ČSN 34 2710 (342710) Zrušená norma

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví základní předpisy a technické požadavky pro zařízení elektrické požární signalizace. Zařízení této signalizace, vyvinutá před počátkem účinnosti této normy, jejichž konstrukce se od ustanovení normy odchyluje, se smějí vyrábět do 31.12.1980 a uvádět do provozu do 31.12.1982. Jde o typickou - velmi rozsáhlou - požárně technickou normu, která stanoví především technické požadavky na tuto signalizaci (v tom i bezpečnostní) a dále pak zkušební metody a podmínky pro rozvod, výstavbu a provoz. Ve zvláštní kapitole IV jsou další (obecná) bezpečnostní ustanovení, týkající se především prevence úrazu elektrickým proudem. ČSN 34 2710 byla schválena 15.8.1977 a nabyla účinnosti od 1.5.1979.
"Změnou a)-11-12/1979" se s účinností od 1.5.1980 ruší v normě ustanovení, že výjimky z ní povoluje Federální min. vnitra.
"Změnou b)-7/1985" se s účinností od 1.9.1985 provádí několik úprav, které se přímo netýkají otázek bezpečnosti práce.
"Změnou c)-3/1990" se s účinností od 1.5.1990 doplňuje přechodné ustanovení u článku 434.
"Změnou 4)-10/1994" se s účinností od 1.11.1994 mění text čl. 434 a 435.
"Změnou 5)-9/1997", vydanou v září 1997, se s účinností od 1.10.1997 v normě v části Názvosloví nahrazuje čl. 1 odkazem na ČSN EN 54-1 a ruší čl. 2 až 26.

Označení ČSN 34 2710 (342710)
Katalogové číslo 2628
Cena 440 Kč440
Datum schválení 15. 8. 1977
Datum účinnosti 1. 5. 1979
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A5
EAN kód 8590963026282
Změny a opravy Za 12.79, Zb 7.85t, Zc 3.90, Z4 10.94, Z5 9.97t, Z6 2.99t, Z7 10.01t, Z8 12.01t, Z9 5.07t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2011
a nahrazena ČSN 34 2710 (342710)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 27 10
  • ČSN 342710
  • ČSN 34 27 10 : 1977
  • ČSN 342710:1977
  • ČSN 34 2710:1977