ČSN EN 61439-5 (357107) Zrušená norma

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-5 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí specifické požadavky na distribuční rozváděče pro veřejné elektrické sítě (PENDA), což jsou stabilní rozváděče ověřené ověřovacími zkouškami definovanými v této normě. Tyto ROZVÁDĚČE se používají pro rozvod elektrické energie v trojfázových systémech (typická rozvodná síť je na obrázku 101). Na nekryté ROZVÁDĚČE se tato norma nevztahuje.
Tato norma má stanovit definice a specifikovat provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a zkoušky pro PENDA. Parametry sítě mohou vyžadovat zkoušky při vyšších výkonnostních úrovních.

Označení ČSN EN 61439-5 (357107)
Katalogové číslo 88796
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963887968
Změny a opravy Z1 9.15t
Norma byla zrušena k 29. 9. 2017
a nahrazena ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Tato norma nahradila ČSN EN 60439-5 ed. 2 (357107) z května 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN IEC 61439-7 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

ČSN EN IEC 61439-7 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou maríny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

TNI IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

foo