ČSN EN 1366-10 (730857) Zrušená norma

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-10 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví zkušební metody pro posouzení chování klapek pro odvod kouře při zvýšené teplotě nebo v podmínkách požáru.
Zdůrazňuje se, že před provedením těchto zkoušek je nutno zhodnotit, zda posuzovaná klapka pro odvod kouře nevyžaduje zkoušení podle EN 1366-2.
Požaduje se, aby zkoušky klapek pro odvod kouře potvrdily splnění požadavků EN 12101-8 pro zkoušky v peci, k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek.
Klapky pro odvod kouře zkoušené podle této evropské normy mohou být klasifikovány s pomocí EN 13501-4 a k této evropské normě je nutno přihlédnout před provedením těchto zkoušek.
Z tohoto důvodu musí být tato evropská norma používána ve spojení s EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 a EN 1363-1, tato poslední uvádí další podrobnosti pro zkoušení požární odolnosti.
Při instalaci je nutno vzít v úvahu požadavky na potrubí pro odvod kouře, které jsou uvedeny v EN 1366-8 a EN 1366-9.

Označení ČSN EN 1366-10 (730857)
Katalogové číslo 88865
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963888651
Norma byla zrušena k 1. 8. 2017
a nahrazena ČSN EN 1366-10 +A1 (730857)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-11 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku