ČSN EN 12846-1 (657043) Zrušená norma

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

ČSN EN 12846-1 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

EN 12846-1 vznikla revizí EN 12846:2002 a sloučením s EN 13357:2002, neboť obě normy popisují velmi podobné postupy stanovení doby výtoku s identickým zařízením. Obě části normy EN 12846 jsou vytvořeny v co největší shodě, byly odstraněny četné drobné rozdíly v popisu přístroje, pomůcek a postupu zkoušky.
EN 12846-1 určuje metodu pro stanovení doby výtoku při 40 °C asfaltových emulzí v sekundách pomocí výtokového viskozimetru. Alternativní zkušební teplotou je 50 °C. Doba výtoku se stanovuje výtokovým viskozimetrem známým jako silniční viskozimetr (Standard Tar Viscosimeter, STV), kterým se určí doba, za kterou proteče 50 ml vzorku otvorem 10 mm nebo 4 mm nebo 2 mm při stanovené teplotě. U žádné z použitých teplot nebo průměrů otvoru nesmí doba výtoku překročit 600 s. Pro velmi viskózní emulze se použije EN 13302.

Označení ČSN EN 12846-1 (657043)
Katalogové číslo 89127
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963891279
Norma byla zrušena k 1. 9. 2023
a nahrazena ČSN EN 12846-1 (657043)
Tato norma nahradila ČSN EN 12846 (657043) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12846-2 (657043)
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

foo