ČSN EN 62684 (870001) Zrušená norma

Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví interoperabilitu vnějších napájecích zdrojů vyhovujících společné specifikaci pro používání s mobilními telefony, které umožňují přenos dat. Definuje společnou napájecí charakteristiku a specifikuje požadavky na rozhraní vnějšího napájecího zdroje.
Do rozsahu působnosti této normy nespadají hlediska bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Bezpečnostní hlediska uvádí IEC 60950-1 a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu jsou obsaženy v EN 301 489-34.

Označení ČSN EN 62684 (870001)
Katalogové číslo 89051
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963890517
Změny a opravy Z1 8.18t
Norma byla zrušena k 12. 3. 2021
a nahrazena ČSN EN IEC 62684 ed. 2 (870001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)