901

ČSN EN 60255-22-5/změna Z1 (353522) - září 2011

Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89088

ČSN EN 61169-39 (353811) - září 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 39: Dílčí specifikace pro CQM soubor rychle zamykacích RF konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
89089

ČSN EN 61169-40 (353811) - září 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 40: Dílčí specifikace pro 2.4. soubor RF konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
88759

ČSN EN 60512-26-100/změna A1 (354055) - září 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88975

ČSN EN 60947-1 ed. 4/změna A1 (354101) - září 2011

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

440 Kč vč. DPH
88683

ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (354107) - září 2011 aktuální vydání

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

340 Kč vč. DPH
88684

ČSN EN 61058-2-1/změna Z1 (354107) - září 2011

Spínače pro spotřebiče. Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88801

ČSN EN 60439-5 ed. 2/změna Z1 (357107) - září 2011

Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy

Změna byla zrušena k 3. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88820

ČSN EN 60252-1 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t


540 Kč vč. DPH
88844

ČSN EN 60252-1/změna Z1 (358212) - září 2011

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení, dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88819

ČSN EN 60252-2 ed. 2 (358212) - září 2011 aktuální vydání

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t


630 Kč vč. DPH
88843

ČSN EN 60252-2/změna Z1 (358212) - září 2011

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory

Změna byla zrušena k 19. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88354

ČSN EN 61881-1 (358260) - září 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory

440 Kč vč. DPH
88357

ČSN EN 61881/změna Z1 (358260) - září 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88937

ČSN EN 62341-6-1 (358789) - září 2011

Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88991

ČSN EN 60747-16-4/změna A1 (358797) - září 2011

Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
88990

ČSN EN 62132-2 (358798) - září 2011

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88988

ČSN EN 60749-34 ed. 2 (358799) - září 2011 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88989

ČSN EN 60749-34/změna Z1 (358799) - září 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88892

ČSN EN 61746 ed. 2/změna Z1 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR)

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88992

ČSN EN 61746-1 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč vč. DPH
88833

ČSN EN 61746-2 (359206) - září 2011

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
88993

ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 (359213) - září 2011 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88994

ČSN EN 60793-1-30/změna Z1 (359213) - září 2011

Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89004

ČSN EN 60793-2-40 ed. 2/změna Z1 (359213) - září 2011

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88826

ČSN EN 61300-2-23 ed. 2 (359251) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
88827

ČSN EN 61300-2-23/změna Z1 (359251) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných zapouzdření optických vláknových zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88824

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (359251) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
88825

ČSN EN 61300-2-6/změna Z1 (359251) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Změna byla zrušena k 13. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88822

ČSN EN 61300-3-22 ed. 2 (359252) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
88823

ČSN EN 61300-3-22/změna Z1 (359252) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule

Změna byla zrušena k 13. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88821

ČSN EN 61753-131-3 (359255) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 131-3: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88839

ČSN EN 62148-2 ed. 2 (359274) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF s 10 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88840

ČSN EN 62148-2/změna Z1 (359274) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 10 vývody

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88841

ČSN EN 62148-7/změna Z1 (359274) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 7: Vysílače-přijímače SFF LC s 10 vývody

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88842

ČSN EN 62148-9/změna Z1 (359274) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 9: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 10 vývody

Změna byla zrušena k 10. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88837

ČSN EN 62149-5 ed. 2 (359276) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
88838

ČSN EN 62149-5/změna Z1 (359276) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 5: Vysílače-přijímače ATM/PON s LD a ICs CDR

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88834

ČSN EN 62150-2 ed. 2 (359277) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88835

ČSN EN 62150-2/změna Z1 (359277) - září 2011

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88836

ČSN EN 62496-3 (359290) - září 2011

Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88936

ČSN EN 60238 ed. 4/změna A2 (360383) - září 2011

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna bude zrušena k 23. březnu 2021.

190 Kč vč. DPH
89084

ČSN EN 61347-2-12/Oprava 1 (360510) - září 2011

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

20 Kč vč. DPH
89010

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2/změna A1 (360600) - září 2011

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

125 Kč vč. DPH
88806

ČSN EN 61591/změna A2 (361060) - září 2011

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
88909

ČSN EN 60745-2-16 (361551) - září 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí

230 Kč vč. DPH
89017

ČSN EN 60745-2-21/změna A1 (361551) - září 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů

Změna bude zrušena k 31. květnu 2023.

125 Kč vč. DPH
88910

ČSN EN 50144-2-16/změna Z1 (361570) - září 2011

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88885

ČSN EN 60730-2-7 +A11+A12/změna Z1 (361950) - září 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88884

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960) - září 2011

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t


360 Kč vč. DPH
88935

ČSN EN 60086-2 ed. 3/změna Z1 (364110) - září 2011

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Změna byla zrušena k 24. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88442

ČSN EN 61853-1 (364605) - září 2011

Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
89102

ČSN EN 60065/změna A2 (367000) - září 2011

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88907

ČSN EN 50083-3/změna Z1 (367211) - září 2011

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88893

ČSN EN 60728-3 (367211) - září 2011

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč vč. DPH
89104

ČSN EN 50173-2/změna A1 (367253) - září 2011

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

230 Kč vč. DPH
89103

ČSN EN 50173-3/změna A1 (367253) - září 2011

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

230 Kč vč. DPH
88957

ČSN EN 50371/změna Z1 (367905) - září 2011

Kmenová norma pro prokazování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz) - Obyvatelstvo

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88956

ČSN EN 62479 (367905) - září 2011

Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

340 Kč vč. DPH
88960

ČSN EN 62458 (368322) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření signálu velké úrovně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88961

ČSN EN 62459 (368323) - září 2011

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč vč. DPH
89105

ČSN EN 60461 ed. 2 (368515) - září 2011 aktuální vydání

Časový a řídicí kód

440 Kč vč. DPH
89106

ČSN EN 60461/změna Z1 (368515) - září 2011

Časový a řídicí kód pro videomagnetofony

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88967

ČSN EN 62524 (368617) - září 2011

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Formát čtení pro e-publikování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
88959

ČSN EN 62455 (368638) - září 2011

Přístup ke službám založený na internetovém protokolu (IP) a přenosovém toku (TS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 700 Kč vč. DPH
88527

ČSN EN 15943 (369075) - září 2011

Formát výměny pro studijní plán (CEF) - Datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
89006

ČSN EN 50086-2-4/změna Z1 (370000) - září 2011

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-4: Zvláštní požadavky na trubkové systémy uložené v zemi

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88682

ČSN EN 61386-24 (370000) - září 2011

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi

230 Kč vč. DPH
88523

ČSN EN 320 (490155) - září 2011 aktuální vydání

Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88889

ČSN EN ISO 5264-2 (500223) - září 2011 aktuální vydání

Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně

230 Kč vč. DPH
88529

ČSN EN 14103 (588810) - září 2011 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88528

ČSN EN 14105 (588812) - září 2011 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88510

ČSN EN ISO 15015 (642841) - září 2011 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných kopolymerů na bázi akrylonitril-styrenu (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88980

ČSN EN ISO 21003-2/změna A1 (646423) - září 2011

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky

65 Kč vč. DPH
89127

ČSN EN 12846-1 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

230 Kč vč. DPH
89128

ČSN EN 12846-2 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

230 Kč vč. DPH
88518

ČSN EN 1238 (668547) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení bodu měknutí termoplastických lepidel (metoda kroužek a kulička)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88522

ČSN EN 12962 (668548) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení elastického chování kapalných lepidel (index elasticity)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88519

ČSN EN 1239 (668612) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88520

ČSN EN 1240 (668613) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88517

ČSN EN 1243 (668616) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88521

ČSN EN 1245 (668618) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88512

ČSN EN ISO 19334 (670574) - září 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88358

ČSN EN ISO 2811-2 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88359

ČSN EN ISO 2811-3 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88360

ČSN EN ISO 2811-4 (673012) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89018

ČSN EN ISO 1519 (673079) - září 2011 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)

230 Kč vč. DPH
88515

ČSN EN 12829 (681175) - září 2011 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Příprava vody o známé vápenaté a hořečnaté tvrdosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88968

ČSN ISO 18415/změna Z1 (681550) - září 2011

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88902

ČSN EN 410 (701018) - září 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.12t


570 Kč vč. DPH
88981

ČSN EN 450-1 +A1/Oprava 1 (722064) - září 2011

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88815

ČSN EN 413-1 (722102) - září 2011 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč vč. DPH
88982

ČSN EN 1308/Oprava 1 (722460) - září 2011

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení skluzu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88983

ČSN EN 1348/Oprava 1 (722466) - září 2011

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88618

ČSN EN 12808-4/Oprava 1 (722470) - září 2011

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění

20 Kč vč. DPH
89095

ČSN EN 14313/Oprava 1 (727232) - září 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88958

ČSN EN 15976 (727659) - září 2011

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity

190 Kč vč. DPH
88867

ČSN ISO 10845-1 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
88868

ČSN ISO 10845-2 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
88869

ČSN ISO 10845-3 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
88870

ČSN ISO 10845-4 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88871

ČSN ISO 10845-5 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
88872

ČSN ISO 10845-6 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
88873

ČSN ISO 10845-7 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
88874

ČSN ISO 10845-8 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
89137

ČSN EN 15643-1/Oprava 1 (730901) - září 2011

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec

20 Kč vč. DPH
88940

ČSN EN 15643-2 (730901) - září 2011

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

440 Kč vč. DPH
88875

ČSN 73 1370 (731370) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

190 Kč vč. DPH
88876

ČSN 73 1371 (731371) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu

190 Kč vč. DPH
88877

ČSN 73 1373 (731373) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

230 Kč vč. DPH
88898

ČSN 73 6058 (736058) - září 2011 aktuální vydání

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

440 Kč vč. DPH
88505

ČSN P CEN/TS 15901-11 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88504

ČSN P CEN/TS 15901-12 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88503

ČSN P CEN/TS 15901-13 (736177) - září 2011

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88943

ČSN 75 3415/změna Z1 (753415) - září 2011

Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

125 Kč vč. DPH
89164

ČSN EN ISO 5667-23 (757051) - září 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách

340 Kč vč. DPH
88911

TNI CEN/TR 16151 (757729) - září 2011

Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů

230 Kč vč. DPH
88471

ČSN EN ISO 17234-2 (793887) - září 2011

Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88470

ČSN EN ISO 10748 (795255) - září 2011

Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost zajištění jezdce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88973

ČSN EN ISO 1833-24 (800216) - září 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu)

125 Kč vč. DPH
88966

ČSN EN 15973 (804638) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti

190 Kč vč. DPH
88974

ČSN EN 15977 (804640) - září 2011

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace

190 Kč vč. DPH
88888

ČSN EN 13772 (806312) - září 2011 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení

230 Kč vč. DPH
88509

ČSN EN ISO 28439 (833630) - září 2011

Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88965

ČSN EN 15234-1 (838204) - září 2011

Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč vč. DPH
88984

ČSN EN 15357 (838300) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis

350 Kč vč. DPH
88986

ČSN EN 15358 (838301) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv

550 Kč vč. DPH
88987

ČSN EN 15440 (838303) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t


460 Kč vč. DPH
88985

ČSN EN 15407 (838311) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)

230 Kč vč. DPH
88972

ČSN EN 15408 (838312) - září 2011

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)

230 Kč vč. DPH
89082

ČSN EN 15986 (850006) - září 2011

Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty

230 Kč vč. DPH
89081

ČSN EN ISO 1942 (856305) - září 2011 aktuální vydání

Stomatologie - Slovník

770 Kč vč. DPH
89051

ČSN EN 62684 (870001) - září 2011

Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
89000

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (875029) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
89001

ČSN ETSI EN 300 338-5 V1.1.1 (875031) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
88918

ČSN ETSI EN 302 372-1 V1.2.1 (875131) - září 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
88917

ČSN ETSI EN 303 214 V1.1.1 (878803) - září 2011

Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
89002

ČSN ETSI EN 302 755 V1.2.1 (879047) - září 2011

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
88507

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - září 2011

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
88508

ČSN EN ISO 28721-3 (945069) - září 2011

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88530

ČSN EN ISO 15415/Oprava 1 (977124) - září 2011

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace testu kvality tisku čárového kódu - Dvourozměrné symboly

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88531

ČSN EN ISO/IEC 15426-2/Oprava 1 (977125) - září 2011

Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace ověření shody čárového kódu - Část 2: Dvourozměrný kód

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

36 Kč vč. DPH
88890

ČSN EN ISO 19111 (979830) - září 2011 aktuální vydání

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

590 Kč vč. DPH