ČSN 34 2710 (342710) Aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 835 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví zásady pro projektování, navrhování, montáž, uvedení do provozu, kontroly, údržbu a opravy systémů EPS platné pro:
- nové stavební objekty a technologické soubory (včetně jejich částí a prostorů);
- změny stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- změny v užívání stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- zajištění podmínek kontrol provozuschopnosti, údržby a oprav instalovaných systémů EPS.
Pro stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení platí ČSN 73 0875.
Norma platí pro:
- systémy EPS sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, ke spolehlivému samočinnému ovládání či monitorování stavu zařízení připojených na výstupy ústředny EPS (např. požárně bezpečnostní zařízení) a k samočinnému zabezpečení dalších opatření (např. vypnutí strojů, uzavření potrubních či dopravních systémů, přenos požárního poplachu na vzdálenou ohlašovnu požárů), a to buď přímo nebo prostřednictvím doplňujících zařízení (jako je ZDP, KTPO, OPPO signalizační zařízení apod.);
- projektování objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů), pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky na požární bezpečnost staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.
Norma neplatí pro:
- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1;
- zařízení autonomní detekce a signalizace; autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604 nejsou ve smyslu ČSN EN 54-1 považovány za komponenty systémů EPS.

Označení ČSN 34 2710 (342710)
Katalogové číslo 88891
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963888910
Změny a opravy Z1 8.13t
Tato norma nahradila ČSN 34 2710 (342710) z srpna 1977
ČSN P CEN/TS 54-14 (342710) z prosince 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0875 (730875)
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591)
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 27 10
  • ČSN 342710
  • ČSN 34 27 10 : 2011
  • ČSN 342710:2011
  • ČSN 34 2710:2011
foo